Przeszukaj Lineage2-Info - Twoje kompendium wiedzy o Lineage 2

Szukaj:

Gdzie: Opcje:
Przeszukaj:
 

Sortuj według: 
 

Pokaż: znaków z wyniku

Wyniki wyszukiwania

· 39 artykułów spełniających powyższe kryteria

Jak zacz±æ graæ


Jak zacząc grac w lineage 2

Lineage 2 jest grą abonamentową - miesięczna opłata wynosi~ około 60 Z£OTYCH!

INSTALACJA

1. Wymagania sprzêtowe L2 
Minimalne wymagania
Zalecane wymagania


CPU
Intel Pentium 4 1.5GHz or better
Intel Pentium 4 2.4 GHz or equivalent AMD processor


RAM
512 MB of RAM or more
1 GB of RAM or more


Graphics Card
NVIDIA GeForce 4 TI series 3D graphics card or better
NVIDIA GeForceFX 5700 or equivalent ATI 3D graphics card or better


HDD Space
10GB or higher
12GB or higher


Connection
56K Internet Connection
Broadband Internet Connection
2. Download Klienta Interlude
> Filefront: http://www.fileplanet.com/176081/170000/fileinfo/Lineage-II-Interlude-Client (zalecane dla USA)
> GamersHell: http://www.gamershell.com/download_18458.shtml (zalecane dla Europy)

3. Update do aktualnej wersji
> Po zainstalowaniu gry odpalamy updater (LinaageII.exe), update uruchomi siê automatycznie
> Opcjonalnie - Dla ¶wiêtego spokoju polecam wyrzuciæ zawarto¶æ folderu system i w³±czyæ Check Files. Jak kto¶ ma obawy, niech zrobi sobie kopie zapasow±.

Hint: L2 jest gr± instalacyjne czyst± - to znaczy, ¿e pe³na instalacja skopiowana na przeno¶ny dysk lub p³yty i skopiowana pó¼niej bêdzie swobodnie dzia³aæ.
Dodatkowo mo¿na zrobiæ sobie kopiê samego LineageII.exe - w³±czone, gdy nie odnajdzie plików ¶ci±gnie wszystkie... Chocia¿ to boli. ><

REJESTACJA

Trial >>
Mo¿na za darmo skosztowaæ gry w Lineage 2 dziêki Trialowym kontom. Informacje o nowych promocjach i kluczach zwykle bêd± pojawiane na tym forum.
Trialowe konto pozwala na grê przez 7 lub 14 dni.
Trialowe konto mo¿na potem przed³u¿yæ wpisuj±c pe³nowarto¶ciowy klucz L2 i op³acaj±c konto.
Trialowe konto ma pewne ograniczenia.
Mianowicie gracz na trialowym koncie NIE MO¯E:
* Trade/Drop Adena or items Przekazywaæ/Wyrzucaæ Adeny i przedmiotów
* Create/Buy from a Private Store Sprzedawaæ/Kupowaæ w prywatnych sklepach
* Create/Use a Private Workshop Zak³adaæ/Korzystaæ z prywatnych manufaktur
* Use a clan warehouse U¿ywaæ magazynu
* Use the shout channel Korzystaæ z kana³u Shout (chat)

Jak za³o¿yæ trialowe konto, gdy posiadasz ju¿ Trialowy Key? Odp: http://www.lineage2.com/trial


Full Account >>
> Za³o¿enie nowego PlayNC Master Account
1. Wchodzisz https://secure.ncsoft.com i klikasz Create
2. Wype³niasz formularz. Zalecane prawdziwe dane. Wymagana jest weryfikacja e-maila.
> Dodanie Lineage2 do Listy Gier
3. Nabywamy Lineage2 Serial-Code (czyli CD-KEY gry)
Mo¿na tego dokonaæ na dwa sposoby:
- Nabywamy kod online w PlayNC store
https://secure.plaync.com/
- Nabywamy pude³kow± wersjê gry np. w Gram.pl
http://www.gram.pl/
4. Bêd±c zalogowanym na swoje PlayNC Master Account klikamy Add Game
5. Wybieramy grê, wprowadzamy Serial-Code Lineage II.
6. Odbieramy maila z potwierdzeniem.


OP£ACENIE KONTA
Masz dwie możliwośc:
A.Karta Kredytowa
1. Logujemy siê na nasze konto PlayNC
2. Wybieramy nasze konto Lineage 2
3. Wybieramy Acctivate Account
4. Wybieramy Billing Plan (op³ata za 1/3/6 miesiêcy, im d³u¿szy okres tym taniej za miesi±c).
5. Wpisujemy dane karty
6. Czekamy a¿ PlayNc ¶ci±gnie pieni±dze
7. Otrzymujemy maila z potwierdzeniem i mo¿emy rozpoczynaæ grê...

Hint: Je¿eli zezwolisz na zachowanie danych karty PlayNC bêdzie automatycznie ¶ci±gaæ nam pieni±dze z konta za wybrany okres.

B:Pre-paid
W Europie dostêpne s± jedynie Pre-Paidy 60-dniowe. W planach s± równie¿ inne...
Kartê Pre-Paid mo¿na nabyæ miêdzy innymi:
- W serwisie gram.pl ( http://www.gram.pl/)

1. Logujemy siê na nasze konto PlayNC
2. Wybieramy nasze konto Lineage 2
3. Wybieramy Acctivate Account
4. Wybieramy Billing Plan (Game Time Card).
5. Wpisujemy 16-cyfrowy kod ze zdrapki
6. Otrzymujemy maila z potwierdzeniem i mo¿emy rozpoczynaæ grê...

Hint: Nie musisz czekaæ do ostatniego dnia by wpisaæ now± kartê. Kolejne 30 lub 60 dni zostanie dodanych od dnia planowego "wyga¶niêcia" konta.
Autor:.hel Źródło:www.mmo24.pl Modyfikacje: NikopolNapisane przez Nikopol dnia październik 11 2008 22:24:35
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 5 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Shillien Knight

Wiêc tak.. jedziemy od pocz±tku:


1. Equipment:

Od pocz±tku uczulam, nie bierzcie bluntów. DE nie maja problemow z accuracy, jakie na poczatku uswiadczaja Human knighci, no i traci sie wielki atut w postaci stinga (który notabene zadaje ostry dmg w polaczeniu z viper cube)


NG: Wooden set (HP bonus ftw) + top sword

D gr: Brigadine + Elven sword. Jezeli nie chcecie wydawac (co na offie jest dziwne bo s± tanie commony), mozna kupic tanszy armor i jakiegos wiekszej roznicy nie bedzie.

C gr: S± dwie opcje. Teoretycznie mo¿na biegaæ w Composite (+5795 Weight Gauge, With Shield +5.26% M.Def) lub w Full plate (+269 HP, With Shield +5 shield blocking rate, czyli bonusy nie tak genialne, zeby mialy pomoc w szybszym expie). Ja bralbym composite mozna targac wiecej ssow - rzadzej wracamy do miasta po restock. Sprawa broni - Samurai longsword + focus tylko i wylacznie... mo¿e byæ OE, dobrze OE SLS daje rade przy B grade mastery nawet. Zakladamy nasze ukochane dye +str -con do expa. Jak ktos lubi szybszy exp mozna pojechac ca³kowicie po con i dac DYE PRowskie, czyli +5 str +4 dex -9con. Osobiscie nosze tylko +4 str -4 con i jest wporz±dku.

B gr: Prosta zasada - chcemy jak najkrócej biegaæ w B gradach. staramy siê wiêc maksymalizowaæ p atk i ogólny dps. Kupujemy wiêc BW (o ile nas staæ, to jest drogi dosyæ armor, ale najlepszy), no i keshanberka z focusem (lub damascusa, ale damascus jest drogi i nie sadze zeby ktos grajac normalnie na serwerze (w sensie totalnie legit) mia³ damascusa ju¿ na 52. Do broni wk³adamy oczywiscie focus. Mo¿na te¿ braæ Avadona (ja go uzywa³em jakis czas), nie wyglada najgorzej i daje dobre bonusy (Increase HP by 294, +24% Shield Defense (when shield equipped) nie obcinajac przy tym str jak to robi doom. Niektorzy mówi± ¿e lepszy jest zubei (+5% pdef, +294 HP), ale wygl±da paaaskudnie.

A gr: No i jestesmy przy A gradach. Znowu dwie g³owne drogi, ale bardzo podobne - Tallum albo Majestic. Tu mamy lekki dylemat, w Tallumie bedziemy szybciej expic (z racji ze armor wyciaga mocniejszego DPSa), no a w majesticu mamy wiekszy spike dmg, lecz mniejszy dps, dostajemy stun resist i accuracy (dobre vs light userzy, których mamy zreszt± zabijaæ). W tallumie znowu¿ uniesiemy wiêcej stuffu (czyli wszelakich SSow, bssow, hp potek, cp potek, ³uków, mage mieczy i czegokolwiek sobie dusza zapragnie). Poison / bleed resist jest dobry do FoDu. Dylemat jest lekko du¿y, osobiscie wybra³em majestic z racji stun resista no i tego ze to jest bardziej armor pod pvp. WYbór tutaj raczej zalezy od gracza. Co do miecza - OE damascus jest bardzo dobry ale cie¿ki do zrobienia. Bierzemy wiêc Dark legiona z rsk focus, staramy sie utrzymaæ hp gdzies w okolicach 1/2 i mo¿emy expac dosyc szybko, jak na tanka. Gdzies ponad 60+ zaczn± od nas wymagaæ health broni do tankowania RB, kupujemy wiêc tego delusiona z healthem (który i tak sie przyda po trzeciej profesji a do czego, zaraz powiem :P). Mo¿na braæ dodatkowo ³uk do pvp (z dancami mozna zadac troche dmg w robe usera, kto ogl±da³ serie Turnpoint gdzie BD pieknei rozjezdza ludzi drac bowem ten wie) lub mage miecz do Lighting strike, ale to juz zalezy od gracza. Na pewno ciêzko jest targaæ te wszystkei rzeczy majac ofensywny setup .

S gr: I tradycyjnie dwie drogi, jak zwykle. Albo zostajemy w majesticu (ja do najbogatszych nie naleze wiêc zostaje w maju) z IC shieldem (element stabby lekko bol± ale da sie wycierpieæ), lub kupujemy IC. Forgotten blade ofc z focusem, co jest chyba oczywiste. Kwestia elementu: dla SK s± fajne trzy elementy + 1 do pewnej lokacji. Fire lub water - te s± dobre z bashem zenchantowanym na +weaken water/fire. Z kolei dark jest dobry do MoSu no i do dpsowania judgementem, dosyc ³adny dmg z judgementa leci majac 150 dark. Trzecia opcja to Holy z uwagi na Hellbound Isle, gdzie moby s± demonami g³ownie. Gdzies na innym forum czyta³em jeszcze o Wind dla SK z uwagi na Pain of shillien, ale raczej nie op³aca sie wk³adaæ najdrozszych stonów dla skilla z niemal endgame lvlu :D. Dobrze by by³o mieæ draconica z Focusem i z elementem do mass pvp.

S-80: Nie mam zielonego pojêcia, jeszcze nie doszed³em do tego. Icarus sawsword chyba ma opcje focus, nie wiem jakie bonusy ma dynasty armor, wydaje mi sie ¿e ten z shoulderami dla tanków ma resist stun. W kazdym razie jak mamy kase bierzemy go, jakie by bonusy nie mia³ :D

Teraz, po co nam C grade bron z healthem?

Ano na 78 dostajemy fajniutki skill o nazwie Touch of death. Dosc mocno uwala postac: -90% cp, ¶ciaga 5 buffow, zmniejsza resist na debuffy. Do tego nawet gdy nie wejdzie zawsze zbija 5 buffow i zbija 90% hp (ale nie zmniejsza max wartosci gdy nie wejdzie ><). ¯eby go odpaliæ musimy mieæ mniej ni¿ 75% hp. Robimy wiêc tak: sciagamy rekawiczke w majesticu, zak³adamy bron z healthem i wrzucamy ToDa juz na poczatku walki na oly.

I sprawa której nie moge omin±æ, czyli banish seraph. Nasz ukochany skill po lvl 74. Dzieki temu skillowi (po dosyc hardokorowej grze zreszta) nabi³em 40% w niemal 5 dni na lvlu 76. W skrócie mo¿eby twoshotn±æ angela x4 hp i zabic go w nieca³e 3 sekundy (jezeli mamy szczescie). Skill lubi byc zdradliwy, zjada mase adeny ale jest to bardzo szybki exp jak na solo. Co nam potrzeba?

*GHP
*Eliksiry na mane
*Jakikolwiek dagger (nawet nograde za 100a)
*Eliksiry na HP
*Atk spd potki i running potki, najlpeiej te od 7 signs
*Ogromne ilosci soul ore
*Opcjonalnie dye +dex ale dawa³em rady na czysto


Wchodz±c do MoSu (bo tam expi sie w miare dobrze, korytarz jest zawsze wolny i ³atwo do niego doj¶æ, zamiast targaæ siê na TOI 10+ ...)¶ci±gamy broñ, mobki trac± wtedy aggro (nadal uwa¿amy na monastic crusaidery czyli te wielkie anio³y z skrzyd³ami, one sie lubi± doczepiæ nawet gdy nie mamy broni). Id±c prosto dojdziemy do korytarza, tam zostajemy. Wyciagamy daggera i spokojnie banishujemy kazdego monka po kolei, gdy banish wejdzie dobijamy power strike z miecza dla overhita i znowu dagger. Gdy zaagrujemy za duzo, sciagamy bron i uciekamy do port spota az moby nam znikna (od Gracii part 2 chyba mobki znikaj± gdy nas gonia po jakims czasie). Jezeli nie mamy przeci±¿enia, powinnismy wyrabiac z mana, w razie problemow odpalamy elixiry :)

Ale czy ten ca³y Banish seraph jest efektywny?!Jest Ale zjada ogromne ilosci adeny. Na obrazku - exp na vit 0 !


2. Lokacje do expa

Generalnie exp do 61 podzieliæ mo¿na na solo i duo/trio. Najbardziej op³aca siê w³asnie biæ w party 2-3 osobowym, lub solo.


*1-20: Jakikolwiek niski spot, mo¿na najpierw isc d odark forest i powoli posuwaæ siê w strone School of dark arts, gdzie zostajemy do uber 20 lvla!
*20-40: Solo katakumby, na seal stonach latwo dorobic siê D grade sprzêtu bez niczyjej pomocy.
*40-61: Tutaj mo¿na ju¿ probowaæ duo/trio, lub zostaæ przy solo.

-Solo: Cata 40~ Branded, Cata 50~ Apostate, Cata 60~ Witch
-Duo/trio: Rift 40/50/60.

Uwaga co do riftu - omijamy ma³e roomy, nie oplaca siê w nich biæ - traci siê tylko czas bij±c moby daj±ce gowniany exp i mog±ce potencjalnie zabiæ (chocia¿by small nuke room ). Po wejsciu do duzego pokoju, od razu biegniemy w róg razem z naszymi. Sprawdzamy, czy to nie jest tzw AOE room - czyli room z mobami 1/2 hp. Je¿eli nie - zostajemy i bijemy. Exp skacze naprawde ³adnie, szczególnie w duo z bladedancerem - SK hexuje, BD rzuca dance. W trio maj±c jeszcze jakiegos fightera, exp skacze masakrycznie szybko, leci masa lifestonów.

*61-68: Dwie mo¿liwo¶ci - albo solo w Forsaken plains do 64 na shamanach (ladny exp) lub doom hill na undeadach, albo po prostu "party plx plox" na klanowym.
*68-76: Mo¿na bawiæ siê banishem na toi 6 chyba (tam gdzie s± psy). Przez toi 5 przebiegamy, maj±c odpalone shield fortress, guard stance i spamujemy elixirami i potkami ile wlezie. Nie zdazylo mi sie jeszcze nie dobiec na 6tke lub zaliczyc zgon na 5tce. Druga mozliwosc expa - okolice goddard, na short attac kweak point mobach.
*76-?: MoS, banish seraph, albo AOe party.

3. PVP

Gra sk nie polega na wciskaniu wszystkich debuffow jakie sie ma na jeden target i bynajmniej gra ta klasa wcale nie jest prosta (moim zdaniem to najtrudniejszy tank i bardzo trudna postac do perfekcyjnego opanowania, gdy¿ bardzo czêsto trzeba zmieniaæ target i wrzucaæ ró¿ne debuffy na ró¿nych enemy).


Z regu³y hex rzuca sie w ten sposób ¿e assystujemy jednego z naszych archerów i wrzucamy hexa. Na wrogich archerow rzuca sie power brake i bash na healera/archera jezeli stoi gdzies w zamêcie ... Tod na poczatku najlepiej w jakiegos archera strzelic, coby mu uniemozliwic spam cp. LS mysle ze powinnismy uzywac jak najczesciej, dobrze by bylo trafic nim bishopa, bo o ile nie ma drugiego bisha to raczej sobie go nie sciagnie. Jezeli nie mamy zadnego z nich, rzucamy na obojetnie kogo, coby go wy³±czyc z walki na te 30 sekund. Vengeance rzuca sie w wiekszej zadymie, daje effect target lock i do tego mamy sporo defa a przezyjemy jezeli healer stoi z nami ;]. No i trzeba czesto zmieniac targety zeby kubiki robi³y swoje, od ct1 lataj± sobie kiedy chc± - wystarczy mieæ tylko target naszego celu a one juz same beda sobie latac. Arrest raczej na archerow nie ma sensu rzucac, mimo escape shackle powinnismy go rzucac na daggera jezeli jest dosyc blisko naszych, da to chwilke czasu na odbiegniecie i przede wszystkim sciagnie na nas delikwenta (hate effect). Z mass hate raczej nie powinno sie przesadzac, najlepiej rzucac troszke w rozrzedzonym miejscu, zeby znowu nie pasc od razu. Od ct1 nie da sie juz spamowac hate ale naszczescie mamy inne skille do tego - arrest, judgement (tego powinien kazdy archer i dagger dostac od nas w prezencie), aura of hate i hate, co daje dosyc dobry efekt pseudospamu hate ;] Na temat skilli fuzyjnych nie wypowiadam sie bo jeszcze nie mialem jak ich u¿yæ ;], ale mysle ze powinny byc takze uzywane z rozwaga, najlepiej gdzies z tylu przy archerach, musimy tez pamietac ze nie zawsze oplaca sie go uzywac (dziala na kazdego kto w nie wejdzie, czyli tez na naszych enemy). Teoretycznie rzecz ujmuj±c (bo nie uzywalem go nigdy ;]) dobrze jest go rzucic na poczatku, bo po jakims czasie dochodzi do wymieszania grup ;]


Jak widaæ kazda klatwa ma inne zastosowanie i nie stosuje sie ich wszystkich na jednym enemy ( wyjatkiem moze tu byc sytuacja gdy assystujemy archera a ma on na targecie lucznika, wtedy leca hex, power brake i wedle mozliwosci judgement ;]

Pojêcia u¿yte przeze mnie, które mog± byæ niejasne:

DPS - damage per second, czyli obrazenia, jakie zadajemy w danej jednostce czasu (per second, czyli na sekunde).
Spike dmg - obrazenia zadawane jednym hitem lub krytem. Inna nazwa to Blunt dmg.
IC - Imperial Crussaider
MoS - Monastery of silence
Duo/trio - party skladajace siê kolejno z dwóch/trzech osób.
Autor poradnika: Dev

Napisane przez Nikopol dnia kwiecień 03 2009 22:09:24
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Territory War

Wojny Terytorialne:
Wojny Terytorialne, nie s± jak siege prowadzone przez klany. Jest to nowy pomys³ na PvP, gdzie bezklanowi gracze mog± poznaæ smak walki, przystêpuj±c jako najemnik w walce o terytoria.

Miejsca:
Pan Zamku zosta³ awansowany na Pana Ziemi. Zwykle posiadanie zamku by³o najwy¿sz± form±, teraz posiadaæ mo¿na: Zamek, lokaln± wioske a tak¿e pobliskie miejsca do expienia. Nowy system rozwinie kontakty klanów i graczy. System zwiêkszy te¿ wp³yw klanu i graczy na rozwój danych miejsc.

Miejsca Wojen:
Terytorium wlicza zamek, najbli¿sz± wioske\miasto oraz najbli¿sze Miejsca do Expeinia. Na razie jest ich 9:

Gludio
Dion
Giran
Oren
Aden
Innadril
Goddard
Rune
Schuttgart

Wojny Terytorialne: Przedbitwa

Kiedy koñczy siê Oblê¿enie na zamek, okoliczne terytoria wchodz± w status Wojny Terytorialnej. Dzieje siê to automatycznie. W tym czasie pojawi± siê:

Territory Manager NPC pojawi siê w wiosce\mie¶cie okolicznego zamku. Manager bêdzie sta³ niedaleko Manor Managera w ka¿dym mie¶cie. Bêdzie on sprzedawa³ specyficzne produkty, które bêdzie mo¿na kupiæ za Territory Badges (Medale Terytorialne), u¿ywane jako waluta.
Mercenary Capitan NPC pojawi siê w wiosce\mie¶cie okolicznego zamku. Capitan bêdzie sta³ niedaleko Manor Managera w ka¿dym mie¶cie. To on rekrutuje graczy, by stanêli po jednej stronie walki. Dodatkowo, NPC ten sprzedaje itemy, które mog± byæ u¿yte podczas wojny. Oferuje tez mo¿liwo¶æ podwy¿szenia rangi.

