Dobór i zastosowanie nagrzewnic powietrza

Są sytuacje, w których różnego rodzaju sprzęt budowlany może nie przynosić odpowiednio pożądanych korzyści. Chodzi tu o ogrzewanie i osuszanie pomieszczeń – wówczas okazać się może, że najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku będą odpowiednio dopasowane do sytuacji nagrzewnice powietrza.

Dobór nagrzewnic

Dobór parametrów nagrzewnic do danego pomieszczenia, jak i ich ilości, uzależniony jest od wielu czynników. Specjaliści Ponako zapewniający wynajem nagrzewnic powietrza podkreślają, że jeśli chodzi o ilość zastosowanych w danym pomieszczeniu nagrzewnic powietrza, to powinna ona być dokładnie taka, aby ilość pochodzącego z nich ciepła całkowicie pokrywała zapotrzebowanie na nie w danym pomieszczeniu. Nagrzewnice tak naprawdę montować można na trzy sposoby:
-w pozycji poziomej (są to nagrzewnice ścienne),
-w pozycji pionowej (są to nagrzewnice podstropowe),
-w pozycji mieszanej poziomej i pionowej.

Skuteczność nagrzewnic powietrza

Nie da się ukryć, i co do tego naprawdę nikt nie powinien mieć jakichkolwiek wątpliwości, że system grzewczy, który opiera się całkowicie lub niemal całkowicie na wymuszonej cyrkulacji powietrza jest działaniem niezwykle skutecznym w bardzo wielu sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o place budowy, uściślając o prace remontowe prowadzone w okresie jesiennym i zimowym, kiedy to aura nie sprzyja prowadzeniu tego rodzaju prac. Nagrzewnice bardzo szybko pomagają w osiągnięciu pożądanej temperatury w pomieszczeniu.