Kim jest psychopata?

Kanadyjski psycholog i psychiatra Robert Hare opracował w latach siedemdziesiątych zestaw cech charakterystycznych dla psychopatów. Nadal można wykonać test na psychopatię przygotowany przez tego psychologa.

Według jednego z amerykańskich psychiatrów, Donald Trump przewyższa w tym teście Adolfa Hitlera. Hilary Clinton też uzyskała wysoki wynik w ankiecie.

Jakimi cechami wyróżniają się psychopaci?

Psychopata może mieć dużą zdolność oczarowywania innych ludzi. Psychopata ma także przekonanie o swojej wyjątkowości i nieskończonych możliwościach. Potrzebuje on nieustannych bodźców, nie znosi okresów nudy czy bezczynności. Psychopaci są też znani ze swoich możliwości kłamania jak z nut. Dodatkowo są przebiegli i perfekcyjnie opanowali sztukę manipulacji. Dalej, psychopaci nie mają poczucia winy ani nie odczuwają wyrzutów sumienia, gdy zrobią coś złego.

Co ważniejsze, psychopaci nie wykazują reakcji emocjonalnej, gdy taka w podobnej sytuacji wystąpiłaby u przeciętnego człowieka. Psychopaci poza tym nie posiadają empatii, nie wzrusza ich krzywda innych. Psychopatę można także rozpoznać po jego niechęci do pracy i związanej z nią tendencji to wykorzystywania innych.

Psychopata i łamanie norm społecznych

Psychopata nie potrafi zbyt dobrze kontrolować swojego zachowania oraz ma skłonność do jednorazowych kontaktów seksualnych przy jednoczesnej nieumiejętności angażowania się w trwałe związki partnerskie. Psycholodzy badający psychopatię zauważyli także, że psychopatia objawia się już w dzieciństwie i przejawia się w aktach okrucieństwa wobec zwierząt.

Psychopata charakteryzuje się wysoką impulsywnością, a z drugiej strony brakiem odpowiedzialności za swoje czyny. Co interesujące, badacze zauważyli, że psychopaci nie odczuwają bólu.
Do znanych psychopatów należą:
•Charles Manson
•Ted Bundy
•Kuba Rozpruwacz