Lord:
Kiedy Wojne o Terytorium Siê rozpoczn±, Pan Zamku mo¿e kontynuowaæ Quest Path to Becoming a Lord. Questa mo¿na wzi±æ u Chamberlain w ka¿dym zamku.
Warunki by zostaæ Lordem Terytorium:

Zamek nie mo¿e posiadaæ kontraktów z ¿adnym z graczy posiadaj±cych Fortece na terytorium (w tym na granicach). Je¿eli forteca zosta³a uznana za niepodleg³± w terytorium, wtedy Pan Zamku nie mo¿e staæ siê Lordem Terytorium.
Musi ukoñczyæ Quest Path to become a lord
Quest ten musi zostaæ ukoñczony na 2 godziny przed rozpoczêciem wojny terytorialnej.

Kiedy osoba zostanie okrzykniêta Lordem, pojawi± siê nastêpuj±ce zmiany:

Zostanie Lordem Terytorium jest konieczne do awansowania klan na 11 poziom.
God³o klanu Lorda jest automatycznie rejestrowane dla wszystkich NPC w terytorium
Zwiêksza o 10% zbiór Seed i jego sprzedasz.

Lord Zostanie automatycznie anulowany gdy:

Kiedy klan zostanie rozwi±zany
Kiedy Lord zostanie zmieniony na koñcu Oblê¿enia
Kiedy Lord jest anulowany, wszystkie funkcje bêd± pocz±tkowane.

Wojny Terytorialne: Bitwa

Przebieg:
Terytorialne Bitwy Zaczyna siê dzieñ przed oblê¿eniem i bêdzie siê tak dzia³o przez 2 tygodnie. ¯eby wpasowaæ to, plan siege bêdzie zmodyfikowany. Wojny trwaæ bêd± w Sobote, miêdzy 20:00-22:00 czasy CST. Siege zostan± przeniesione na Niedziele na 16:00-18:00 i 20:00 22:00 CST.

Szczegó³y Wojny:
Na pocz±tku cyklu, status posiadania terytorium otrzymuje automatycznie klan wygrywaj±cy w siege zamek. Wojna zacznie siê bez wzglêdu na to, czy klan leader zamku zosta³ Lordem czy tez nie. ¯eby zdobyæ miano Lorda trzeba wykonaæ Quest (patrz wyzej), i dopiero po tym mo¿e do³±czyæ do wojny.

Rejestracja:

Aby Przyst±piæ musisz siê zarejestrowaæ u Mercenary capitan w Wybranym terytorium
Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ w klanie czy nie, ka¿dy poza terytorium danego zamku mo¿e siê zarejestrowaæ, indywidualnie albo klanowo.

Cz³onek klanu posiadaj±cy prawa do tego, mo¿e zarejestrowaæ klan
Chc±c do³±czyæ indywidualnie, musisz zg³osiæ siê sam
Zapisaæ mog± siê tylko osoby z levelm 40+ i 2 profesja


Zaspisy koñcz± siê na 2 godziny przed rozpoczêciem wojny
Mo¿esz wycofaæ swoj± rejestracje, w tym celu porozmawiaj z Mercenary Capitan i t± sam± drog±, któr± siê zapisa³e¶, dojd¼ do klawisza Cancel,
Klan posiadaj±cy zamek jest zapisywany automatycznie

Rozpoczêcie Bitwy

Zamek, Fortece i tereny je otaczaj±ce stan± siê polem Bitwy, gracze nie bior±cy udzia³ w bitwie zostan± teleportowani poza jej obszar.
Terytorialny Klan Lord mo¿e zbudowaæ kwaterê g³ówn± na miejscu bitwy w trakcie jej trwania
To samo tyczy siê innych Klan Lordów
Fortece i bramy zamkowe bêd± mog³y byæ atakowane w czasie wojny
Kana³ Terytorialny jest aktywowany 20 minut przed rozpoczêciem bitwy

kana³ zostaje zamkniêty automatycznie 10 minut po zakoñczeniu wojny


Territory Ward i Supplies Sage bêd± w zamku, natomiast Catapult w Fortecy.

Zasady Walki:

Zasady s± zbli¿one do Siege: uczestnicy s± podzieleni na przyjació³, Wrogów i Nie zaliczanych. Ka¿da strona ma inn± ikonê, nad g³owami.
Przyjacielskie si³y wliczaj±c klan nale¿±cy do tego terytorium, inne klany zalogowane jako najemnicy
Cz³onkowie klanu nale¿±cy do innej strony, staja siê automatycznie wrogami
Gracze nie bior±cy udzia³u zostan± oznaczeni jako Nie zaliczani
Wszyscy bior±cy udzia³ bêd± oznaczeni symbolami nad ich g³owami, co u³atwi ich rozpoznanie.
Nie musisz atakowaæ skillem w trakcie Bitwy. Wrog± stronê mo¿esz atakowaæ zwyk³ym atakiem. W trakcie namierzania kursor sam zmieni siê w ikone miecza, bez konieczno¶ci wciskania klawisza CTRL. Przyjacielskiej strony nie da siê atakowaæ w ¿aden sposób
Ataki dalekiego zasiêgu rani± przyjació³ i nie zaliczanych. AOE sille bêd± dzia³aæ tylko na wrogów i nie zaliczanych,
Nie mo¿na nabiæ sobie PK w czasie bitwy
Nie ma kary PK, status wojny klanów dzia³a nawet poza polem bitwy
Ka¿dy gracz opuszczaj±cy strefê Wojny zostanie Sflagowany na 2 minuty
Kiedy gracz umrze na terytorium czasie wojny, nie straci expa
Je¿eli gracz niezaliczany (nie zarejestrowany) umrze na polu bitwy, odniesie takie same straty jakby umar³ gdziekolwiek indziej
kazdy zarejestrowany gracz bêdzie mia³ opcje respawnu w dwóch miejscach:

W zamku i najbli¿szej wiosce
Kwaterze g³ównej i bazie poloweBaza Polowa:

Lord Klanu, posiadaj±cy zamek mo¿e zbudowaæ bazê Polow± w trakcie wojny
Zbudowanie bazy kosztuje 30 MP i 20 B-grade Gamestones
Mo¿e byæ zbudowany tylko 1 baza na raz. Jednak¿e Lord otrzyma sill pozwalaj±cy mu na jej zburzenie i postawienie nowej. Pamiêtaj jednak, ¿e ka¿da baza kosztuje tyle samo co pierwsza.
Zwykli gracze nie mog± zburzyæ bazy, ani jej naprawiaæ.
Regeneracja HP\MP wzro¶nie dla sojuszniczych jednostek o 100% w pobli¿u bazy
Ka¿dy kto zginie mo¿e odrodziæ siê w bazie, wliczaj±c najemników
Kiedy nastêpuje koniec wojny, wszystkie bazy i kwatery g³ówne znikaj±

3 Warunki Zwyciêstwa

Territory Ward kiedy bitwa siê zaczyna, zostaje on umieszczony w zamku gdzie bitwa zostaje og³oszona
Kiedy zniszczysz territory ward wrogiego klanu, automatycznie je przejmiesz

Kiedy przejmiesz territory ward, musisz biec do Bazwy Klanowej i u¿yæ Skilla Capture Ward Skill.
Po³o¿enie gracza z Wardem bêdzie zaznaczone na mini mapie
Kiedy bitwa siê koñczy, w³a¶ciciel Territory Ward wraca do zamku, gdy:

kiedy gracz posiada Warda, ale nie doszed³ z nim do zamku
Kiedy ward le¿y na ziemi


Wszystkie odebrane Wardy bêd± w nastêpnej Bitwie w zamku. Zadaniem przegranego zamku jest ich odebranie w czasie nastêpnej Wojny


Territory Catapult Kiedy bitwa siê zaczyna, Katapulta pojawia siê w pierwszej fortecy. Forteca ta bêdzie zaznaczono niebieska flaga.Katapulta mo¿e byæ atakowana przez wrogów
Kiedy katapulta zostanie zniszczona, ca³a obrona zamku (NPC i Funkcje Obronne zamku) znikaj± a bramy siê otwieraj±.


Najemnicy:
Najemnicy zachowaj± anonimowo¶æ dziêki nastêpuj±cym ¶rodkom:

Disguise scrolls:

Scrole zosta³y stworzone, by gracze bior±cy udzia³ w Wojnie mogli pozostaæ anonimowi. U¿yty scrol zmienia Nick gracza na Guardian. Dodaje równie¿ nazwê Zamku. Np.:. je¶li walczê dla Aden Castle, imiê zmieni siê na Aden Guardian.
Disguise scrol mo¿e byæ u¿yty ju¿ 20 minut przed startem Wojny i trwaæ bêdzie jeszcze 10 minut po jej zakoñczeniu
Ka¿dy scrol trwa 30 minut
Imiê postaci zmieni siê równie¿ na czatach, z wyj±tkiem okna Trade i przy prywatnych wiadomo¶ciach
Zmiana imienia utrzyma siê w przypadku ¶mierci albo disconnecta
Osoba u¿ywaj±ca scrola nie mo¿e postawiæ sklepu (Sell Buy) ani ustawiæ Craftu
Osoby posiadaj±ce Przeklêty miecz (Zariche i Akamanach) oraz gracze bior±cy udzia³ w Olimpiadzie nie mog± u¿ywaæ scrolla w czasie Wojny


Transformacja w Najemnika
-Ka¿dy mo¿e kupiæ scrol mercenary Transformation, ale tylko zarejestrowani poza zamkiem mog± go u¿yæ
Kiedy Osoba zmieniona w Mercenary jest w party a jej cz³onkowie expi± niedaleko, bêdzie móg³ dalej Gromadzic exp, jednak Fame Points bêdzie móg³ gromadziæ tylko on
Przez wykonanie Quest Path to Becoming a Mercenary, otrzymasz Elite Mercenary Certificat, który pozwoli ci na szerszy wybór itemów u mer cenary Capitan.
Transformacja trwa 30 minut i nie mo¿e byæ przerwana, nawet gdy osoba umiera
Scrol mo¿e zostaæ u¿yty na 20 minut przed rozpoczêciem wojny.
Osoby posiadaj±ce Przeklêty miecz (Zariche i Akamanach) oraz gracze bior±cy udzia³ w Olimpiadzie nie mog± u¿ywaæ scrolla Transformacji w czasie Wojny


Wojny Terytorialne: Zakoñczenie Wojny

Nagrody:

Ka¿de terytorium ma specyficzny sill w nim zawarty. Skill ten nazywa siê Territory Benefications.
Kiedy wojna siê koñczy, sill ten jest dodawany do klanu posiadaj±cego zamek. Dla przyk³adu: Je¿eli Lord of Aden jest w stanie przej±c Territory ward Terytorium Aden, Rune i Giran, wszyscy cz³onkowie klanu otrzymaj± skille pasywne tych terytoriów.
Kto¶ musi zdobyæ Territory Ward, by zyskaæ skille terytorium
Informacja o tym, kto posiad³ Territory Ward jest widoczna w Minimapie. W zak³adce Word Info > Territory battle Information. Ikona obok ka¿dego klanu poka¿e, kto posiad³ jakie terytorium.

Skill EfektTerritory Special SkillSkill EffectGludio Territory BenefactionSTR +1 / INT +1


Dion Territory BenefactionDEX +1 / WIT +1Giran Territory BenefactionSTR +1 / MEN +1


Oren Territory BenefactionCON +1 / MEN +1Aden Territory BenefactionDEX +1 / MEN +1


Innadril Territory BenefactionCON +1 / INT +1


Goddard Territory BenefactionDEX +1 / INT +1Rune Territory BenefactionSTR +1 / WIT +1


Schuttgart Territory BenefactionCON +1 / WIT +1Itemy sprzedawane przez Territory Manager:


Type
KategoriaEffectWeapons (S Grade)
Warrior-type

Warrior -10% zwiêksza fizyczne obra¿enia, do osób u¿ywaj±cych tego samego Grade Broni
-10% zwieksza M Atk
Wizard-type

Mag -10% zwiêksza ,agiczneobra¿enia, do osób u¿ywaj±cych tego samego Grade Broni
-10% zwieksza P Atk
Armor
Apella Combat Set
No class restrictions exist


Zmniejsza strate Expa przy ¶mierci o 40% (istnieje set zmniejszaj±cy strate o 70%)Belt (C-S Grade)
Supply Box - Belt
Belt Zwiêksza P. DefSupply Box - Pouch
zwiêksza ilo¶æ miejsc w Inventory


Supply Box - Pin
zwiêksza wage (mo¿na nie¶c wiêcej przedmiotow)Accessory (A-Grade)
Necklace
M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone


Ring

M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone


Earring
M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone + Skille Zwiêkszajace RessistanceBlessed Scroll of Escape
Return to a specific town
Powrót do najbli¿szej Wioski


Talisman
 

CT Specialization


Hair Accessory
 
 
Rzeczy Specjalne:

Ka¿dy kto przyst±pi do Wojny mo¿e pozyskaæ specjalny product, poprzez Territory Menager
Ka¿dy item kosztuje Adene i Territory Badges. Territory Badges. Mo¿na zdobyæ w trakcie Wojny
Player mo¿e skomponowaæ Belt z Pouch albo pin albo z³amaæ pieczêæ na jednym z tych itemów. NPC u którego bêdzie to mo¿liwe bêdzie w pobli¿u Warehouse w Aden i Rune.
Jest mo¿liwo¶æ, ¿e przy otwieraniu Supply Box (Z którego pozyskaæ mo¿na powy¿sze itemy) mo¿na popsuæ item (Tak¿e przy zdejmowaniu seala)
Tylko gracz z ranga Knight lub wy¿sz± mo¿e nosiæ Cloack. Musi tak¿e byæ cz³onkiem klanu posiadaj±cego zamek i mieæ skompletowany Vesper Noble set albo Dynasty Armor.
Gracz mo¿e zdobyæ u Chamberlain i Mercenary:

Typ

Szczegó³y
Mo¿na Kupic U


Cloak
Armor
Castle ChamberlainStrider
Ridable Pet
Mercenary Captain
Territory Badge

territory badges mo¿na zdobyæ u Territory manager po zakoñczeniu Questa, którego wykonuje siê podczas Wojny. Misja zostanie automatycznie przydzielona przy zapisywaniu.
Informacje o zadaniu mo¿na uzyskaæ w World Info, na mini mapie albo u Adventure Guildsmana.

Nobless Rank

Gracz mo¿e teraz zyskaæ miano Nobless bez subclasy. Wystarczy ¿e zap³aci za to odpowiedni± ilo¶æ Territory badges u Territory managera.

Questy i Specjalna nagroda

Gracz mo¿e otrzymaæ rózne nagrody, takie jak SP i EXP za zadania Terytorialne.

¬ród³o: http://www.lineage2.com
T³umaczenie:Shikage

Napisane przez Nikopol dnia maj 16 2009 19:14:39
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Baylor

Baylor jest ostatnim z bossów jakie musisz zabić w queście "Bird in a Cage". Spotkanie go nie jest proste. Każdy z członków party musi mieć 3 różne kryształy. Blue Crystal of Darnel, Red Crystal od Kechi i Clear Crystal od Tears, wtedy będziesz mógł przeteleportować się po tym jak zabijesz bossa w Crystal Caverns. Podczas teleportacji do kryjówki Baylora, każdy członek party straci losowo jeden kryształ.

Kolejną rzeczą którą musisz mieć na uwadze jest to że czas który masz na pokonanie Baylora obejmuje 90min które masz na Crystal Caverns. Innymi słowy, w tych 90min musisz zabić bossa w instancji plus Baylora. Jednak że zalecamy spotanie z Baylorem przez latwiejszą instancję- Emerald Square.
Poza 3 różnymi kryształami, każdy członek party powinien przynieść ze sobą conajmniej 2/3 Water Dragon Claws z Dark Water Dragon.
Będziesz ich potrzebował, aby przejść przez nieśmiertelność Baylora. Baylor lvluje Soul Crystal 13 na 14 (często Soul Crystal ma klątwe i wymraga wizyty u Blacksmth Shadai w Hellbound).
Po tym jak zabijesz bossa w jednej z instancji w Crystal Caverns, natychmiast porozmawiaj z teleportem który przenosi do sali z Baylorem. Teleport szybko znika. Po krótkim czasie który możesz przeznaczyć na regeneracje MP/HP, pojawi się krótka animacja pojawiającego się Baylora. Po tym jak animacja się skończy możesz przystąpić do atakowania go.

Kiedy zaatakujesz Baylora, wokół niego pojawią się Alarm Devices. Zalecamy abyś zają się nimi tak szybko jak to możliwe.

Po zabiciu około 20 Devices, alarm ustąpi i sila Baylora stanie się słabsza.

Podczas walki z Baylorem, może on przywołać w losowym czasie przywołać znaczną liczbe Crystal Prison Guards (83 lvl), które będą cie atakować, podobnie jak z Kechi w Steam Corridor. Wyeliminuj Prison Guards tak szybko jak to możliwe.


Kiedy zabijesz Prison Guardy, mogą one czasem wydropić Prison Gate Key. Tymi kluczami możesz otworzyć 8 cel które otaczają sale i uwolnić uwięzione w nich Crystalline Golem. Jest to w pewien sposób gra. Uwolnione golemy w losowy sposób wzmocnią lub osłabią Baylora.
Jeżli go będą osłabiać, jego p atk i p def zostanie osłabiony. Jeśli golymy wybiorą aby wzmocnić Baylora jego p atk i p def zostanie zwiększony, ale także będą one rzucać debuffy na graczy.
Proponujemy że jeśli macie wystarczająca siłe, nie macie problemu z MP i jesteście pewnie że pokonacie Baylora, nie dotykać tych kluczów

Kiedy HP Baylora spadnie poniżej 20%, użyje on swojego skilla który da mu nietykalność. Metoda na neigo jest taka sama jak w Coral Garden. Musicie uzyć w tym samym czasie Water Dragon Claw. Jest pewien trick, jak wiadomo instancje w Crystal Caverns wymagaja party z 2-9 osób. Oczywiście próba zabicia Baylora w 2 osoby byłaby samobójstwem, ale możecie rozwalić 9 osobowe party i zrobić nowe party skladające się z 2 osób i wtedy na stargetowanym Baylorze uzyć Water Dragon Claw. Koordynacja 2 osobami jest znacznie prostsza niż kordynacja 9, ale miej na uwadze ze to muszą zrobić wszyscy członkowie party w jednym czasie innymi słowy, nie zadziała jeśli będziecie stać razem w party i tylko 2 osoby uzyją Water Dragon Claw. NCsoft twierdzi że naprawili to co uważali za exploit , robiąc to tak że wymagane jest naprawde 9 Water Dragon Claw. w jednym czasie. Tak więc przygotuj się i zabierz ze sobą kilka zapasowych Water Dragon Claw.
Zasada "2-9" ma równiez wpływ na pety i summony które używasz. Przywołane stworzenia jak i prawdopodobnie równiez pety, są liczone jako członek party. Jeśli jest was 9 i przywołacie kota, będziecie przekraczać granice 9 członków w party i instancja nie zadziała to tak jak powinno, co oznacza że nie będziecie mogli złamać nietykalnej bariery Baylora.

Po tym jak zabijesz Baylora, możesz poprzez teleport przejść do Shamaness Parme. Porozmawiaj z nią, a następnie wróc do Kanis aby zakończyć quest "Bird in a Cage". Jeśli masz ochotę możesz wziąść od Kanis quest na 78 lvlu "That's Bloody Hot!" który daje dostęp do Hellbound.
Obecnie, z bardzo prostym questem "Path to Hellbound" od Elder Casian na Wasterland, głównym powodem robienia "Bird in a Cage" jest możliwość lvlowania Soul Crystal na 14 poprzez zabicie Baylora. Boss ten w przeciwieństwie do Antharasa, Valakasa może być zrobiony w 9 osobowym party. Wadą Baylora jest to że mogą być 2 wyniki. Albo dostaniesz normalny Soul Crystal Stage 14, albo z większym prawdopodobieństwem dostaniesz Cursed Soul Crystal Stage 14. Wtedy nie masz innego wyjścia jak iśc do Hellbound i spróbować spotkać legendarnego Blacksmth Shadai na oazie za Enceinte (pojawia się on tylko o połnocy w grze) i za 1150 Gamestone S można usunąć klątwe z SC

Źródło: http://www2.elliebelly.net
Autor: Elmar
Tłumaczenie: Onsite

Napisane przez Nikopol dnia styczeń 27 2010 12:17:58
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Tower of Naia

Tower of Naia
Aby dostać się na Stell Citedal, musisz wykonać 10-cio poziomowy quest, którego ukończenie zajmuje od 6 do 11 godzin. Po dostaniu się do środka, otrzymasz dostęp do kilku róznych Raid Bossow. Każdy krok bedzie wymagać ukończenia konkretnej liczby pomniejszych questów. Aby wejść do drugiej wieży, Naia, musisz pokonać Dariona, tak jak pokazane nizej:

Jak dostac sie do Tower of Naia:
Powinienes zaatakowac Lock, na dachu wierzy. Kiedy jego HP skorczy sie do konkretnej liczby, Controller zostanie wlaczony. Controller ma moc przeniesiena Cie do “poczekalni” na trzecim pietrze wierzy Naia. Podczas Twoich atakow, Controller pokaze, ze wytrzymalosc murow wierzy Naia szybko sie zmniejsza.
Kiedy zbijesz HP Locka do ok. 1/10, pojawia sie cztery Flava-like Wards. Atakując Locka, Daggerzy z umiejętnością Half-Kill będą bardzo pożądani; pamiętaj, że Lock jest wrażliwy na ataki ogniste, wodne, powietrzne i ziemne, a nie na ciemniste (Dark) czy święte (Holy). Walcząc z Wardami, użyj umiejętności Sleep bądź Paralyze; te kreatury posiadają 16,053,769 HP i nie umierają.

Jeżeli spróbujesz rozmawiać z Controllerem przed wypełnieniem wszystkich wymaganych warunków, t.j. przed zbiciem jego HP, Controller zniknie, a Ty będziesz zmuszony do czekania do czasu, kiedy pojawi się ponownie.

Kiedy będziesz gotowy, kliknij na górną pozycję dialogu w oknie rozmowy z Controllerem, a zostaniesz przeteleportowany do, wspomnianej wcześniej, poczekalni, z której możesz przejść do pierwszej komnaty. Controller zniknie i pojawi się z powrotem po 20, 30 minutach, wtedy dopiero kolejne Party będzie mogło zacząć swoją drogę przez 12 komnat Wieży Naia.
Struktura Wieży:
Wieża Naia posiada trzy poziomy (piętra), od miejsca, gdzie walczyłeś z Darionem, po miejsca do expingu w „kręgosłupie” (głównej części) Wieży. Każde piętro posiada kilka komnat, w sumie 12. Głównie są to lochy-przelotówki, do których dostęp mają (na raz) jedynie pojedyńcze Party złożone z 9 graczy.
WAŻNE! Każda z komnat posiada pięciominutowy limit czasowy, dlatego musisz śpieszczyć się z czyszczeniem sal, w przeciwnym razie zostaniesz wyteleportowany na dach wieży. Na szczęście nie powinieneś mieć problemu z wyrobieniem się w owych pięciu minutach. Nie znajdziesz tutaj żadnych drzwi-pułapek, czy czegokolwiek w tym rodzaju. Po prostu wywalcz sobie przejście.

W każdej z komnat znajduje się Ingenious Contraption. Podczas rozmowy z Ingenious Contraption, naciśnij „Push the button”. Od teraz masz 5 minut na wyczyszczenie komnaty. Karą za przekroczenie limitu czasowego jest teleportacja całego Party na zewnątrz, dokładniej na dach.

Potwory pojawią się dopiero po zamknięciu bram, przez które przyszedłeś. Drzwi wyjściowe otworzą się dopiero, kiedy ostatni stwór padnie na ziemię.

Pierwsza Komnata:
Potwory, które tutaj znajdziesz: Beleth’s Follower, Beleth’s Devotee

Druga Komnata:
Potwory, które tutaj znajdziesz:
Beleth’s Assasin (agresywny, 175,620 HP, odporny na ataki ciemniste , używa umiejętność Stun):
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail

Trzecia Komnata:
Potwory, które tutaj znajdziesz: Beleth’s Minion

Czwarta Komnata:
Potwory, które tutaj znajdziesz: Beleth’s Assasin
WAŻNE! Kiedy zdrowie (HP) tego potwora zostanie zbite poniżej 50%, Beleth’s Assasin ucieknie na koniec sali i przyciągnie (z powrotem) stwory z całej komnaty, dlatego musisz zabić Beleth’s Assasin zanim dotrze do końca sali.

Piąta Komnata:
Potwory, które tutaj znajdziesz: Beleth’s Retainer.
Retainer miota czarem Death Link, który zazwyczaj używają Spellhowlerzy, co oznacza, że im niższe HP potwora, tym większe zada Ci obrażenia. Pomimo tego, Retainers lubują się w używaniu bliskosiężnych ataków AoE z wysokim Critical Hit Rate.

Jak wspomniałem wcześniej, istnieją dwa rodzaje Beleth’s Devotes, oba używają czarno-magicznego, dalekosiężnego AoE skierowanego na jednego gracza. Jeden z dwóch Devotee posiada umiejętność przeniesienia Ciebie blisko siebie.
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22394&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22394&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22415&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22415&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Znajdują się tam także Beleth’s Followers, których mocną stroną są silne ataki fizyczne skierowane przeciwko pojedyńczemu graczowi.
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Po pozbyciu się wyżej wymienionych, w komnacie powinno pojawić się kilka Beleth’s Fighters, ciężko uzbrojone demony, posiadające w swoim zanadrzu bliskosiężnymi fizycznymi atakami AoE.
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Po zabiciu ostatniego z Beleth’s Fighters, otwarte zostanę drzwi wyjściowe, przez które będzesz mógł się przedostać na drugie piętro Wieży Naia.

Szósta komnata:
Tutaj będziesz musiał poradzić sobie tylko z jedym rodzajem potworów: Beleth’s Projection. Są to ciężko uzbrojeni healerzy, jednakowoż nie ma oficjalnej informacji, czy owe potowry leczą siebie czy też innych. Wiemy jednak, że Beleth’s Projection są zdolne do samobuforowania przy pomocy Orge Spirit Totem, który zwiększa P.Def. oraz M.Def. Posiadają dalekosiężne, czarno-magiczne ataki AoE oraz paskudny Stun, podczas gdy są silnie odporne na Hold oraz Paralyse. Ich słabym punktem jest wrażliwość na Sleep.
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22395&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22395&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail

Siódma Komnata:
Tutaj ponownie stawisz czoła Beleth’s Followers oraz Beleth’s Devotes. Po pozbyciu się tych stworzeń, w sali pojawi się kilka Beleth’s Fighters. Zabij je, aby przejść dalej.
Ósma Komnata:
Będąc w tej sali, na każdego członka Party zostanie rzucone zaklęcie Poison (tzw. Danger Area ), pomimo tego ponownie staniesz do walki z Beleth’s Projections.
Dziewiąta Komnata:
Dziewiąta komnata to „zdrowe” środowisko. Będziesz musiał rozprawić się jedynie z Beleth’s Minions. Znajdziesz ich dwa rodzaje. Oba posidają silne fizyczne ataki AoE o krótkim zasięgu. Dodatkowo jeden rodzaj tych mobów posiada Stun, drugi zaś silnie rozwinięte ataki fizyczne na pojedyńczy cel. Oba cechują się wysoką odpornością na Hold oraz Paralys, natomiast są wrażliwe na Sleep.
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22442&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22442&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22441&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22441&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Dziesiąta Komnata:
Kolejna Danger Area (Strefa Niebezpieczeństwa), tym razem w grę wchodzi debuff Fire. Przeciwnikami będą Beleth’s Projections.
Jedenasta Komnata:
Zostaniesz wyzwany przez nowego potwora: Beleth’s Low Servant. Owe stwory posidają czary spowalniające Twój chód oraz Paralyse. Przed wejściem upewnij się, że jesteś zaopatrzony w buff zwiększający odporność na Stun. Proponujemy, aby Magowie wszelkiego rodzaju atakowai Low Servanty oraz próbować wrzucić na nie zaklęcia Sleep, kiedy tylko będzie to możliwe.
href="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22413&k1=island#monster_detail"
rel="nofollow"
title="http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22413&k1=island#monster_detail"
target="_blank">lineage2.gametsg.com/i...ter_detail

Dwunasta Komnata:
Twoimi przeciwnikami będą Belet’s Slaves, które mają w zwyczaju używanie paskudnego Magical Shockwave, oba dalekosiężne skierowane przeciwko jednemu celowi (czarno-magiczne) oraz bliskosiężne AoE (bez Elemental Attribute). Te niewielkie „laleczki” posiadają 29,293 HP, jednakże zawsze występują w grupach, a do tego posiadają tendencję do wysadzania się w powietrze.
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail

Po przejściu przez wszystkie 12 Komnat, możesz zejść do dolnego piętra przy pomocy Mutated Elpy.

Właśnie wkroczyłeś do Core of Naia, miejsca gdzie znajdziesz Raid Bossy. Tylko jedno Party – raz na 20 lub 30 minut – może wywalczyć sobie przejście przez 12 Komnat, co oznacza, że pierwsze Party będzie musiało uzbroić się w cierpliwość zanim ostatni z 45 graczy wymaganych do rajdu Beleth pojawi się w Core of Naia. Jeżeli tylko jeden z graczy wyloguje się, bądź zostanie rozłączony (disconnect), całe Party zostanie przeteleportowane do Oasis niedaleko Enceinte. Pierwotne minumum potrzebne do spawnu Epidosa wynosiło 27 graczy, jednakże teraz Raid Boss pojawi się aby stawić czoła jednej, dobrze uzbrojonej Party.
Kiedy wszyscy będą gotowi, uderz Elpy’ego. Umiera natychmiastowo i przywołuje Naia Spores. W jednej chwili dzwi wyjściowe zostaną zamknięte, co oznacza, że nikt więcej nie będzie w stanie dołączyć do ataku na Raid Bossa, a czwarte piętro (licząc od dołu) zamieni sie w Strefę Niebezpieczeństwa (Danger Area) przepełnioną debuffami.

Istnieją cztery rodzaje Naia Spores, jeden z każdego żywiołu:
Ogień

Ziemia


Woda


Powietrze

Wszystkie o wysokiej odporności na Sleep, Hold oraz Paralys. Posiadają również silne Attack Power, który wykorzystują w bliskosiężnych atakach fizycznych, wspieranych poprzez siły natury w zależności od Naia Spores. Warto nadmienić, że Golem Spores są silnie uzbrojone.
Oto co nazywa się „Epidos Index”. Przy zabiciu Spore jednego żywiołu, Epidos Index dla tego żywiołu wzrasta. Przy zabiciu przedstawiciela przeciwnego żywiołu, Epidos Index tego pierwszego znacznie spada. Jeśli zabijesz Spore któregoś rodzaju (w tym przupadku Ziemia i Powietrze), Epidos Index spada.

Kiedy Epidos Index uzyska konkretny poziom (po ok. 30 minutach), wszystkie Spores skumulują się w kolumnie energii w centralnej części komnaty i będą „krzepnąć” w Epidos przeciwnego Żywiołu. Wzrór jakim liczony jest Epidos Index jest bardzo skomplikowany, dlatego wyeliminowanie jednego z Żywiołów wydaje się łatwe jedynie w teorii, jednakże może Ci się tak niefortunnie powieść, że pomimo wszystkich wysiłków nie uda Ci się ich nawet przywołać.
Jedną z metod, aby zwiększyć swoje szanse jest wyeliminowanie pierwszych dwóch żywiołów. Kiedy, dla przykładu, Ziemne i Powietrzne Spore zostaną zgładzone, odrodzenie kolejnych, zajmie raptem kilka minut. Mozesz wykorzystać tych kilka cennych minut jednego z pozostałych Żywiołów i podnieśc Epidos Index do poziomu, w którym istoty spawnują się.
Pamiętaj, ze czas jest bardzo ważny. Pojedyńcze Spores musza zostać zabite bardzo szybko, w przeciwnym razie znikną, a Ty nie wbijesz niczego na licznik ofiar na Epidos Index, dlatego ważnym jest, żeby Party było mieszanką różnych klas postaci.
Jeżeli podbijanie Epidos Index do poziomu spawnu kolejnych postaci zajmuje Ci więcej niż 30 minut, będziesz zmuszony do zabica kolejnego Elpy. To nie jest powód do rozpaczy. W istocie, jeżeli podczas „pierwszej rundy” udało Ci się zabić wielu przedstawicieli Ziemi i Powietrza istnieje szansa, że w drugiej rundzie będzie mniej przedstawicieli tych żywiołów, a Ty będziesz miał lepszą okazję do skupienia się na tych, które pozostały, takich jak Spore of Water.Wszystko oczywiście zależy od Elemental Attribute Twojego wyposażenia. Jeżeli będziesz miał wybór, proponowalibyśmy, żebyś najpierw wykończył żywiołaki Powietrza i Wody (razem). W drugiej rundzie będziesz mógł skupic się na łatwych do zgryzienia żywiołakach Ziemi i Ognia. Wszystkie cztery Epidos są odporne na ataki łucznicze. Wyglądają prawie tak samo, lekko różnią się kolorem, a ich ataki odpowiadają reprezentowanemu przez nich Żywiołowi. Tak jak Fire Epidos miotają „granatami” ze swojej prawej ręki, które upośledzają (przy pomocy klątw) Twoją odporność na ogień oraz zadają Ci obrażenia z tytułu palenia się, tak jak Salamanders w Orc Cave of Trails.
Bądź świadomym, że nie będzie czasu na oddech. Epidos będą pojawiać się natychmiast po tym jak zabijesz wymaganą liczbę Spores. Nie ma czasu na odpoczynek i regenerację HP/MP, szczególnie, kiedy jesteś w Strefie Niebezpieczeństwa (Danger Area) przepełnionej debuffami, które cyklicznie zasysają Twoją krew. Bezpieczeństwa nie zapewni Ci także niewielki pokoik, gdzie znajdziesz się poza zasięgiem Epidos. Chińscy gracze polecają przyprowadzenie klasy Eva’s Saint, który na lvl 81 otrzymuje umiejętność „Blessing of Eva”, która odnawia HP oraz MP, a dodatkowo usuwa debuffy. Cardinal na lvl 78, ze swoim skillem Cleanse również powinien być pomocny.
Po zabiciu Epidos, pojawi się Teleportation Cubic, który przeniesie całą grupę do Sali tronowej Beletha. Jak na razie nie działa to dokładnie jak powinno, jednak zostało to poprawione w koreańskiej wersji gry CT 2.3.

Źródło: elliebelly.net Autor: Elmar Tłumaczył:
href="http://lineage2-info.pl/profile.php?lookup=17312">Oticzek

Napisane przez
Nikopol dnia maj 01 2010 13:21:57
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 30 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Base Tower

Base Tower – Hellbound
Pierwsze piętro:
Podobnie jak Steel Citadel, Base Tower jest tak zwaną „Strefą Restartu Niemożliwego”. Praktycznie rzecz biorąc oznacza to, że jeśli nie podłączysz się do serwera na 10 minut po rozłączeniu, Twoja postać zostanie przeteleportowana do Oasis w Enciente, a proces wejścia będziesz musiał zaczynać jeszcze raz. Poziomy potworów w tym artykule są zgodne z wartościami wersji CT 2.3. W Gracia Plus poziomy wszystkich stworów zostaną zmiejszone do 83.
Parter Base Tower to mieszanina długich korytarzy oraz labiryntu.
Anteroom:

Gracz wchodzący w kontakt z jednym z dwóch agresywnych, lvl 85 Body Destroyer (niewysoki facet, w połowie schowany za pozostałymi ), otrzyma Death Sentence Curse – bądź umrze w czasie do 30 sekund, pod warunkiem, że pozostali gracznie nie pozbędą się owego Body Destroyera, który – swoją drogą – jest świetny w walce krótkodystansowej. Inny, bardziej wyrafinowanym rozwiązaniem byłoby przyprowadzenie ze sobą Cardinala, który na poziomie 78. otrzymuje skill Cleanse, który usunie Death Sentence Curse.
Czterej Soul Dominators na lvl 85, którzy stanowią świtę dla każdego Body Destroyera, są postaciami pasywnymi oraz niezsocjalizowanymi ze sobą. Z czego polecalibyśmy zabijanie w porządku od najdalszego do nabliższego (patrząc na dystans do Body Destroyera) zanim zabierzesz się do walki z „dowódcą” grupki. W celu zrekompensowania redukcji poziomu do 83., Soul Dominators w update Gracia Plus otrzymają do dyspozycji debuff, który obniża odporność gracza na czarną magię. Byłbym jednak ostrożny z usypianiem świty i poradzeniem sobie z Body Destroyerem.
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
lineage2.gametsg.com/i...ter_detail


Po wybiciu wszystkich potworów w Anteroom, gracze zazwyczaj otrzymują Gate Key: Destruction bądź Gate Key: Darkness. Przy pomocy tych kluczy otworzysz drzwi znajdujące sie na skrzydłach Anteroom uzyskując dostęp do labiryntu. Droga wiodąca przez Door of Destruction jest krótsza. W Gracia Plus, klucz do Door of Destruction możesz uzyskać jedynie od Passegeway Captains na drugim piętrze.

Oto plan labiryntu. Door of Destruction znajdują sie na prawym skrzydle Anteroom, natomiast Door of Darkness znajdziesz po lewej stronie:


Spacerując po labiryncie, zawsze utrzymuj północny kurs. Gracze, prędzej czy poźniej, stawią czoła Labyrinth Seer lvl 85. Owa dama będzie w stanie użyć na Tobie umiejętności Root. Do tego okazuje się ona mistrzynią w AoE czarnej magii na długie i krótkie dystanse: http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=island&npc=22369&k1=island#monster_detail
Otrzymasz od niej (okazjonalnie) Gate Key: Blood. Odszukaj Door of Blood (na zew. lewym krańcu planu z labiryntem) i przejdź do kolejnego labiryntu. Tam, podobnie jak poprzednio, będziesz musiał poradzić sobie z Labyrinth Watchmen oraz Labyrinth Captains, którzy posiadają silne ataki fizyczne, podczas gdy Labyrinth Mystics, tak jak Labyrinth Seers, władają silnymi atakami magicznymi. Jeżeli się śpieszysz, pomocnym okaże się Dance of Shadow, który możesz otrzymać od Spectral Dancera. Po rozpoznaniu okolicy, dojdziesz do wielkiego korytarza, gdzie stawisz czoła Mini Boss Guzen. Jest to demon, który trudni się w blisko-dystansowych atakach czarnej magii oraz fizycznymi atakami AoE: http://lineage2.gametsg.com/index.php?view=npc&k1=level&npc=22362
Po zabiciu Guzen, w sali pojawi się duch Kendal. Jedynie konkretne klasy, takie jak Soultaker czy Hell Knight będą w stanie zrozumieć (przeczytać) to co Kendal ma do powiedzenia, co nie robi wielkiego znaczenia, ponieważ duch opowiada o swoim strachu przed Darionem i Belethem.

Po niewielkim joggingu ujrzysz niewielką, pochyłą rampę, która zawiedze Cię do drugiego piętra Base Tower. Wyjście znajdziesz w górnym, prawym rogu na planie powyżej:
Drugie piętro:
Drugi poziom Base Tower to głównie mieszanina komnat i korytarzy.

Znajdziemy tutaj:
Passageway Captain, który ma tendencję do używania Stuna. lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Passageway Guards, którzy doskonale władają czarną magią na krótkie dystanse oraz atakami fizycznymi skierowanymi na jednostkę: lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Passageway Mystics, którzy mogą Cię „ukorzenić”, spalić Twoje MP, a do tego „nakarmić” czarnomagicznymi, krótkodystansowymi atakami AoE: lineage2.gametsg.com/i...ter_detail
Poprzez zabicie Passageway Captain, otrzymasz klucz do Door of Destruction (The Door of Destruction jest skrótem; jeżeli miałbyś zostać zabitym, nie musisz przekraczać Door of Darnkess)


Potwory w przesmyku (Passageway) są dość łatwe do pokonania; gracze moga najzwyczajniej wywalczyć sobie przejście. Okazjonalnie za pokonanie Passageway Captains i Passageway Guards (w Gracia Plus: Passageway Mystics) otrzymasz buteleczkę z Fiery Demon Blood. Kiedy wszyscy członkowie Party wysmarują się (poprzez powójne kliknięcie) w krwi demona, mogą udać się do NPC Sailang, którego znajdą na końcu korytarzu (zielona kropka w dolnym, lewym rogu planu powyżej), a następnie wkroczyć do Tower of Infinitium. Pamiętaj, że raz zaaplikowanya, Krew Demona wyparuje z gracza w 10 minut. Jednakowoż poczekaj, kiedy każdy członek Party będzie miał swoją buteleczkę Fiery Demon Blood zanim porozmawiasz z Sailang.

Źródło: elliebelly.net Autor: Elmar Tłumaczył: href="http://lineage2-info.pl/profile.php?lookup=17312">Oticzek

Napisane przez
Nikopol dnia maj 04 2010 08:12:55
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 19 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Enchanted Megaliths


Gdy nastąpi 6 poziom procesu otwierania Hellbound, NPCs w środku budynku w Native Village powiedzą Ci o zmianach, które zaszły na Enchanted Megaliths.

Kief zaraportuje nieprawidłowości na Enchanted Megaliths i Tailor Buron powie Ci, że siły oddziałów Darion’a są osłabione, ale wygląda na to, że próbują ze wszystkich sił obronić Enchanted Megaliths. Podejrzewa on, że coś tajemniczego kryje się w tym rejonie.

Jeżeli udasz się do Enchanted Megaliths, na północ od wioski, zobaczysz że rzeczywiście więcej potworów pojawiło się w tym miejscu. Lecz teraz zjednoczone siły tubylców, „nowych” i Caravan’y są na tyle silne, aby zaatakować the Enchanted Megaliths.

Obrońca Naia's Defender Hellinark jest Raid Boss’em na poziomie 84. Jest agresywny, posiada 1 061 953 HP i może Cię ogłuszyć. Nie jest łatwo go zabić, ale jeżeli uda Ci się to, otrzymasz znaczną ilość punktów zaufania.

Hellinark może używać swoich mocy magicznych do wezwania Naia Failans, kaktuso-podobnych krystalicznych bytów, które są przeważnie pasywne, ale mogą rzucać de-buffy na każdym, kto zagraża im lub ich Panu. Nie wiadomo nic więcej o nich, oprócz tego, że posiadają szybką regeneracjęHP. Oprócz tego, Hellinark posiada duża liczbę Failan's Guards i Arcane Guardians do dyspozycji. Są oni pasywni tzn. ciężko ich odciągnąć od Bossa. Lecz posiadają oni tylko 17 290 HP mogą być oni rozpatrywani jako chłopcy lekkiej wagi na Hellbound. Zarówno z Failan's Guards i Arcane Guardians można wyspoilować scrolle EWS, więc jeśli w party znajduje się Bounty Hunter lub Fortune Seeker, warto zabijać te potwory, aby, oprócz punktów zaufania< uzyskać z nich niezły profit..

Bądź ostrożny podczas zabijania strażników. Wszystko na Enchanted Megaliths jest ekstremalnie social, przez co możesz łatwo umrzeć i może wydarzyć się sytuacja przedstawiona na zdjęciu poniżej:

Polowanie na Bossa:
Tak jak na poziomie 5 i tu możesz porozmawiać z Hellbound Traitor w Native Village. Daj mu 10 Marks of Betrayal, otrzymasz za to szansę zabicia Resistance Fighter General Leodas. Znowu będziesz mógł zyskać uznanie w Steel Citadel, ale jednocześnie stracisz punkty zaufania. Pamiętaj jednak, że Leodas jest ekstremalnie odporny na włócznie. Jeżeli masz możliwość alternatywy, zabieranie ze sobą innego typu broni było by dobrym pomysłem.


Gdy Enchanted Megaliths są zdobyte, niewidzialna bariera dzieląca Battered Lands zniknie i będzie można zacząć polować na żyjące tam chimery.
Źródło: elliebelly.net Autor: Elmar Tłumaczył: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia październik 15 2010 08:45:29
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Freya


Freya i nowe obszary
Zmodernizowane tereny łowieckie
Questy
Zmiany w PvP
Zmiany związane z Clan Hallami
Zmiany związane z NPC
Zmiany związane z klasami postaci i skillami
Zmiany związane z petami, serwitorami i kubikami
Itemy
Interfejs
System rekomendacji

1. Freya i nowe obszary
Freya
Freya jest nowym raid bossem w Lineage II. Według doniesień, Freya była kiedyś kimś w rodzaju księżniczki o imieniu Felicia. Jej polityczni wrogowie zdradzili ją, i podczas próby jej zabicia, przekształciła się ona w Ice Queen Freya. Jej wierna służąca, Sirra została przekształcona w Ice Fairy Sirra. Freya zniknęła na lata, w czasie których Ice Fairy Sirra rządziła we Frozen Labirynth. Teraz Freya powróciła do władzy, a Sirra nie jest już raid bossem w Lineage II.


Typ strefy
Instancja z Raid Bossem


Rekomendowany level
82 – 85


Liczba graczy
9 – 27


Wejściowy NPC
Jinia


Poziomy trudności
Normal lub Extreme


Czas restartu instancji
6:30 w każdą środę i sobotę


Możliwe nagrody za udany raid:


Poziom trudności
Normal
Extreme


Możliwe nagrody
Necklace of Freya
Bottle of Freya’s Soul
Blessed Necklace of Freya


Statystyki nagrody
 
 
 
 
 
 
Necklace
M. Def.: 125
Waga: 150
+ 10 Water resistance
+20% Bleed resistance
+15% Paralysis resistance
+15% Shock resistance
+15% Sleep resistance
+10% Mental attack resistance
-5% Magic skill reuse delay
4% Reflected damage upon short-range attack
+50 Max MP
+0.23 MP Regen
Zaniesienie Bottle of Freya’s Soul
i Necklace of Freya (z raidu na poziomie normal) do Rafferty’ego spowoduje, że da nam on w zamian Blessed Necklace of Freya.
 
Necklace
M. Def.: 132
Waga: 150
+ 15 Water resistance
+25% Bleed resistance
+20% Paralysis resistance
+20% Shock resistance
+20% Sleep resistance
+10% Mental attack resistance
-5% Magic skill reuse delay
4% Reflected damage upon short-range attack
+50 Max MP
+0.46 MP Regen
+15.6 Caster heal capacity
+2 MEN
+1 CON
-1 STR
-5% MP consumption when casting magic


 
Seed of Annihilation
Seed of Annihilation to ogromna pasożytnicza istota, która pochłania bioenergię poprzez swoje korzenie. Istina, twórca matka, jest świadoma istnienia stworzeń, które zamieszkują Seed. Jej związek z krainą ma charakter symbiozy. Korzysta z energii, którą wysysa z ziemi do tworzenia istot zamieszkujących jej otoczenie. Dotrzeć do tych trudnych obszarów można drogą powietrzną, więc samodzielnym lotem lub poprzez skorzystanie ze statku powietrznego z Keucereus Alliance Base, i znajdują się one daleko na południu kontynentu Gracia.


Typ strefy
Obszar do polowania w party


Rekomendowany level
85


 
Seed of Annihilation jest podzielone na trzy obszary: Bistakon, Reptilikon, i Kokracon. Gracze mogą polować w tych obszarach przez cały czas, niezależnie od statusu Seed.
Każdy obszar ma swojego własnego raid bossa. Pojawiają się one o określonym czasie, lub mogą być wywołane przez ciągłe polowanie na ich terenie.

Bistakon: Taklacan
Reptilikon: Torumba
Cokrakon: Dopagen

Wejście do każdego z tych obszarów nadaje również buffy pozwalające zadawać dodatkowe obrażenia, a buffy te są zależne od klasy danego gracza. Tymi buffami są: Efficacy of Strength (Skuteczność Siły – przeznaczona dla klas melee); Efficacy of Agility (Skuteczność Zwinności – przeznaczona dla klas łuczników) oraz Efficacy of Wisdom (Skuteczność Mądrości – przeznaczona dla klas magów).
Rozdawanie Buffów rozpoczyna się o godz. 13:00 każdego poniedziałku i jest wykonywane losowo pomiędzy trzema obszarami. Więc jeżeli Bistakon rozdaje Efficacy of Strength w danym tygodniu, dwa pozostałe buffy będą występować w dwóch pozostałych obszarach, a dodatkowo w tygodniu następnym, Efficacy of Strength nie będzie już dostępne w Bistakonie.
Poprzez polowanie w Seed of Annihilation można otrzymać materiały Sealed Vesper.
Pojawiły się również nowe Maguen Pets, które można otrzymać jedynie wewnątrz Seed of Annihilation. Aby uzyskać informacje na ten temat trzeba porozmawiać z NPC Nemo, który znajduje się naprzeciwko airship dock controller na obrzeżu Seed.
Maguen Plasma Buffs:

Porozmawjaj z NPC Nemo, aby otrzymać urządzenie Maguen Plasma Collection. Kiedy potwór zostaje zabity w Seed of Annihilation, Wild Maguen ma szansę pojawienia się.
Wild Maguen wyświetli jeden z trzech różnych pojedynczych efektów nad swoją głową. Kolor każdego efektu odpowiada trzem różnym rodzajom plasm, które mogą być zbierane i zastosowane w formie buffów dla danej postaci, za pomocą urządzenia Maguen Plasma Collection. Istnieje więc duża różnorodność Plasma Buffs.
Wild Maguen spróbuje skontaktować się tylko z jednym, losowo wybranym członkiem party. Osoba ta będzie miała 10 sekund na to, aby użyć Maguen Plasma Collection na Wild Maguenie. Kiedy urządzenie zostanie użyte, postać otrzyma Plasma Buff. Intensywność Plasma Buffs można zwiększać do levelu 3 buffa, poprzez zbieranie większej ilości plasm z większej ilości Maguenów. Jeżeli postać otrzyma 3 level Plasma Buff, jest szansa, że buff ten stanie się party buffem, i dostaną go wszyscy członkowie party.
Urządzenia Maguen Plasma Collection mogą się przeładować, jeżeli zawierają za dużo buffów, więc poszczególne buffy, do tej pory zebrane, można z nich usuwać.
Przy zbieraniu Plasm, item służący do wezwania Maguen Pet losowo może dropnąć

Sel Mahum Training Grounds


Typ strefy
Obszar polowania solo


Rekomendowany level
83 - 84


Jak dotąd puste tereny na południe od Oren, teraz zaludniają się różnymi rangami żołnierzy Sel Mahum, które trenują by przygotować się do bitwy. Po tym jak utracili swoje ziemie w walce ze swoimi kuzynami Oel Mahum, Sel Mahum roszczą sobie prawa i planują przejąć ponownie Plains Of The Lizardmen.
Wielu żołnierzy Sel Mahum działa zgodnie z dziennym harmonogramem jedzenia, trenowania i odpoczynku, a ich wszystkie zachowania podlegają temu porządkowi. Sel Mahum są szkoleni do obrony w grupie. W momencie gdy jeden z nich zostanie zaatakowany, wszyscy znajdujący się w pobliżu natychmiast przybędą z pomocą.
Labyrinth of the Abyss


Typ Strefy
Instancja


Rekomendowany level
80 - 85


Wejście do tej 83 levelowej instancji odbywa się poprzez rozmowę z Captain Mathias w Rune. Reset instancji następuje każdego dnia o godzinie 6:30.
2.Zmodernizowane tereny łowieckie
Plains of the Lizardmen


Typ strefy
Obszar polowania solo


Rekomendowany level
83 - 84


Obszar ten jest teraz nastawiony na wysokolevelowych graczy, a polowanie tutaj jest optymalne dla klas łuczników.
Według legendy, krew smoka Antharasa sączyła się w ziemię na tym obszarze, co spowodowało transformację miejscowej populacji stworzeń znanych jako Lizardmen. Tanta Lizardmen, jak są teraz zwani, są uzależnieni od toksycznych oparów emitowanych z upiornie jarzących się słupów.
Postacie na tym terenie doświadczają jego toksyczności w postaci debuffu Curse of the Plains. Debuff ten zmniejsza HP postaci, jednocześnie zwiększając umiejętności łuku/kuszy.
W regionie tym dropią herby, jednakże nie upadają one na ziemię, ale ich efekt jest odczuwany automatycznie po zabiciu moba.
Niektóre mniej znaczące stworzenia na tym terenie mogą pomóc lub utrudnić graczowi polowanie:

Rainbow Frog zawiera enzym, który przeciwdziała Curse of the Plains
Energy Plant zwraca postaci 70% HP
Zabicie Smash Fungus powoduje, że pobliskie moby przybiegają w miejsce gdzie Smash Fungus został zabity i zostają oszołomione na kilka sekund. Gdy oszołomienie mija zaczynają atakować postać, która zabiła Smash Fungus
Sticky Mushroom zwraca postaci 90% HP, ale powoduje unieruchomienie na 5 sekund.

Na tym terenie występuje również lokalny boss Tanta Seer Ugoros, który może zostać pokonany solo przez gracza. W walce tej zarówno gracz jak i boss odczuwają efekty herbów, które zarówno pomagają jak i szkodzą obydwojgu. Boss ten bierze udział w dwóch nowych questach.
Beast Farm


Typ strefy
Obszar polowania solo


Rekomendowany level
83 - 84


Teren ten był oryginalnie przeznaczony dla graczy z levelem 63+, ale został przekształcony w teren dla graczy wysokolevelowych. Na tym terenie zostało również dodane kilka nowych questów.
Ikony Crystal Spice i Golden Spice, jak również ich ceny zostały zmienione. Zwiększył się również zakres działania Spice’ów. Moby mogą być teraz karmione w ten sposób, że dostajemy większą ilość expa lub adeny i itemów, w zależności od rodzaju jedzenia, którym karmimy. Gracze mogą teraz kupić paczki Spice’ów zawierające do 50 sztuk, oraz istnieje szansa otrzymania specjalnego pokarmu, który pozwala zamienić moba w Tamed Monster (tymczasowy pet), którego z kolei można zatrzymać przy sobie.
Do listy potworów, które mogą zostać tymczasowymi petami zostały dodane Grendele. Istnieje również możliwość posiadania więcej niż jednego tymczasowego peta. Żeby kontrolować pety gracz musi posiadać bicz Bull Whip, który można otrzymać za darmo od NPC Tunatun. W momencie, gdy postać wyposaży się w bicz, umieszczając go w bracelet slot w inventory, zyskuje dostęp do 4 komend petów: Release (uwolnij), Release All (uwolnij wszystkie), Follow (podążaj), Use Ability (użyj umiejętności). Na Beast Farm petom tymczasowym została również zabrana umiejętność recharge (zwracanie MP) i heal (zwracanie HP).
Pavel Ruins


Typ strefy
Obszar polowania solo lub party


Rekomendowany level
70 - 72


Pavel Ruins to lokacja, w której znajduje się duże i zabytkowe centrum badawcze, które badały zespoły naukowe Krasnoludów i Ciemnych Elfów. Szalony naukowiec, Dr. Chaos, przybył do Pavel Ruins i dostał obsesji na punkcie swojego dzieła stworzenia – Golem Corps. Z pomocą młodej krasnoludki, Dorothy, Dr. Chaos stworzył również potwory Golem Corps of Horror.
Teren Strip Mines jest przeznaczony dla graczy solo. Po zabiciu moba, w pobliżu miejsca jego śmierci pojawi się kilka następnych.
Dr. Chaos' Research Center przeznaczone jest dla graczy w party
 
Monastery of Silence


Typ strefy
Obszar polowania solo lub party


Rekomendowany level
83 - 84


W tej strefie, gdzie spokój i cisza są nagradzane, gracze nieuzbrojeni mogą się poruszać bez wzbudzania wrogości mnichów. Po dłuższym okresie modlitw i medytacji, kapłani Einhasad, którzy podążali za Świętą Soliną, przewidzieli koniec świata. Modlili się oni do bogów aby zapobiegli destrukcji. W odpowiedzi na ich modlitwy nowy anioł pojawił się na najwyższym poziomie klasztoru. Plotka głosi, że skarb został ukryty pomiędzy Room of Secrets (Sala Tajemnic) a Savior Soliną we własnej osobie. Podróżnicy, którzy pożądają Świętego Graala, mogą znaleźć go tutaj.
Do tej strefy została dodana nowa mini gra, która polega na zapaleniu dziewięciu pochodni, w odpowiedniej kolejności wewnątrz Room of Secrets.
Pokonanie raid bossa Master Anays jest teraz trudniejsze.
 
Steel Citadel


Typ strefy
Obszar polowania party


Rekomendowany level
83 - 85


Postacie mają teraz możliwość poruszania się między piętrami Tower of Infinitum poprzez rozmowę z teleporterem. Wymagane są teraz Seal Breaker Stones, by uzyskać dostęp do pięter gdzie przebywają Demon Prince lub Ranku.
 
Frintezza


Typ strefy
Instancja Raid Bossa


Rekomendowany level
80 - 85


Liczba graczy
9 - 27


Czas resetu instancji
6:30 w każdą środę i sobotę


Raid Boss Scarlet van Halisha ma teraz level 85.
 
Zaken-Daydream


Typ strefy
Instancja Raid Bossa


Rekomendowany level
78 - 85


Liczba graczy
9 - 27


Czas resetu instancji
6:30 w każdy poniedziałek, środę i piątek


Raid Boss Zaken ma teraz level 83.
 
Zmiany w raidach na Antharasa i Valakasa


Typ strefy
Instancja Raid Bossa


Rekomendowany level
85


Oba smoki są teraz znacznie silniejsze i żyją dłużej, co czyni je najtrudniejszymi do pokonania w tej grze. Czoła Antharasowi może stawić do 200 graczy naraz.
 
3. Questy
Zostały dodane nowe Questy oraz nowe rodzaje Questów :


Nazwa Questu
Typ Questu
Level
NPC/strefa startowa
Opis


Request of Ice Merchant
Acquisition of Divine Sword
Meeting Sirra
Reunion with Sirra
Story of Those Left
Część linii questów Freya. Quest jednorazowy
82
Rafferty/Ice Merchant Cabin
5 częściowa linia Questu do eksploracji Ice Queen’s Castle i poznania opowieści o Ice Queen Freya.


To the Seed of Annihilation
Quest – dostarczenie przedmiotu
84
Kbarldire/Kucereus Outpost
Kbarldire potrzebuje ochotnika do dostarczenia Attack Order do NPC w Seed of Annihilation


Finding the Lost Soldiers
Quest dzienny
84
Officer Jakan/Seed of Annihilation Airship Dock
Officer Jakan poszukuje zaginionych żołnierzy, którzy zostali w airship docks.


Not Strong Enough Alone
Quest dzienny
84
Officer Clemis/Seed of Annihilation Airship Dock
Officer Clemis poszukuje ochotnika do oczyszczenia Seed of Annihilation z potworów


Completely Lost
Quest – eskorta
84
Wounded Soldier/Seed of Annihilation
Znajdziesz rannego żołnierza w Seed of Annihilation. Poprosi o pomoc w odnalezieniu drogi na zewnątrz


Oath
Quest dzienny
82
Strongbox of Promise/Monastery of Silence
Odzyskaj starożytną księgę z Monastery of Silence i odnieś ją do Director Sophia


Secret Mission
Quest – dostarczenie przedmiotu
82
Priest Dominic/Rune Township
Priest Dominic potrzebuje by dostarczyć list do Priest Greymore w Monastery of Silence


Fade to Black
Quest z RB
82
Priest Greymore/Monastery of Silence
Priest Greymore zażąda pokonania Master Anays


The One Who Ends Silence
Quest powtarzalny
82
Priest Greymore/Monastery of Silence
Priest Greymore poszukuje ochotnika do walki z mnichami w Monastery of Silence


Lost and Found
Quest – eskorta
82
Gumiel/Monastery of Silence
Gumiel zgubił się w Monastery of Silence. Pomóż mu wyjść na zewnątrz


Perfect Form
Quest dzienny
82
Keleia/Beast Farm
Pomóż Kelei zdobyć rzadkie mięso, które uleczy z choroby jej przyjaciela


Home Security
Quest jednorazowy
82
Tunatun/Beast Farm
Farm Manager Tunatun ma problem z potworami atakującymi jego bestie


Target of Opportunity
Quest powtarzalny
82
Jerian/Steel Citadel
Jerian mówi, że za opłatą teleportuje podróżników prosto pod drzwi do Demon Prince’a i Ranku


Conqueror of Land Dragon
Quest jednorazowy
83
Theodric/Dragon Valley
Ci, którzy pokonają Antharasa, otrzymają nowe hair-accessory


Destructor of Fire Dragon
Quest jednorazowy
83
Klein/Forge of the Gods
Ci, którzy pokonają Valakasa, otrzymają nowe hair-accessory


Poisoned Plains of Lizardmen
Quest jednorazowy
82
Captain Mouen/Town of Oren
Kapitan Mouen wysłał badaczy do Plains of the Lizardmen, ale oni nie wrócili


Watch What You Eat
Quest jednorazowy
82
Investigator Sally/Plains of the Lizardmen
Przetestuj efekty dziwnych roślin rosnących w Plains of the Lizardmen


Figuring It Out
Quest powtarzalny
82
Investigator Laki/Plains of the Lizardmen
Investigator Laki chce nauczyć Cię pokonania trucizny w tym regionie


Take Your Best Shot
Quest powtarzalny
82
Chief Investigator Johny/Plains of the Lizardmen
Chief Investigator Johny prosi, byś tawił czoła Seer Ugoros z Tanta Lizardmenów


Handle With Care
Quest powtarzalny
82
Merchant Ankumi/Plains of the Lizardmen
Merchant Ankumi chce łuski Seer Ugorosa. Możesz ją zdobyć na kilka sposobów, ale nagroda zależy od sposobu w jaki wykonasz zadanie


It Smells Delicious
Quest jednorazowy
82
Guard Stan/Town of Oren
Guard Stan chce byś odkrył co wytwarza wspaniały zapach nadchodzący z południa


Rumble u the Base
Quest dzienny
82
Guard Stan/Town of Oren
Guard Stan chce, byś polował na Sel Mahum Cooks w Training Grounds


No More Soup For You
Quest jednorazowy
82
Guard Stan/Town of Oren
Guard Stan chce, byś wykradł owsiankę od Sel Mahum w Training Grounds


No Secrets
Quest jednorazowy
82
Guards Pinaps/Town of Oren
Guard Pinaps chce byś nauczył się więcej o Sel Mahum w Training Grounds


Threat Removal
Quest powtarzalny
82
Guard Pinaps/Town of Oren
Guard Pinaps chce byś polował na Sel Mahum w Training Grounds


I Must Be A Genius
Quest dzienny
82
Collect Gutenhagen/Pavel Ruins
Collector Gutenhagen chce, byś nauczył się więcej o Golem Corps of Horrors


Zmiany w dotychczasowych questach


Nazwa Questu
Typ Questu
Level
NPC/strefa startowa
Opis


Influx of Machines
Quest powtarzalny
70
Collector Gutenhagen/Pavel Ruins
Collector Gutenhagen chce byś pokonał potwory w Pavel Ruins


Delicious Top Choice Meat
Quest powtarzalny
82
Tunatun/Beast Farm
Tunatun chce byś polował na niektóre potwory dla ich mięsa, co przyniesie ci zyski


Inne zmiany w questach:

Liczba aktywnych questów, które gracz może jednocześnie kontynuować wzrasta z 25 do 40
Nowe ikony dostępnych questów nad NPC:

Czerwony scroll wskazuje questy epickie/transferowe/specjalne
Niebieski scroll wskazuje questy jednorazowe/dzienne/powtarzalne/inne

Zmiana w queście transferowym na trzecią profesję Duelist: Quest wymaga "Top-Grade Meat", które można otrzymać bezpośrednio u NPC Tunatun, zamiast przez dodatkowy Quest od tego NPC
Po wprowadzeniu zmian w obszarze Plains of the Lizardmen , Quest Monstery znajdujące się tu poprzednio, zostały przeniesione. Aby je zlokalizować należ y użyć funkcji „tracking” na mapie. Questy, w których występują przeniesione Quest Monstery to: Certified Berserker, Contract Execution, Trial of Duty, Trial of the Scholar, Testimony of Life, Testimony of Fate, Test of the Duelist, Test of the Champion, Test of Sagittarius, Test of Witchcraft, Test of the Summoner, Test of the War Spirit, Hunting Leto Lizardmen, Song of the Hunter, and Little Wing
Quest "How to Oppose Evil" akceptuje teraz itemy z nowej lokacji Seed of Annihilation, tak jak inne seedy, na wymianę i również w handlu
Wymaganie levelove dla questów: "Resurrection of an Old Manager", "The Last Pavel's Relic" i "Pavel the Giant" zostało zwiększone do levelu 70 w związku ze zmianami wprowadzonymi w Pavel Ruins
Wymaganie levelove dla questów: "Go to the Pastureland!", "Bring Up With Love" i "Delicious Top Choice Meat" zostało zwiększone do levelu 82 w związku ze zmianami wprowadzonymi w Beast Farm
W questach "Magical Power of Fire-Part 1" i "Magical Power of Water-Part 1" wymagany item zmienił się na "Mark of Ketra's Alliance-Level 1"
Itemy do questa "Quest for Fishing Shot" nie mogą już być zdobywane w Pavel Ruins w związku z wprowadzonymi tam zmianami
Lista nagród dla questa "For a Good Cause" została powiększona i zawiera teraz również recepty na biżuterię Dynasty i Dynasty Sigil oraz recepty na biżuterię Moirai i recepty oraz matsy do setu robe Moirai
Quest "Enhance Your Weapon" pozwalający na levelowanie Soul Crystali został zaktualizowany. Teraz na większej ilości mobów można levelować różne Soul Crystale
Quest Inventory postaci zostało powiększone do 100 itemów i nie ma już konfliktu z pojemnością normalnego Inventory

4. Zmiany w PvP:
Zmiany w Castle Siege:

Niektóre NPC w zamkach mają teraz wyższy level:

W zamkach wyższolevelowych: Aden i Rune teraz level 80
W zamkach o normalnym levelu: Gludio, Dion, Giran, Innadril, Oren, Goddard, Schuttgart teraz lvl 78

Zmiany dotyczące Siege Servitorów:

Siła ataku Servitora na ściany i bramy zamku została zwiększona 2,5 raza
Czas trwania wezwania Siege Servitora zmniejszył się z 300 do 180 sekund
Koszty wezwania i utrzymania Servitora zostały zmniejszone:

Siege Golem: wezwanie 180 kryształów C-grade (wcześniej 300), utrzymanie 40 gemstonów C-grade (wcześniej 70)
Wild Hog Cannon: wezwanie 70 kryształów B-grade (wcześniej 120), utrzymanie 20 gemstonów B-grade (wcześniej 30)
Swoop Cannon: wezwanie 27 kryształów A-grade (wcześniej 46), utrzymanie 13 gemstonów A-grade (wcześniej 21)


Czasy więzienia zamku zostały zmodyfikowane tak, że nikt nie będzie miał dostępu do lochu na 2 godziny przed rozpoczęciem oblężenia
Ściany i bramy zamków zostały wzmocnione ok. 3 razy
Koszulki i bransolety S-grade zostały dodane do listy sprzedaży NPC Court Magician

Zmiany w Territory Wars:

Kiedy następuje śmierć na polu bitwy Territory War, zmartwychwstanie jest teraz możliwe przy użyciu Scroll of Resurrection lub skilla resurrection. Inne zasady wskrzeszenia są takie same jak w czasie Castle Siege
Umiejętności transformacji w najemnika zmieniły się:

Level umiejętności transformacji w najemnika zwiększył się do 85, aby móc odpowiadać levelom wszystkich postaci
Wszystkie transformacje w najemników zyskują teraz atrybuty obrony i skille:

Ordinary Mercenary: 20 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Dash, Might, Stun Attack
Knight Mercenary: 50 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Dash, Stun Attack
Archer Mercenary: 50 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Snipe, Stun Shot
Wizard Mercenary: 50 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Aqua Swirl, Wind Strike, Acumen
Kamael Captain: 50 bonus do wszystkich atrybutów; nowy skill: Shoulder Charge
Knight Captain: 80 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Aggression, Hate Aura, Stun Attack
Commander: 80 bonus do wszystkich atrybutów; nowe skille: Ice Bolt, Acumen, Sleep

Kiedy territory ward zostanie wyniesiony do Peace Zone, zostaje automatycznie przeniesiony w miejsce, w którym otrzymała go poprzednia osoba


 
Zmiany w Fortress Siege:

NPC w Fortecach mają teraz 76 level
NPC dropią teraz 2 razy więcej Kinight’s Epaulettes, niż poprzednio
Bramy Fortec zostały wzmocnione około 3 razy

Zmiany w Instancjach Fortec/Zamków:

Wszystkie NPC dropią teraz matsy S-grade zamiast A-grade, dzieje się to w tych rodzajach lokacji:

Fortress Instance Zone
Castle Instance Zone
Castle Prison
Fortress Monster Dungeon

Bossy w tych instancjach mogą dropić teraz Kinight’s Epaulettes

Olimpiada:
Liczba stadionów wkoło Aden wzrosła z 22 do 88.
5. Zmiany związane z Clan Hallami:
Zmiany związane z Clan Hallami podlegającymi licytacji:
Lista sprzedaży Clan Halli podlegających licytacji uległa zmianie, by uwzględnić różne nowe przedmioty, takie jak talizmany, Life Stony, recepty na nowe hair accesories i podstawowe składniki. Jednakże recepty na czapki są dostępne do nabycia rzadko i w różnym czasie. Wszystkie czapki można sprzedawać i nosić zawsze.


Clan Hall do licytacji
Item


Fortress of Resistance
High-Grade Life Stone (70)


Refined Black Skeleton Circlet


Refined Orange Skeleton Circlet


Wild Beast Reserve
Grey Talisman-Buffalo Transform


Refined Cow Hat


Devastated Castle
High-Grade Life Stone (70)


Top-Grade Life Stone (76)


Refined Green Skeleton Circlet


Refined Brown Skeleton Circlet


Fortress of the Dead
High-Grade Life Stone (70)


High-Grade Life Stone (76)


Top-Grade Life Stone (70)


SP Scroll: Highest Grade


Refined Brown Turban


Refined Yellow Turban


Rainbow Springs
High-Grade Life Stone (76)


Orange Talisman: Hot Springs CP Potion


Hot Springs Potion


Refined Penguin Hat


Refined Turtle Hat


Bandit's Stronghold
Refined Shark Hat


Zostały dodane lub zwiększone o 1 stopień scrolle Enchant Armor:


Clan Hall do licytacji
Stary Item
Nowy Item


Wild Beast Reserve
Enchant Armor D-grade scrolls
Enchant Armor C-grade scrolls


Devastated Castle
N/A
Enchant Armor B-grade scrolls


N/A
Enchant Armor C-grade scrolls


Fortress of the Dead
Enchant Armor D-Grade scrolls
Enchant Armor C-grade scrolls


Rainbow Springs
Enchant Armor C-Grade scrolls
Enchant Armor B-grade scrolls


Bandit's Stronghold
Enchant Armor D-Grade scrolls
Enchant Armor C-grade scrolls


Zmiany w Rainbow Springs:

Prawdopodobieństwo otrzymania Rainbow Springs Clan Hall War Decrees wzrosło o około 15%
Otwarcie Old Box daje teraz dodatkowe nagrody:

Otrzymanie 3 decrees a nie jak wcześniej 2
Szansę otrzymania 7 gemstonów A-grade lub 3 gemstonów S-grade

Hot Springs Potions zostały dodane do listy sprzedaży, Hot Springs Potion zwiększa regenerację HP/MP/CP o 30% przez 30 sekund.

6. Zmiany związane z NPC:
Raid boss Ice Fairy Sirra nie jest już obecna w grze. Powróciła do swojej niemagicznej formy i występuje w linii questów „Freya”.
Wielu NPC na terenach PvP ma teraz wyższy level:


Obszar PvP
Poprzedni level NPC
Obecny level NPC


Aden Castle
74
80


Rune Castle
74
80


Pailaka-Rune Castle Instance
80
82


Pailaka-Rune Fortress Instance
71
79


Gludio Castle
Dion Castle
Giran Castle
Innadril Castle
Oren Castle
Goddard Castle
Schuttgart Castle
69
78


Fortress Siege Instances
(inne niż Rune)
66
76


Fortress Monster Prison
69
75


Fortress of the Dead
69
76


Devastated Castle
69
76


Wild Beast Reserve
60
73


Bandit Stronghold
60
73


Fortress of Resistance
48
70


7. Zmiany związane z klasami postaci i skillami:
Zmiany dotyczące klas:
Dla następujących klas zostało zwiększone maximum CP:


Klasa
Przyrost CP


Sorcerer
20%


Spellsinger


Spellhowler


Bishop
29%


Elven Elder
80%


Shillien Elder


Overlord
13%


Zmiany dotyczące skilli:
Nowe skille:

Klasa Knightów: Combat Aura i Patience
Maestro: Create Item - Level 10 (otrzymać można z Forgotten Scroll - Create Item Level 10)

Zmiany w skillach :

Aggression: Power skilla został zwiększony o około 35%
Magic Resistance: Power Magic Defense został zwiększony o około 20%
Blessing of Eva i Touch of Life nie mogą już być używane na mobach

8. Zmiany związane z petami, serwitorami i kubikami:
Zmiany dotyczące serwitorów:

Koszt expa dla większości serwitorów związanych z Warlockami, Elemental Summonerami, Phantom Summonerami, and Necromancerami został usunięty. Mew the Cat, Mirage the Unicorn, Silhouette i Corrupted Man zachowują dotychcsasową konsumpcję expa (90%)
Servitory wymagają teraz w pierwszej kolejności Spirit Ore, a później kryształów do ich przyzwania i utrzymania (dopiero, gdy nie ma Spirit Ore zużywane są kryształy)
Koszt przyzwania i utrzymania serwitora został zmniejszony
Wszystkie buffy, które otrzymuje postać przyzywająca serwitora, otrzymuje automatycznie serwitor

Zmiany dotyczące petów:

Maguen & Elite Maguen:

Pety Maguen i Elite Maguen mogą być otrzymane w nowym terenie polowań Seed of Annihilation
Pety Maguen posiadają specjalną zdolność, która polega na tym, że mogą one przenieść swojego właściciela do Seed of Annihilation
Pety Elite Maguen mogą przenieść całe party, w kórym jest ich właściciel do Seed of Annihilation
Porządek w jakim jedzenie dla wilków jest jedzone przez Great Wolfa wygląda tak: najpierw zjadane jest Great Wolf Food, potem Enriched Pet Food for Wolves, a potem Food for Wolves. Najlepsze jedzenie jest zjadane zawsze na początku
Crystal Spice i Golden Spice nie odnoszą żadnego efektu na baby beast
Wszystkie buffy, które otrzymuje postać przyzywająca peta, otrzymuje automatycznie pet


Zmiany dotyczące kubików:

Kubikiwymagają teraz w pierwszej kolejności Spirit Ore, a później kryształów do ich przyzwania
Koszt przyzwania kubika został zmniejszony
Właściwości leczące kubika zostały zwiększone o 15%

  9. Itemy
Nowe bronie i zbroje
Trzydzieści dwie nowe bronie:


Typ Broni
S84 High Grade
S84 Highest Grade


One-Handed Sword
Periel Sword
Eternal Core Sword


One-Handed Magic Sword
Veniplant Sword
Archangel Sword


Two-Handed Sword
Feather Eye Blade
Lava Saw


One-Handed Blunt
Vigwik Axe
Eversor Mace


One-Handed Magic Blunt
Rising Star
Sacredium


Two-Handed Blunt
Devilish Maul
Contristo Hammer


Two-Handed Magic Blunt
Blackvisage
Cyclic Cane


Dagger
Skull Edge
Mamba Edge


Spear
Doubletop Spear
Demitelum


Bow Skull
Carnium Bow
Recurve Thorne Bow


Fist
Octo Claw
Jade Claw


Rapier
Gemtail Rapier
Heavenstare Rapier


Ancient Sword
Finale Blade
Pyseal Blade


Crossbow
Dominion Crossbow
Thorne Crossbow


Dualsword
Periel Dualsword
Eternal Core Dualsword


Dual Dagger
Skull Edge Dual Dagger
Mamba Edge Dual Dagger


Trzy nowe zbroje (sety): Moirai, Vorpal i Elegia. Każda oczywiście w 3 wersjach: Light, Robe i Heavy, a do każdego setu, komplet biżuterii.


S80 High Grade
S84 High Grade
S84 Highest Grade


Moirai
Vorpal
ElegiaZbroje Moirai i Vesper mogą być crafcone
Augumentacja i udoskonalenia PvP są dostępne dla większości tych nowych itemów
Zbroja Vesper może być udoskonalona do Vesper Noble przez wymianęVesper Noble Enhance Stones u Maestro Ishuma

Zmiany w systemie atrybutów:
Do każdej części zbroi mogą być dodane maksymalnie 3 różne atrybuty.

Z sześciu dostępnych atrybutów, trzy są zestawami atrybutów przeciwstawnych: Water-Fire (woda – ogień), Wind-Earth (wiatr – ziemia), Divinity-Darkness (boskość – mrok). W momencie wyboru trzech atrybutów, które mają być dodane do jednego elementu zbroi, nie można wybrać dwóch przeciwstawnych. Na przykład jedna część zbroi nie może posiadać naraz atrybutów Fire i Water.
NPC Attribute Master Yin w Aden i Attribute Master Yang w Rune mogą za opłatą usuwać dodane atrybuty

Wartości atrybutów uległy zmianie:

Atrybuty zwiększające atak zostały zmniejszone
Atrybuty obrony zmieniły się (kiedy wartość atrybutu obrony jest większa niż atrybutu ataku). Na przykład, jeżeli wartość atrybutu ataku wynosi 50 a wartość atrybutu obrony celu wynosi 100, obrażenia będą zadawane takie, jakby wartość obrony wynosiła 50.

Zmiany dotyczące Soul Crystals:
Zostały dodane nowe Soul Crystale: stage 17 (level 85) i stage 18 (level 86) by najnowszym broniom można było nadać specjalne właściwości (special abilities).
Lista monster souls w queście „Enhance Your Weapon” została zaktualizowana i poszerzona. Soul Crystale mogą być teraz levelowane przez nowe moby. Każdy z mobów, który wcześniej levelował Soul Crystal, a nie jest uwzględniony w tabeli, robi to dalej.


Soul Crystal
Moby, które levelują Soul Crystal


Stage 11
Demon Prince, Ranku, Tully, Gwindorr, Last Titan Utenus, Hekaton Prime, Epidos, Cannibalistic Stakato Chief, Giant Marpanak, Gorgolos, Aenkinel, Hannibal, Typhoon, Awakened Ancient Sentry, Awakened Ancient Severer, Awakened Ancient Soul Extractor, Awakened Ancient Soul Devourer, Awakened Ancient Fighter, Awakened Ancient Executor, Awakened Ancient Prophet, Yehan Klodekus, Yehan Klanikus, Andreas Van Halter, Sailren, Gordon, Anais, Lilith, Anakim, Ketra's Hero Hekaton, Ketra's Commander Tayr, Ketra's Chief Brakki, Soul of Fire Nastron, Varka's Hero Shadith, Varka's Commander Mos, Varka's Chief Horus, Soul of Water Ashutar, Ember, Uruka, Longhorn Golkonda, Cherub Galaxia, Fire of Wrath Shuriel, Last Lesser Giant Glaki, Daimon the White-Eyed, Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs, Ocean Flame Ashakiel, Flamestone Giant, Gigantic Golem Baium, Kernon, Storm Winged Naga, Last Lesser Giant Olkuth, Palatanos of Horrific Power, Bloody Empress Decarbia, Death Lord Ipos, Death Lord Shax, Antharas Priest Cloe, Krokian Padisha Sobekk, Icicle Prince Bumbalump, Death Lord Hallate, Plague Golem, Water Dragon Seer Sheshark, Vanor Chief Kandra, Doom Blade Tanatos, Eilhalder von Hellmann, Immortal Savior Mardil, Shilen's Messenger Cabrio, Korim, Roaring Skylancer, Fafurion's Herald Lokness, Palibati Queen Themis, Beast Lord Behemoth, Anakim's Nemesis Zakaron, Flame of Splendor Barakiel, Meanas Anor, Bloody Priest Rudelto, Spirit of Andras, the Betrayer, Anakazel, Kernon's Faithful Servant Kelone, Demon's Agent Falston, Rahha, Fierce Tiger King Angel, Gargoyle Lord Tiphon, Enmity Ghost Ramdal, Shilen's Priest Hisilrome, Roaring Lord Kastor, Fairy Queen Timiniel, Zaken, The 3rd Underwater Guardian, Ghost of the Well Lidia, Guardian of the Statue of Giant Karum, Ancient Weird Drake, Taik High Prefect Arak, Lord Ishka, Core, Orfen, and Queen Ant.


Stage 12
Demon Prince, Ranku, Tully, Gwindorr, Last Titan Utenus, Hekaton Prime, Epidos, Cannibalistic Stakato Chief, Giant Marpanak, Gorgolos, Aenkinel, Hannibal, Typhoon, Awakened Ancient Sentry, Awakened Ancient Severer, Awakened Ancient Soul Extractor, Awakened Ancient Soul Devourer, Awakened Ancient Fighter, Awakened Ancient Executor, Awakened Ancient Prophet, Yehan Klodekus, Yehan Klanikus, Andreas Van Halter, Sailren, Gordon, Anais, Lilith, Anakim, Ketra's Hero Hekaton, Ketra's Commander Tayr, Ketra's Chief Brakki, Soul of Fire Nastron, Varka's Hero Shadith, Varka's Commander Mos, Varka's Chief Horus, Soul of Water Ashutar, Ember, Uruka, Longhorn Golkonda, Cherub Galaxia, Fire of Wrath Shuriel, Last Lesser Giant Glaki, Daimon the White-Eyed, Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs, Ocean Flame Ashakiel, Flamestone Giant, Gigantic Golem Baium, Kernon, Storm Winged Naga, Last Lesser Giant Olkuth, Palatanos of Horrific Power, Bloody Empress Decarbia, Death Lord Ipos, Death Lord Shax, Antharas Priest Cloe, Krokian Padisha Sobekk, Icicle Prince Bumbalump, Death Lord Hallate, Plague Golem, Water Dragon Seer Sheshark, Vanor Chief Kandra, Doom Blade Tanatos, Eilhalder von Hellmann, Immortal Savior Mardil, Shilen's Messenger Cabrio, Korim, Roaring Skylancer, Fafurion's Herald Lokness, Palibati Queen Themis, Beast Lord Behemoth, Anakim's Nemesis Zakaron, Flame of Splendor Barakiel, Meanas Anor, Bloody Priest Rudelto, Spirit of Andras, the Betrayer, Anakazel, Kernon's Faithful Servant Kelone, Demon's Agent Falston, Rahha, Fierce Tiger King Angel, Gargoyle Lord Tiphon, Enmity Ghost Ramdal, Shilen's Priest Hisilrome, Roaring Lord Kastor, Fairy Queen Timiniel, Zaken, The 3rd Underwater Guardian, Ghost of the Well Lidia, Guardian of the Statue of Giant Karum, Ancient Weird Drake, Taik High Prefect Arak, Lord Ishka, Core, and Orfen.


Stage 13
Demon Prince, Ranku, Tully, Gwindorr, Last Titan Utenus, Hekaton Prime, Epidos, Cannibalistic Stakato Chief, Giant Marpanak, Gorgolos, Aenkinel, Hannibal, Typhoon, Awakened Ancient Sentry, Awakened Ancient Severer, Awakened Ancient Soul Extractor, Awakened Ancient Soul Devourer, Awakened Ancient Fighter, Awakened Ancient Executor, Awakened Ancient Prophet, Yehan Klodekus, Yehan Klanikus, Andreas Van Halter, Sailren, Gordon, Anais, Lilith, Anakim, Ketra's Hero Hekaton, Ketra's Commander Tayr, Ketra's Chief Brakki, Soul of Fire Nastron, Varka's Hero Shadith, Varka's Commander Mos, Varka's Chief Horus, Soul of Water Ashutar, Ember, Uruka, Longhorn Golkonda, Cherub Galaxia, Fire of Wrath Shuriel, Last Lesser Giant Glaki, Daimon the White-Eyed, Hestia, Guardian Deity of the Hot Springs, Ocean Flame Ashakiel, Flamestone Giant, Gigantic Golem Baium, Kernon, Storm Winged Naga, Last Lesser Giant Olkuth, Palatanos of Horrific Power, Bloody Empress Decarbia, Death Lord Ipos, Death Lord Shax, Zaken, Core, Orfen, Valakas, Antharas, Scarlet van Halisha, Freya, Baylor, Takrakan, Dopagen, Ice Knight Captain, Darion, Queen Shyeed, Water Spirit Lian, Anais, Darnel, Kechi, Tears, Beleth, Ekimus, and Anakazel.


Stage 14
Demon Prince, Ranku, Tully, Gwindorr, Last Titan Utenus, Hekaton Prime, Epidos, Cannibalistic Stakato Chief, Giant Marpanak, Gorgolos, Aenkinel, Hannibal, Typhoon, Awakened Ancient Sentry, Awakened Ancient Severer, Awakened Ancient Soul Extractor, Awakened Ancient Soul Devourer, Awakened Ancient Fighter, Awakened Ancient Executor, Awakened Ancient Prophet, Yehan Klodekus, Yehan Klanikus, Andreas Van Halter, Sailren, Gordon, Anais, Lilith, Anakim, Ketra's Hero Hekaton, Ketra's Commander Tayr, Ketra's Chief Brakki, Soul of Fire Nastron, Varka's Hero Shadith, Varka's Commander Mos, Varka's Chief Horus, Soul of Water Ashutar, Ember, Uruka, Zaken, Valakas, Antharas, Scarlet van Halisha, Freya, Baylor, Takrakan, Dopagen, Ice Knight Captain, Darion, Queen Shyeed, Water Spirit Lian, Anais, Darnel, Kechi, Tears, Beleth, Ekimus, and Anakazel.


Stage 15
Valakas, Antharas, Scarlet van Halisha, Freya, Baylor, Takrakan, Dopagen, Ice Knight Captain, Darion, Queen Shyeed, Water Spirit Lian, Aenkinel, Anais, Darnel, Kechi, Tears, Beleth, Zaken, Demon Prince, Ranku, Tully, Gwindorr, Last Titan Utenus, Hekaton Prime, Ekimus, Tiat, Epidos, Giant Marpanak, and Gorgolos.


Stage 16
6Valakas, Antharas, Scarlet van Halisha, Freya, Baylor, Takrakan, Dopagen, Darion, Queen Shyeed, Darnel, Kechi, Tears, Beleth, Zaken, Ekimus, and Tiat.


Stage 17
Valakas, Antharas, Scarlet van Halisha, Freya, Baylor, Beleth, Zaken, Ekimus, and Tiat.


Stage 18
Valakas, Antharas, and Freya.


Inne zmiany dotyczące Itemów:
Zostały dodane nowe Life Stones dla postaci z levelem 85:

Regular/Mid-Grade/High-Grade/Top-Grade Life Stone
Accessory-type Life Stone

Waga spirit ore została zmniejszona do 0.
Magazyn (plecak) i magazyn questowy zmienił się. Teraz postać ma pojemność 100 itemów zarówno w jednym jak i drugim plecaku, i itemy znajdujące się w nich wzajemnie na siebie nia wpływają.
W procesie augumentacji liczba potrzebnych gemstonów widoczna jest w okienku augumentacji.
Używając maicznych akcesoriów z tym samym territory name, tylko jeden bonus atrybutu będzie dodany. Akcesoria te nie są stackowalne.
Soulshoty i blessed spiritshoty D-grade i C-grade można teraz kupić od NPC w każdym mieście. Są one sprzedawane pojedynczo, a nie w paczkach jak shoty no grade.


Miasto
NPC


Dion
Lara


Oren
Sara


Gludio
Rolento


Sarien


Harmony


Gludin
Poesia


Giran
Helvetia


Heine
Payel


Rune
Weber


Schuttgart
Pele


Hunters Village
Hally


Cursed Village
Violet


Varka Village
Diyabu


Ketra Village
Atan


Floran Village
Pano


Dragon Valley
Galman


Kitzka


Dark Forest
Tyra


Goddard
Liesel


10. Interfejs
Nowe Emoty
Nowe, socjalne emoty zostały dodane i pozwalają one dwóm postaciom uczestniczyć w dual-emotach. Postacie mogą teraz wymienić nawzajem ukłony, przybić piątkę albo tańczyć zsynchronizowane ze sobą.

Akcje te są inicjowane kiedy jedna postać stargetuje drugą i naciśnie ikonę danej akcji. Osoba stargetowana może przyjąć bądź odrzucić akcję
Komendy z użyciem slasha mogą również zainicjować te akcje: /two-personbow, /hi-five, /coupledance
Kiedy postacie są za daleko od siebie, albo między nimi jest przeszkoda, akcje te nie będą zainicjowane
Akcje te nie będą wykonane również wtedy kiedy: postać wykonuje inną akcję, ma PvP, jest na siege bądź olimpiadzie, wystawiła sklep, crafci, jeździ na zwierzaku albo jest po transformacji
W menu Game System > Options jest teraz dodana opcja Reject Couple Actions. Gdy jest włączona wszystkie podwójne socjalne akcje są automatycznie odrzucane.

Okno Community
W grze, w oknie Community została dodana nowa zakładka „Homepage”. Kliknięcie na linki w tej zakładce powoduje otwarcie przeglądarki internetowej i przekierowanie na oficjalną stronę Lineage 2 bądź forum. Trzy linki które się tam znajdują:
Clan Recruitment Hall : Sekcja na forum, gdzie gracze mogą reklamować i przeglądać oferty dotyczące klanów na danym serwerze
Latest News: Sekcja na stronie w której zamieszczane są nowinki ze świata L2
Account Services FAQ : Sekcja na stronie, gdzie zawarte są informacje na temat wszystkich usług jakie gracz może nabyć na danym koncie
Inne zmiany interfejsu:

Opcje party looting mogą być teraz zmieniane będąc w party.


Proces rejestracji crestu ally został zaktualizowany, otwiera się dodatkowe okno pozwalające graczowi znaleźć potrzebny plik na jego komputerze.


Screenshoty są teraz umieszczane w folderze Screenshots a nie w folderze System jak poprzednio.


Został zmieniony system emaili. Można teraz sprawdzić pocztę i otworzyć niektóre maile nie będąc w Peace Zone, jednak maile zawierające jakieś przedmioty nie mogą być wysłane/odebrane poza Peace Zone11. System Rekomendacji
Nowy system rekomendacji daje postaciom dodatkowy bonus expa. System ten bazuje na rekomendacjach, które są jak punkty. Wymieniaj rekomendacje z innymi żeby zwiększyć wasze poziomy rekomendacji, co zaowocuje zwiększeniem ratów expa.
Wstęp

Im więcej dana postać ma rekomendacji, tym większy bonus expa dostaje. Maksymalny bonus to 50% więcej expa przez godzinę

Aby wydłużyć czas bonusu bądź otrzymać więcej rekomendacji należy porozmawiać z Priest of Blessing NPC w każdym mieście


Jak otrzymać rekomendacje


Postać otrzymuje 20 rekomendacji po pierwszym zalogowaniu się w danym dniu


Dodatkowe 10 rekomendacji jest przyznawane po 2 godzinach bycia zalogowanym, a później 1 za każdą następną godzinę

Jak używać rekomendacji


Nie można rekomendować samego siebie


Można rekomendować tą samą postać ciągle, bez restartu gry bądź relogu


Za rekomendacje uzyskane od innych graczy do odebrania jest bonus expa (max 50%). Maksymalna liczba rekomendacji jakie może otrzymać jedna postać to 255.

 
Liczba rekomendacji


Level postaci
 
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100


1-9
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50


10-19
16
33
50
50
50
50
50
50
50
50


20-29
12
25
37
50
50
50
50
50
50
50


30-39
10
20
30
40
50
50
50
50
50
50


40-49
8
16
25
33
41
50
50
50
50
50


50-59
7
14
21
28
35
42
50
50
50
50


60-69
6
12
18
25
31
37
43
50
50
50


70-79
5
11
16
22
27
33
38
44
50
50


80-85
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50


Czas bonusu
Bonus expa to 1 godzina od momentu zalogowania
Kiedy czas minie bonus expa znika, niezależnie od tego ile rekomendacji dana postać posiada
Dzienna inicjalizacja
Codziennie o 6:30:
Liczba rekomendacji jaką dana postać może dać jest resetowana do 0
Czas bonusu expa jest resetowany do 1 godziny
Nie zostaje usunięty efekt Nevit's Sandglass
Każda postać traci 20 z otrzymanych rekomendacji
Przykład 1 : Postać A może dać 40 rekomendacji i również ma 40 rekomendacji otrzymanych. Ma też bonus expa równy 0. Po godzinie 6:30 postać A ma 0 rekomendacji do dania, 20 rekomendacji otrzymanych i bonus expa równy 1 godzinę
Przykład 2 : Postać B może dać 1 rekomendację, ma 20 rekomendacji otrzymanych i bonus expa 40 minut. Po godzinie 6:30 postać B ma 0 rekomendacji do dania, 1 rekomendację otrzymaną i bonus expa równy 1 godzinę
Priest of Blessing

Priest of Blessing został umiejscowiony w każdym mieście. Sprzedaje on dwa użyteczne przedmioty: Nevit's Voice i Nevit's Sandglass
Każdy z tych przedmiotów może być nabyty raz na 20 godzin i nie może być sprzedany. Czas 20 godzin jest dzielony pomiędzy wszystkie postacie na danym koncie

Nevit's Voice

Koszt: 100.000 Adeny
Staty: Podnosi poziom rekomendacji postaci o 10

Nevit's Sandglass

Ten przedmiot dodaje dodatkowy czas bonusu expa. Gdy, powiedzmy, twoja postać ma jeszcze 30 minut bonusu XP z dziennego bonusu, a jego czas trwania zmniejsza się przez cały okres, kiedy jesteś zalogowany, możesz kupić ten przedmiot, co spowoduje zapauzowanie odliczania czasu do końca bonusu XP. Przez cały czas trwania pauzy postać dostaje bonus XP taki jak w momencie rozpoczęcia pauzy.
Koszt: zależny od levelu expa postaci
Staty: Zatrzymuje odliczanie do końca czasu trwania bonusu XP na: 60, 90, 120, 150, 180 minut. Liczba ta jest przyznawana losowo w momencie nabycia itemu.
Efekt itemu jest buffem, który pojawia się w nowym Oknie Systemu Rekomendacji jako „Maintime”
W momencie gdy czas zatrzymania mija, rozpoczyna się odliczanie normalnego czasu końca bonusu XP
Ten item nie ma czasu w którym znika, jednak nie można użyć drugiego Nevit’s Sandglass, gdy efekt pierwszego trwaZakres leveli postaci
Cena Nevit’s Sandglass


Level 1-19
4,000 Adena


Level 20-39
30,000 Adena


Level 40-51
110,000 Adena


Level 52-60
310,000 Adena


Level 61-75
970,000 Adena


Level 76-79
2,160,000 Adena


Level 80-85
5,000,000 AdenaPowyższa tabela pokazuje granice między poszczególnymi levelami graczy. Jest to ważne gdy chcemy kupić ponownie Nevit’s Sandglass a nasza postać miała level up.
Item można kupić raz na 20 godzin. Czas ten jest dzielony pomiędzy wszystkie postacie na danym koncie. Jednakże jeżeli miałeś level up i przechodzisz do innego zakresu leveli, czas oczekiwania do ponownego zakupu spada do 0.
Możesz użyć tylko takiego Nevit’s Sandglass, który pasuje do twojego levelu. Jeśli na przykład mając level 79 kupiłeś item, miałeś level up do 80, to nie możesz już użyć itemu kupionego przed level up.
Kiedy twoja postać ginie albo zmienia subklasę efekt itemu znika
Jeżeli teleportujesz się na arenę Olimpiady lub do instancji, efekt itemu znika
Buff Nevit’s Sandglass nie może zostać skradziony skillem Steal Divinity
Bonus XP z systemu rekomendacji sumuje się z innymi bonusami vitality

Przykład 1 (ponowne kupno): Postać A ma level 63 i kupuje Nevit’s Sandglass. W przeciągu mniej niż 20 godzin ma level up i teraz 64 level. Postać A musi poczekać do końca czasu 20 godzin by ponownie kupić item.
Przykład 2 (ponowne kupno): Postać B ma level 75 i kupuje Nevit’s Sandglass. W przeciągu mniej niż 20 godzin ma level up i teraz 76 level. Może więc kupić nowy item, który będzie pasował do zakresu leveli w którym jest teraz jego postać.
 

¬ród³o: lineage2.com T³umaczy³: Metalsiwy

Napisane przez Nikopol dnia listopad 21 2010 15:07:47
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Gracia Part 2Tereny łowieckie
Questy
Zmiany dotyczące skilli
Itemy
Vitality
Mini – game
Inne zmiany
Różne poprawki

1. Tereny łowieckie
Kamaloka - Labyrinth of the Abyss
Został dodany nowy teren łowiecki, instancja „Kamaloka - Labyrinth of the Abyss”.
By wejść do Kamaloki musisz spełniać następujące wymagania:


Wejściowy NPC
Guard Captain


Grupa
Party 2 – 9 osobowe


Typ instancji
Walka z przedzieraniem się przez Raid Bossy


Czas trwania
45 minut


Ograniczenia wejścia
Każda postać może wejść raz dziennie


Reset instancji
Instancja resetuje się po 5 minutach od ukończenia


Ograniczenia wejścia resetują się codziennie o godzinie 6:30.
Pailaka
Został dodany nowy teren łowiecki, instancja „Pailaka”.
Wejść mogą tylko postacie zaangażowane w quest związany z Pailaką, oprócz tego muszą spełniać wymagania levelowe, pozwalające na wejście do danej Pailaki.


Lokacja
Level
Wymagany Quest
Limit czasu


Pailaka - Forgotten Temple
36 - 42
Pailaka - Song of Ice and Fire
60 minut


Pailaka - Devil's Isle
61 - 67
Pailaka - Devil's Legacy
90 minut


Pailaka - Varka Silenos
73 - 77
Pailaka - Injured Dragon
90 minut


 
Kratei's Cube


Został dodany teren łowiecki typu zawody PvP, o nazwie Kratei’s Cube.
Teleportować się do wejścia do Kratei’s Cube można przez NPC Paddies na Fantasy Isle.
Postacie z levelem 70 i wyższym mogą rejestrować się indywidualnie przez Kratei's Cube Entrance Manager.
Istnieją 3 areny Kratei’s Cube podzielone ze względu na zakres leveli postaci. Na każdej arenie może się znajdować maksymalnie 25 postaci w tym samym czasie. Zakresy leveli:Level 70 – 75
Level 76 – 79
Level 80+

Postacie, które są w stanie chaotycznym (PK), posiadają Przeklęty Miecz, bądź są w party nie mogą brać udziału w zawodach.
Zasady Kratei’s Cube:
1. Mecz Kratei’s Cube rozpoczyna się 30 minut po początku każdej godziny i trwa przez 20 minut
2. Jeżeli zarejestrowałeś się na wejście do Kratei's Cube (przez Entrance Manager), będziesz przeniesiony do poczekalni na 3 minuty przed rozpoczęciem meczu.
3. Możesz otrzymywać punkty Kill Points poprzez PvP i PvE wewnątrz Kratei's Cube. Nawet gdy postać zginie nie ponosi konsekwencji w postaci Death Penalty.
4. Postać, która została zabita w trakcie meczu, zostaje przeniesiona do poczekalni i może wejść ponownie poprzez Kratei's Cube Match Manager.
5. Rejestracja kończy się 3 minuty przed każdym meczem.
6. Entrance Manager co jakiś czas informuje w postaci ogłoszenia, ile czasu trzeba czekać do następnego meczu.
Nagrody:

Na końcu meczu Kratei’s Cube zawodnik otrzymuje Exp, SP i monety Fantasy Isle Coins
Dokładna wartość nagrody zależy od rezultatu meczu, liczby zawodników, indywidualnego i ogólnego wyniku meczu
Nie otrzymujesz żadnej nagrody, jeżeli twój indywidualny wynik jest mniejszy niż 10 Kill Points
Monety Fantasy Isle Coins mogą być wymieniane na różnorakie przedmioty u NPC Paddies

Opuszczenie areny w trakcie meczu
Postać zostaje usunięta z listy rejestracji i/lub nie otrzymuje żadnych nagród gdy:

Wyrazi chęć uczestniczenia, wejdzie do poczekalni, i odwoła mecz przez Match Manager i wyjdzie
Użyje jakiegokolwiek Scroll of Escape
Postać umrze w trakcie meczu i nie powróci przez Entrance Manager by dokończyć zawody

2. Questy
Nowe Questy
Pailaka – Song of Ice and Fire

Level: 36 – 42
Quest jednorazowy
Musisz infiltrować “Pailakę – Forgotten Temple”, odnaleźć pęknięcia w energii Sprite, które powstały wewnątrz Świątyni i je naprawić
Miasto startowe: Gludin
Kontaktowy NPC: Inspector Adler

Pailaka – Devil’s Legacy

Level: 61 – 67
Quest jednorazowy
Musisz infiltrować “Pailakę – Devil’s Isle” i pokonać ciemne moce władające wyspą
Miasto startowe: Giran
Kontaktowy NPC: Devil's Isle Survivor

Pailaka – Injured Dragon

Level: 73 – 77
Quest jednorazowy
Musisz infiltrować “Pailakę – Varka Silenos” i odnaleźć Soul of Fire uwięzioną w ciemności w barakach i uwolnić ją by mogła powrócić do świata ognia
Miasto startowe: Goddard
Kontaktowy NPC: Ketra Orc Shaman

Quest "Pailaka - Injured Dragon" w żaden sposób nie wpływa na przynależność postaci do Varki bądź Ketry.
 
3. Zmiany dotyczące skilli

Kiedy zostanie zastosowany efekt skilla "Invincible", nie może być on zastosowany ponownie przez pewien okres czasu. Dotyczy to również skilli: Celestial Shield, Flames of Invincibility, Sonic Barrier, Force Barrier, Servitor Barrier, Sublime Self-Sacrifice
Bug związany z niepełnym odnawianiem HP/MP przy użyciu skilla “Salvation” został naprawiony

4. Itemy

Kiedy zbroja jest enchantowana +4 i wyżej, każdy element zbroi będzie dawał postaci bonus HP
Interfejs enchantowania przedmiotów został przerobiony na bardziej intuicyjny

5. Vitality

Został dodany nowy herb: "Vitality Replenishing Herb"
Przez 5 minut działania, herb ten pozwala zwiększać vitality za każdorazowe zabicie moba, przy jednoczesnym otrzymywaniu zwiększonego expa (bazującego na bieżącym poziomie vitality postaci)
Poziom Vitality nie spada u postaci poniżej 9 levela, które mają skill „Lucky”

6. Mini – game

Została dodana prosta i przyjemna mini - gra
Można ją włączyć komendą "/minigame", lub przez ikonę „Mini – Game” w Action Window
Gra polega na ułożeniu obok siebie w rzędzie poziomym lub pionowym trzech symboli. Aby to zrobić, wybierz symbol, który chcesz przenieść. Następnie kliknij na sąsiednim polu, na które chcesz przenieść zaznaczony symbol

7. Inne zmiany

NPC "Adventurers' Guide" został dodany w Hunters Village
NPC "Underground Coliseum Helper" został dodany w Underground Coliseum
W oknie akcji “Action Window” został dodany przycisk „bot reporting button”
W oknie akcji, pod standartowymi akcjami, został dodany przycisk „My Teleports”. Nie jest on jeszcze w pełni funkcjonalny

8. Różne poprawki

Waga common itemów została zredukowana o 2/3
Nazwa skilla „Double Cutter”, którego można używać mając Demonic Sword Zariche, została zmieniona na „Power Slash” – Zadaje potężne cięcie Przeklętym Mieczem
Bug związany z itemem „Morning Star” (item pojawiał się 2 razy na liście sprzedaży w sklepie) został naprawiony
Bug zapobiegający zamianie Sealed Majestic Circlet Robe w heavy armor został naprawiony
Bug uniemożliwiający tworzenie niektórych Dualswords został naprawiony
Bug związany z niewyświetlaniem całkowitej magicznej mocy Wolf Summoning Bracelet's został naprawiony
Bug związany z niepoprawnym wyglądem niektórych Dynasty Armor Shoulders (barków Dynasty Armor) został naprawiony
Jeżeli item zostanie enchantowany, nie może zostać dropnięty (upuszczony)
Niepoprawne opisy dla niektórych setów Dynasty zostały poprawione
Następujące statystyki setu Dynasty Platinum - Force Master zostały zmienione:

Dotychczasowe: Str +1, Dex +1, Con -2
Nowe: Str +2, Con -2

Demon's Gloves i Boots są teraz sprzedawane przez NPC – sprzedawców
Bug dotyczący augumentu „Chance” wyzwalanego przy użyciu niewłaściwego skilla został naprawiony.

Źródło: lineage2.com Tłumaczył: Metalsiwy

Napisane przez Nikopol dnia listopad 23 2010 06:58:21
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 4 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Chronice 5

1.Zmiany postaci.
Wzrost maksymalnego poziomu.
Maksymalny poziom, jaki możesz osiągnąć, wzrósł z 75 na 80. Subclass’a również może wbić 80 poziom, ukończyć quest na zmianę trzeciej profesji i otrzymać tytuł Noblesse. Jednak jedynie Głowna klasa może uczestniczyć w meczach olimpiady, które zapewniają status Hero.
Wzrost regeneracji HP.
Szybkość odnowy HP drastycznie wzrosła. Dotyczy to graczy, którzy mają poziom 40 lub niższy (podczas siedzenia).
Rangi.
Zależnie od statusu gracza w grze oraz od aktywności w klanie, zostały stworzone nowe rangi.

Rangi będą nadawane według statusu w klanie, poziomu klanu i pozycji danego gracza w nim.
Gracze mogą sprawdzić swoją rangę w oknie statusu postaci.
Gracze mogą zobaczyć rangę celu, po stargetowaniu go, lub gdy został on zaznaczony klawiszem myszy.
Heroes i Noblesse mogą otrzymać tytuł niezależnie od ich statusu w klanie.Ranga
5 poziom klanu
6 poziom klanu
7 poziom klanu
8 poziom klanu


Vagabond
Osoba bez klanu

Vassal
Członek klanu

Vassal

Członek akademii
Członek akademii
Członek akademii


Heir
Członek klanu z poziomem 5 lub wyższym
Członek Royal Guard
Członek w Order of KnightsKnight
Lider klanu z 4 poziomem
Członek głównej gałęzi klanu
Członek Royal Guard
Członek w Order of Knights


Elder
Lider klanu z poziomem 5 i wyższymi
Royal Guard
Członek głównej gałęzi klanu
Członek Royal Guard


Baron
Noblesse
Lider
Knight Banneret
Członek głównej gałęzi klanu


Viscount


Kapitan Royal Guard
Knight Banneret


Count


Lider
Kapitan Royal Guard


Marquis
Hero


Lider


 
Inne zmiany.
Gdy chaotyczny charakter zostanie zabity, gdy miał mniej niż 5 PK, i wydropi itemy, to członek klanu/party nie będzie miał już szansy przez 15 sekund ich podnieść. Będzie to mógł zrobić każdy, kto znajduje się w pobliżu.
2.Klany i sojusze.
Maksymalny poziom klanu wzrósł z 5 na 8.
Organizacja klanu.
Gdy klan osiągnie poziom 5 lub wyższy można przyjąć dodatkowych członków, poprzez stworzenie Akademii, Royal Guard lub Order of Knights.
Struktura organizacyjna klanu i liczba członków są następujące:


Poziom klanu
Członkowe
Akademia
1st Royal Guard
2nd Royal Guard
1st Order of Knights
2nd Order of Knights
3rd Order of Knights
4th Order of Knights
Maksymalna liczba członków


0
10
0
0
0
0
0
0
0
10


1
15
0
0
0
0
0
0
0
15


2
20
0
0
0
0
0
0
0
20


3
30
0
0
0
0
0
0
0
30


4
40
0
0
0
0
0
0
0
40


5
40
20
0
0
0
0
0
0
60


6
40
20
20
20
0
0
0
0
100


7
40
20
20
20
10
10
10
10
140


8
40
20
20
20
10
10
10
10
140


Maksymalna liczba członków akademii wynosi 20.
Maksymalna liczba członków w Royal Guard to 20 oraz dodatkowo 2 takie struktury mogą być stworzone.
Maksymalna liczba członków w Order of Knights to 10 oraz dodatkowo 4 takie struktury mogą zostać stworzone. 
Podwyższanie poziomu klanu.
Wymagania do podwyższenia poziomu klanu są następujące:


Poziom klanu
SP
Adena
Wymagane itemy
Punkty reputacji
Minimalna liczba członków klanu


1
30,000
650,000
-
0
1 lub więcej


2
150,000
2,500,000
-
0
1 lub więcej


3
500,000
0
Blood Mark
0
1 lub więcej


4
1,400,000
0
Alliance Manifesto
0
1 lub więcej


5
3,500,000
0
Seal of Aspiration
0
1 lub więcej


6
0
0
-
10,000
30 lub więcej


7
0
0
-
20,000
80 lub więcej


8
0
0
-
40,000
120 lub więcej


Royal Guards i Order of Knights.
Gdy klan lider podwyższa poziom klanu poprzez zużycie punktów reputacji, może również stworzyć podjednostki zwane Royal Guards i Orders of Knights.
Wymagania do stworzenia Royal Guard.
Gdy klan osiągnie 6 poziom Royal Guard może zostać założony.
Po stworzeniu danego pododdziału jeden członek głównej gałęzi klanu, musi zostać mianowany jego administratorem. Maksymalnie 2 Royal Guards mogą zostać stworzone. Maksymalna liczba ich członków wynosi 20.
Wymagania do stworzenia Order of Knights.
Gdy klan osiągnie 7 poziom, lider może stworzyć Order of Knights. Podczas tego procesu jeden członek głównej gałęzi klanu musi zostać mianowany administratorem tej podjednostki Maksymalnie 2 Orders of Knights mogą zostać założone pod 1 Royal Guard. Maksymalna liczba członków tego oddziału to 10.
Likwidacja.
Już raz stworzone Royal Guards i Orders of Knights nie mogą zostać rozwiązane. Możliwe jest to tylko, jeśli klan zostanie rozwiązany.
Gdy administrator pododdziału opuści klan jego posada będzie czekała na następcę, a dany pododdział pozostanie. W takim przypadku lider klanu musi wskazać nowego zarządcę.
Ponowne wyznaczenie tej funkcji odbywa się poprzez rozmowę z NPC, który związany jest z czynnościami klanowymi.
Struktury organizacyjne.
Struktury organizacyjne jednostek są następujące:

Prawa w klanie:

Główna nazwa jednostki jest taka sama jak klanu.
Klanowy symbol i insygnia są takie same jak klanu głównego.
Oddziały mogą używać tego samego chatu co klan do kontaktu z sojuszem lub własnym klanem.
Podjednostki mogą używać clan hall’u, zamku i tablicy ogłoszeń tak jak klan główny.. (jednak jeśli lider zmieni te prawa, podstawowe nie będą obowiązywać)
Jednostki te mogą uczestniczyć w wojnach klanowych i oblężeniach na takich samych warunkach jak klan główny.

To do której organizacji zaprosisz nowego członka zależy od tego, w jakiej strukturze się znajdujesz. Gdy zapraszasz kogoś widzisz jedynie te podjednostki, do których dany gracz może zostać przez Ciebie zaproszony. Dla przykładu, członek Royal Guard nie może zaprosić do głównej gałęzi klanu nowego rekruta, ale może tylko do Royal Guard/Order of Knights/Academy. 
Punkty reputacji.
Gdy klan osiągnie 5 poziom lub wyższy, klan może zbierać punkty reputacji, które można otrzymać za różne czynności w klanie.
Światowy ranking klanowy, który bazuje na reputacji, może zostać sprawdzony poprzez Adventurer's Guide Book.
Reputacja wzrasta podczas następujących czynności:

Członek akademii ukończy zadanie na 2 profesję.
Klan zwycięży podczas oblężenia zamku (nie dotyczy fortec).
Twój klan broni podczas oblężenia zamku lub clan hall (tylko klan, który to posiada dostaje punkty reputacji).
Twój klan otrzyma clan hall, który może być oblegany (reputacja wzrasta o większą liczbę, gdy przejmujesz clan hall od innego klanu).
Członek klanu zajął 1 miejsce w Festival of Darkness (punkty zależą od proporcji graczy, którzy uczestniczyli z danego klanu w festiwalu).
Za każdym razem, gdy członek klanu staje się Hero.
Po zakończeniu Questu klanowego.
Podczas zabicia przeciwnika w wojnie klanowej (gdy wojna jest obustronna) lub podczas oblężenia; jednak jeśli klan przeciwny ma 0 punktów reputacji lub mniej, klan Twój nie otrzyma bonusu.

Reputacja zmniejsza się poprzez:

Klan stracił zamek lub clan hall (nawet jeśli Punty są na minusie zostaną odjęte).
Poziom klanu został podniesiony.
Nowy skill został wykupiony.
Został kupiony item za punkty reputacji klanu.
Członek klanu został zabity przez przeciwnika podczas wojny klanowej (jeśli jest ona obustronna) lub podczas oblężenia; jednak jeśli klan przeciwny ma 0 punktów reputacji lub mniej, klan Twój nie otrzyma bonusu.

Członkowie klanu mogą zakupić set A-grade Apella Armor za punkty reputacji klanu. Związany z tym NPC zlokalizowany jest w Town of Aden i Rune Township. 
Skille klanowe.
Nowe umiejętności klanowe, które działają na członków klanu, zostały dodane.
Gdy umiejętność klanowa zostanie nauczona, będzie działała aż do rozwiązania klanu. Jednak jeśli punkty reputacji klanu wynoszą 0 lub mniej, skill nie będzie działał do czasu zdobycia przynajmniej 1 punktu reputacji.
Gdy lider wykupi dany skill, pojawi się on w oknie skillli członków i zacznie on w tym momencie wpływać na dane umiejętności.
Im wyższy poziom klanu, tym więcej umiejętności można wykupić.
Aby zakupić dany skill klanowy należy spełnić pewne wymagania, takie jak itemy zdobyte z RB czy punkty reputacji klanowej.
Jeśli punkty sławy spadną do -1 lub niżej, żaden nowy skill nie będzie mógł zostać nauczony, póki stan konta nie powróci do pozytywnych wartości(dotyczy to także skilli, które nie potrzebują tych punktów).
Nowe skille klanowe są następujące:


Nazwa skilla
Wymagany poziom klanu
Opis


Clan Vitality
5
Zwiększa Max HP członków klanu. Działa na tych, którzy mają status Heir lub wyższy.


Clan Spirituality
6
Zwiększa Max CP członków klanu. Działa na członków o statusie Baron i wyższym.


Clan Essence
8
Zwiększa Max MP. członków klanu. Działa na status Viscount i wyższe.


Clan Lifeblood
5
Zwiększa się regeneracja HP klanowi czy. Dotyczy statusów Heir i wyższych.


Clan Morale
6
Zwiększa regeneracją CP członków klanu. Dotyczy statusu Elder i wyższych.


Clan Clarity
8
Zwiększa regenerację MP. Dotyczy Viscount i wyższych statusów.


Clan Might
6
Zwiększa P. Atk. członków klanu. Działa na status Knight i wyższe.


Clan Aegis
6
Zwiększa P. Def. członków klanu. Działa na status Knight i wyższe.


Clan Empowerment
8
Zwiększa się M. Atk. członków klanu. Dotyczy statusów Viscount i wyższych.


Clan Magic Protection
5
Zwiększa M. Def. Dotyczy jedynie statusu Heir i wyższych.


Clan Guidance
7
Zwiększa celność klanowiczy. Dotyczy Baron i wyższych statusów.


Clan Agility
8
Zwiększa uniki klanowiczy podczas walki. Dotyczy Baron i wyższych statusów.


Clan Withstand-Attack
7
Zwiększa szansę obrony tarczą Dotyczy rangi Viscount i wyższych.


Clan Shield Boost
6
Zwiększa P. Def. tarczy. Dotyczy statusu Baron i wyższych.


Clan Cyclonic Resistance
7
Zwiększa odporność na ataki wodne i wiatru. Dotyczy statusu Viscount i wyższych.


Clan Magmatic Resistance
7
Zwiększa odporność członków klanu na ataki ogniste i ziemne. Dotyczy statusu Viscount i wyższych.


Clan Fortitude
7
Zwiększa odporność na ogłuszające ciosy. Dotyczy statusu Viscount i wyższych.


Clan Freedom
7
Zwiększa odporność na unieruchomienie i zauroczenie. Dotyczy statusu Viscount i wyższych.


Clan Vigilance
7
Zwiększa odporność na uśpienie. Dotyczy Viscount i wyższych rang.


Clan March
8
Zwiększa szybkość członków klanu. Tyczy się jedynie rangi Count i wyższych.


Clan Luck
7
Zmniejsza stratę doświadczenie członka klanu, podczas gdy ten umiera. Zmniejsza szansę wydropienia itemów podczas statusu PK. Dotyczy statusu Heir i wyższych.


Clan Imperium
5
Nadaje prawa do stworzenia Command Channel.


Akademia klanowa.
System akademii został dodany, by uprościć grę dla nowych graczy. Pomoże to również w procesie tworzenia i rozrostu danego klanu.
Warunki stworzenia.
Klan musi mieć poziom 5 lub wyższy.
Warunki przyłączenia.
Każdy charakter, poziom 39 lub niższy, który nie był wcześnie jw. Żadnym klanie i nie ukończył zadania na 2 profesję, może dołączyć do Akademii.
Maksymalna liczba członków akademii wynosi 20.
Jak stworzyć Akademię.
Lider klanu może stworzyć akademię poprze NPC, który załatwia sprawy związane z czynnościami klanowymi (High Priest, Grand Master etc.).
Korzyści i usunięcie członka Akademii.
Gdy członek Akademii ukończy zadanie na zmianę 2 profesji otrzyma pamiątkowy item. Grand Master nagrodzi nim członka automatycznie po spełnieniu warunku.
Czlonek jest automatycznie wyrzucany z Akademii, lecz nie obowiązuje go kara za opuszczenie klanu.
Prawa członka Akademii.
Nazwa klanu osoby, która jest w Akademii, jest taka sama jak klanu głównego, jednak wyświetla się ona na żółto.
Członkowie akademii mogą używać chatu klanowego i sojuszowego.
Zdefiniowane jest, aby członkowie akademii mogli używać clan hall’u i zamku tak jak pozostali klanowicze. Jednak klan lider ma prawo, aby zabrać im te uprawnienia.
Adepci Akademii mogą używać klanowej przechowalni i tablicy ogłoszeń tak jak inni członkowie klanu. Jednak klan lider ma prawo, aby zabrać im te uprawnienia.
Poniższe prawa nie mogą być nadane członkom Akademii:

Przyłączenie nowego gracza do klanu lub jego wydalenie.
Zarządzanie tytułami, crestem, poziomami klanu, administrowanie tablicą ogłoszeń.
Wojny klanowe, prawa do wyrzucania, ustawianie funkcji.
Aukcje, zarządzanie podatkami, rejestracja na atak/obronę, zarządzanie najemnikami.

Wojna klanowa/oblężenie zamku, a członkowie Akademii:

Kara doświadczenie podczas zabicia przez członka przeciwnego klanu jest aktywna.
Członkowie Akademii nie widzą marki, która pokazuje się nad Nickiem przeciwnika.
Członkowie Akademii nie mają sprzymierzeńców podczas wojny klanowej lub oblężenia.

Sponsorzy.
Członkowie akademii, którzy mają sponsora, mają oznaczony Nick na żółto. Analogicznie ci, którzy nie mają sponsora mają biały Nick.
Członkowie klanu, którzy mają prawa zarządzania, mogą wyznaczyć innych członków jako sponsorów dla adeptów Akademii.
Pojawi się wiadomość ostrzegawcza, gdy sponsor lub sponsorowany, zaloguje się do gry.
Związek pomiędzy członkiem Akademii a klanu jest tylko pojedynczy, czyli 1 sponsor= 1 adept.
Członkowie klanu, którzy mają prawa zarządzania, mogą rozwiązać sponsoring pomiędzy stronami.
Związane questy.
Członek akademii może uzyskać zbroję D-grade poprzez zadanie prowadzone przez normalnych członków klanu.
Tylko członkowie i absolwenci Akademii mogą nosić zbroję otrzymaną poprzez zadanie klanowe.
Po opuszczeniu Akademii otrzymana zbroja nie zostanie automatycznie zdjęta. Jeśli jednak sam ją zdejmiesz, nie będzie można jej założyć z powrotem.
Prawa klanowe i delegacje.
Wiele różnych praw zostało dodanych i zmodyfikowanych. Klan liderzy mogą je teraz nadać członkom swojej społeczności.
Lider musi jednak uważać komu przyznaje dane prawa, szczególnie jeśli chodzi o prawa związane z reputacją klanu, przyjmowaniem/wyrzucaniem członków i prawami związanymi z zamkiem i manorem.
Zawarte nowe prawa:

Dismiss : lider klanu może teraz wyrzucać członków.
Master Rights : lider może przyznać lub usunąć prawa.
Manage Ranks : lider może ustawić poziom praw dla każdego członka z osobna.
Manage Levels : lider może ustawić poziomy zarządzania zamkiem i manorem klanu.

Zmodyfikowane prawa dotyczą:

Edit Emblem : lider może zarejestrować lub usunąć insygnia i emblematy klanowe.
Clan Hall Privileges- Use Functions: można używać funkcji klan hall’u.
Clan Hall Privileges - Set Functions: można ustawiać funkcje clan hall’u.
Castle Rights - Manor Administration: może ustawiać manora.
Castle Rights - Manage Taxes: może ustawić podatki zamku oraz wkładać/wypłacać podatki.
Castle Rights - Manage Mercenaries: może zatrudniać najemników.
Castle Rights - Set Functions: może ustawiać funkcje zamku (wzmocnienie bram, ścian oraz ustawianie pułapek).

Lider może przypisywać funkcje związane z clan hall’em lub zamkiem, nawet jeśli obecnie klan nie jest w posiadaniu żadnego z nich.
Funkcja „Edit Privileges” została dodana, by w łatwy sposób przydzielać prawa. Lider może ustalać prawa klanowe z uwzględnieniem rang.
Aby przypisać prawa dla członka zgodnie z jego rangą należy:

Wybierz na liście członka klanu i kliknij na niego dwukrotnie.
Kliknij guzik „Change Rank” w oknie klanu i przypisz wybraną przez siebie rangę.

Zmiana lidera klanu.
Lider klanu może przekazać swój urząd innemu członkowi klanu. Musi odbyć się to przez NPC, który odpowiada za aktywności klanowe. Nowy lider podejmie swoją funkcję podczas następnego regularnego restartu serwera (10:30 we wtorek). (transfer praw powinien być również zakończony podczas niespodziewanego restartu). Przekazania praw może zostać anulowane w każdej chwili przed restartem serwera.
Okno klanu.
Wiele różnych funkcji zostało dodanych, by uprościć oraz uporządkować czynności związane z klanem oraz zaimplementowano wiele zmian w związanym z tym interfejsie.
Podwójne kliknięcie na imieniu członka klanu spowoduje otwarcie się listy praw, które mogą być mu nadane.
Suwaki zostały dodane do okna klanu, tak abyś mógł zobaczyć członków głównej gałęzi klanu, Academy, Royal Guard lub Order of Knights.
Jeżeli będziesz chciał kogoś zwerbować do klanu wystarczy tylko nacisnąć guzik „Invite” i wybrać podjednostkę w której nowy członek ma się znaleźć.
Gdy naciśniesz guzik „Edit Emblem” otworzy się okno, w którym będziesz mógł zarejestrować lub usunąć klanowy emblemat lub insygnia.
Okno informacyjne zostało dodane do wojen klanowych, by każdy mógł sprawdzić status wojny z innym klanem, tak jak okno „Edit Privileges”. 
Inne zmiany.
Maksymalna liczba klanów, które mogą znajdować się w sojuszu, została ustalona jako 3.
Kara za opuszczenie klanu została zmniejszona z 5 dni do 1.
Clan Hall Managers pokazują teraz ilość adeny, która zostanie pobrana z klanowej przechowalni oraz datę tej transakcji.
3. Herosi i olimpiada.
Możesz sprawdzić punkty zdobyte w poprzednim okresie olimpiady poprzez Grand Olympiad Manager.
Gdy mecz kończy się remisem punkty za potyczkę są redukowane obustronnie.
Buffy przed meczem są dawane przez tego samego rodzaju NPC i zwycięzca otrzymuje Noblesse Gate Pass.
Umiejętności Hero i klanowe nie mogą być używane na olimpiadzie.
Gdy jest wielu zwycięzców na 1szym miejscu po miesiącu walk, Hero zostaje ten, który wygrał największą liczbę meczów. Gdy liczba wygranych potyczek jest taka sama, wtedy Hero zostaje osoba z największą procentowo wygraną liczbą meczy. Gdy punkty olimpijskie, liczba wygranych, liczba procentowych wygranych są takie same, wtedy w żadnej klasie nie zostanie wyłoniony Hero. Jednak podstawowe wymagania zostania bohaterem, gdzie gracz musi mieć zaliczone 5 meczy i przy tym co najmniej 1 zwycięstwo, pozostały takie same jak w Chronicle 4.
Gdy mecz nie może odbyć się z powodu zbyt małej ilości uczestników, system automatycznie, po pewnym czasie, powiadomi Cię o tym odpowiednią wiadomością.
Gdy zostaniesz przeniesiony na stadion podczas przyzywania cubic’a lub servitora, skill zostanie automatycznie zakończony.
Gdy zostaniesz przeniesiony na Olympiad Stadium i będziesz miał włączoną funkcję automatycznego używania Soulshots/Spiritshots lub Beast Soulshots/Spiritshots, system automatycznie ją anuluje.
Umiejętności Hero.
Nowe skille Hero zostały dodane. Mogą być one nauczone poprzez Grand Olympiad Manager, gdy staniesz się już bohaterem; Jednakże nie możesz używać skilli Hero, gdy znajdujesz się na subclass’ie.


Nazwa skilla
Opis


Heroic Miracle
Natychmiastowo i drastycznie zwiększa P.Def., M.Def. i odporność na ataki usuwające buffy oraz dodatkowo zwiększa szybkość. Zużywa 40 Soul Ores.


Heroic Berserker
Tymczasowo, lecz znacząco, zwiększa celność, P. Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd., szybkość, odporność na ataki usuwające buffy i debuffy oraz zwiększa szybkość regeneracji HP. Drastycznie natomiast zmniejsza P. Def., M. Def. i Evasion. Zużywa 40 Soul Ores.


Heroic Valor
Tymczasowo, lecz znacząco, zwiększa celność, P. Atk., P.Def. i odporność na ataki usuwające buffy. Zużywa 80 Spirit Ores.


Heroic Grandeur
Natychmiastowo i drastycznie zmniejsza pobliskim przeciwnikom P. Def., M. Def., Evasion i szansę obrony tarczą. Zwiększa szansę otrzymania magicznych obrażeń oraz blokuje wszystkie skille fizyczne i magiczne. Zużywa 80 Spirit Ores.


Heroic Dread
Wprowadza umysł przeciwnika w stan strachu oraz powoduje jego ucieczkę z większą szybkością. Zużywa 80 Spirit Ores.


Inne zmiany.
Gdy Hero uczestniczy w walce przeciwko Antharas, Valakas lub Baium, RB ma szansę na wykrzyczenie Nicku bohatera.
 4.Skille i magia.
Nowe umiejętności.
Poniższe skille zostały dodane:


Nazwa
Klasa
Poziom opanowania
Opis


Tribunal
Paladin
55
Używasz swojej boskiej energii, by sprowokować wrogów i natychmiastowo zmniejszyć im szansę na krytyczny atak. Wymaga obucha lub miecza. Over-hit jest możliwy.


Temple Knight


Judgment
Dark Avenger
55
Używasz swoich mrocznych zasobów, by sprowokowac przeciwnika i natychmiastowo obniżyć moc jego krytycznych ataków. Wymaga miecza lub obucha. Over-hit jest możliwy.


Shillien Knight


Arrest
Temple Knight
55
Prowokuje Twoich wrogów do ataku i wtedy ich unieruchamia. Cel nie może zostać ponownie unieruchomiony, gdy skill jest w działaniu.


Shillien Knight


Swordsinger


Bladedancer


Shackle
Paladin
55
Prowokuje Twoich wrogów do ataku i natychmiastowo ich unieruchamia. Cel nie może zostać ponownie unieruchomiony, gdy skill jest w działaniu.


Dark Avenger


Mass Shackling
Paladin
58
Prowokuje Twoich wrogów do ataku i wtedy ich unieruchamia. Cel nie może zostać ponownie unieruchomiony, gdy skill jest w działaniu.


Banish Undead
Paladin
55
Nieumarły tchórzy i ucieka, gdy ukażesz mu swoją boską naturę. Lethal Strike jest możliwy. Zużywa Soul Ores.


Angelic Icon
Paladin
58
Przez wolę Bogów zwiększają się Twoje umiejętności bojowe. Podczas działania skilla zmniejsza się siła otrzymywanego heal’a. Można go użyć jedynie, gdy Twoje HP spadnie do 30% lub niżej.


Psycho Symphony
Swordsinger
55
Natychmiastowo redukuje szybkość, Atk. Spd. i Casting Spd. pobliskich wrogów.


Demonic Blade Dance
Bladedancer
55
Gwałtownie obniża P. Atk. i M. Atk. pobliskich przeciwników. Musisz dzierżyć duale, by móc go użyć.


Critical Blow
Treasure Hunter
55
Z bardzo dużą szansą przygotowujesz śmiertelny atak na swoich przeciwników. Lethal Strike jest możliwy. Wymaga sztyletu.


Mortal Strike
Plains Walker
58
Drastycznie zwiększa Twoją szansę na krytyczne uderzenie. Wymaga sztyletu.


Abyss Walker


Stealth
Treasure Hunter
58
Używasz cienia i stajesz się niewidzialny dla mobów. Gdy skill działa, obniżają się Twoje zdolności bojowe.


Sand Bomb
Treasure Hunter
55
Chmura piasku eksploduje pomiędzy Twoimi wrogami. Obniża się ich celność.


Plains Walker


Abyss Walker


Rapid Fire
Silver Ranger
60
Natychmiastowo zwiększa się Twój P. Atk. i Atk. Spd., gdy używasz łuku. Zmniejsza się jednak na pewien czas Twój zasięg strzału. Oczywiście musisz używać łuku, by użyć ten skill.


Dead Eye
Phantom Ranger
60
Natychmiastowo zwiększa celność, P. Atk. i moc krytycznych ataków, gdy używasz łuku. Zmniejsza Twój Atk. Spd. podczas działania. Oczywiście, aby użyć ten skill musisz posiadać łuk.


Spirit of Sagittarius
Hawkeye
58
Zmniejsza konsumpcję MP przez skille fizyczne.


Silver Ranger


Phantom Ranger


Blessing of Sagittarius
Hawkeye
58
Zmniejsza Re-use time skilli fizycznych.


Silver Ranger


Pain of Sagittarius
Hawkeye
58
Regeneruje Twoje MP poświęcając HP.


Phantom Ranger


Quiver of Holding
Hawkeye
58
Zwiększa się Twój limit wagowy.


Summon Treasure Key
Treasure Hunter
46
Przyzywa 20-30 Treasure Chest Keys, pojedynczy Chest Key lub Thief Key.


Plains Walker


Abyss Walker


Zealot
Destroyer
58
Przez wolę Obrońcy Bogów drastycznie i natychmiastowo wzrastają Twoje umiejętności bojowe. Zmniejsza się regeneracja HP przez magię, gdy skill jest w działaniu. Można go użyć, gdy HP spdanie do 30% lub poniżej.


Tyrant


Fell Swoop
Warlord
58
Drastycznie zwiększa liczbę celów, które możesz atakować włócznią. Oczywiście musisz mieć włócznię, by użyć ten skill.


Polearm Accuracy
Warlord
58
Zwiększa się Twoja celność, gdy używasz włóczni. MP jest ciągle konsumowane.


Destroyer


Bounty Hunter


Warsmith


Infernal Form
Destroyer
58
Natychmiastowo dodaje moc ognia do wszystkich fizycznych ataków oraz zwiększa odporność na ten atrybut.


Tyrant


War Frenzy
Gladiator
58
Zwiększa Twoją odporność na ogłuszenie i uśpienie. MP jest ciągle konsumowane.


Warlord


Destroyer


Tyrant


Bounty Hunter


Warsmith


Hawk Spirit Totem
Tyrant
74
Duch potężnego jastrzębia przejmuje nad Tobą kontrolę. Zwiększa się Twoja celność, szansa na krytyczne ataki, moc tych ataków. Musisz używać broni hand-to-hand.


Betray
Warlock
56
Myli przeciwnika, aby atakował swoich sprzymierzeńców. Zużywa Spirit Ores.


Elemental Summoner


Phantom Summoner


Mass Fear
Necromancer
58
Klątwa ta powoduje drżenie wroga i jego ucieczkę, co spowodowane jest przez Twoją potegę i niegodziwość przeciwnika.


Mass Gloom
Necromancer
58
Klątwa ta obniża M. Def. przeciwników, którzy są niedaleko servitora. Wymaga Cursed bones.


Mass Surrender To Fire
Warlock
58
Obniża wrogom, pobliskim servitorowi, odporność na atrybut ognia. Zużywa Spirit Ores.


Mass Surrender To Water
Elemental Summoner
58
Obniża wrogom, pobliskim servitorowi, odporność na wodne ataki. Zużywa Spirit Ores.


Mass Surrender To Wind
Phantom Summoner
58
Obniża wrogom, pobliskim servitorowi, odporność na ataki wiatrem. Zużywa Spirit Ores.


Arcane Disruption
Warlock
56
Zmniejsza Casting Spd. przeciwnika.


Summon Cursed Bones
Necromancer
58
Przyzywa cursed bones. Wymaga Spirit Ores.


Greater Might
Prophet
58
Natychmiastowo zwiększa P. Atk. Twojego celu. Zużywa Spirit Ores.


Greater Shield
Prophet
58
Natychmiastowo zwiększa P. Def. Twojego celu. Zużywa Spirit Ores.


War Chant
Warcryer
58
Natychmiastowo zwiększa P. Atk. członków party. Zużywa Spirit Ores.


Earth Chant
Warcryer
58
Natychmiastowo zwiększa P. Def. członków party. Zużywa Spirit Ores.


Holy Resistance
Prophet
58
Natychmiastowo zwiększa odporność Twojego celu na boskie ataki.


Shillien Elder


Unholy Resistance
Prophet
58
Natychmiastowo zwiększa odporność Twojego celu na mroczne ataki.


Elder


Trance
Bishop
56
Natychmiastowo usypia przeciwnika. Skill nie będzie działał, jeśli już jest rzucony na przeciwnika.


Elder


Magical Backfire
Bishop
56
Drastycznie zwiększa zużycie MP przez skille Twojego przeciwnika.


Clarity
Elder
58
Natychmiastowo zmniejsza zużycie MP przez Twój cel. Dotyczy wszystkich skilli. Zużywa Spirit Ores.


Mana Burn
Bishop
56
Redukuje MP przeciwnika.


Prophet


Elder


Shillien Elder


Mana Storm
Bishop
58
Redukuje MP pobliskich wrogów.


Turn Undead
Bishop
56
Nieumarły boi się i ucieka po ukazaniu Twojej boskiej natury. Lethal Strike jest możliwy. Zużywa Spirit Ores.


Elder


Major Heal
Bishop
56
Twój cel odnawia sobie ciągle HP. Zużywa Spirit Ores.


Elder


Major Group Heal
Bishop
58
Odnawia natychmiastowo HP dla członków Twojego party.


Erase
Bishop
56
Servitor Twojego przeciwnika zostaje odesłany do innego wymiaru. Zużywa Spirit Ores.


Zmiany od istniejących umiejętności:
1.Poziom odporności przeciwko różnym atakom abnormal state został zmodyfikowany.

Trucizna: Men -> Con.
Stany abnormal dla różnej magii: Wit -> Men .

2. Związek atrybutu ze stanami typu abnormal został zmodyfikowany następująco:

Buffs i debuffy nie mogą zajść jednocześnie podczas tego samego ataku.
Buffs i debuffs mogą działać jednocześnie, gdy są zaimplikowane przez inny atak.
Gdy stan abnormal ma taki sam poziom, debuff zastępuje efekt buffa.
Debuff jest słabszy przeciwko temu samemu elementowi i drastycznie odporny na elementarne ataki o przeciwnej naturze (np. ogień <-> woda, ziemia<-> wiatr)

3. Efekt i czas trwania skilli, które zmniejszają szybkość, zostały zredukowane.
4. Hate i Aura of Hate mogą teraz targetować kastujących.
5. Efekt anulowania efektu odporności został przypisany do Ultimate Defense, UltimateEvasion, Touch of Life, Vengeance i Lion Heart.
6.Konsumpcja MP przez skill Lightning Strike oraz szansa jego wejścia wzrosły. Jednak zmalał czas trwania i czas potrzebny na jego odnowienie.
7. Zmniejszyła się konsumpcja MP oraz zasięg działania skill’a Corpse Plague.
8. Konsumpcja MP przez skille Touch of Death i Touch of Life została zmniejszona.
9. Dodano typ ataku do poniższych skilli:

Holy Strike, Disrupt Undead, Might of Heaven – boskie ataki.
Horror, Lure, Switch, Trick, Forget, Peace – ataki mentalne.

10. Skille energetyczne zostały zmienione tak jak poniżej:

Zredukowano potrzebną moc do takiego stopnia, aby była jedynie potrzebna do rzucenia skilla.
W sprawie Gladiator’a, potrzebna moc do użycia skille wzrosła o 1, lecz zmniejszył się czas odnowy skilla.
Skille o efekcie obszarowym pobierają teraz kamienie energetyczne, ale nie pobierają naładowanej mocy.
Efekt krytyczny skilli został ustalony odgórnie: obrażenia z danego skilla x2.

11. Focused Force i Sonic Focus teraz zużywają HP i MP.
12. Zwiększyła się szybkość rzucania Sonic Rage i Raging Force.
13. Gdy używasz skille Duelist Spirit na PvP, zwiększają się obrażenia zadawane oraz zmniejszył się re-use time skilla.
14. Totemy zostały zmienione według poniższych statystyk:
Czas odnowy został dostosowany.

Wolf Spirit Totem , Bear Spirit Totem: 90 sekund.
Puma Spirit Totem , Ogre Spirit Totem: 120 sekund.
Rabbit Spirit Totem , Bison Spirit Totem: 180 sekund.

Detale zmiany w skillach:

Wolf Spirit Totem : zwiększył się czas działania przyspieszenia oraz został dodany bonus do celności.
Bear Spirit Totem : Dodano bonus krytycznych ataków.
Puma Spirit Totem : zmniejszył się bonus do Atk. Spd., dodano bonus do celności oraz usunięto karę P. Def..
Ogre Spirit Totem : Usunięto bonus do P. Atk., celności, Max HP i regeneracji HP, zwiększono bonus do P. Def..
Rabbit Spirit Totem : Zmniejszono szybkość oraz uniki.
Bison Spirit Totem : Dodano bonus do celności (im mniej HP, tym większy bonus).

15. Dla skilli poniżej został dodany efekt ignorowania obrony taczą:

Spinning Slasher, Thunder Storm, Punch of Doom, Hammer Crush, Triple Sonic Slash, Burning Fist, Soul Breaker, Hurricane Assault, Crush of Doom, Shock Blast i Earthquake.

16. Efekt umiejętności Revival został zmieniony tak, aby odnawiał całe HP. Wymagania do użycia skilla zmieniły się z 10% HP do 5%.
17. W sprawie Rage i Frenzy, efekt tych umiejętności będzie działał zależnie od broni, której używasz.

miecz/obuch: tak jak wcześniej.
Dwuręczny miecz/Dwuręczny obuch: tak jak wcześniej.
obuchy: efekt podobny d wcześniejszego, dodatkowo zwiększa się celność i P. Atk.
Inne bronie wyłączając miecz/obuchy/dwuręczne obuchy: zmniejszenie efektu tej umiejętności.

18. Zmieniono kategorię umiejętności Focus Attack, z toggle stałą się ona buffem. Dodano odpowiednie poziomy skilla.
19. Re-use time i konsumpcja MP przez umiejętności Dash i Blinding Blow zostały zmniejszone. Zwiększył się czas trwania tych skilli.
20. Zwiększono efekt Lethal Strike:

Efekt 1: Z małym prawdopodobieństwem obniża HP mobów o 50%, a CP do 1.
Efekt 2: Z ekstremalnie małym prawdopodobieństwem obniżą HP mobów do 1 oraz CP i HP graczy również do 1.

21. Efekt Lethal Strike’s został dodany do skilli Deadly Blow i Blinding Blow.
22. Efekt Lethal Strike i krytycznego ataku (obrażenia x2) został dodany do umiejętności Backstab. Obrażenia z Soulshots wzrosły, co było spowodowane zmianą w formule obrażeń.
23. Szansa na anulowanie celu została dodana do umiejętności Stun Shot, Trick i Switch.
24. Efekt krytycznego ataku został dodany do umiejętności Double Shot (obrażenia x2).
25. Zwiększono P. Atk., celność i zasięg łuku skilla Snipe. Zwiększył się jednak czas jego rzucania i re-use.
26. Zwiększył się czas rzucania czarów Sleep i Sleeping Cloud.
27. W sprawie Cancel i Touch of Death, do 5 buffów może zostać usuniętych.
28. Na klasy magiczne została dodana kara, która zmniejsza celność i zwiększa czas rzucania czaru, gdy używa się łuku lub włóczni.
29. Gdy servitor uderza gracza, obrażenia są zadawane z pewną określoną stopą. Lecz jeśli servitor jest niewyspecjalizowany, kolejne obrażenia są coraz mniejsze.
30. Skille, które absorbują HP i są zależne od obrażeń zostały zmienione pod względem konsumpcji MP:

zmniejszenie konsumpcji MP: Drain Health.
Zwiększenie konsumpcji MP: Vampiric Claw, Steal Essence, Life Leech, Vampiric Touch, Life Drain.

31. Moc skille Dark Vortex została zmniejszona, lecz zwiększyła się moc absorpcji.
32. Sorcerers, Spellhowlers i Spellsingers mogą się teraz nauczyć Curse Fear.
33. Zasięg Mass Slow został zmieniony i oparty na odległości od rzucającego, a nie od przeciwnika.
34. Berserker Spirit i HolyWeapon mogą być od teraz użyte tylko na członkach party.
35. Evasion będzie od teraz zmniejszone, gdy otrzymasz buff związany ze skillem Berserker-np. Berserker Spirit i Rage of Pa'agrio.
36. Efekt skilli Greater Heal, Greater Group Heal i Heart of Pa'agrio (nauczonych po zakończeniu zadania na drugą profesję) został zmieniony ze stałego efektu na stały + podtrzymanie efektu (leczenie cały czas). Wartość regenerująca skilla została zwiększona do 110~120% w porównaniu do poprzednika.
37. Drastycznie wzrósł zasięg skilli, które oddziaływają na klan/sojusz (włącznie z Mass Resurrection).
38. Efekt spalania MP został dodany do umiejętności Aura Sink i Seal of Gloom.
39. Zwiększono szansę wejścia skilli Forget, Curse Fear, Anchor, Peace, Hold Undead i Lightning Strike.
40. Efekt niektórych skilli został zmieniony.
41. Konsumpcja MP/HP została dostosowana, by usprawnić efekty niektórych skilli.
42. SP wymagane do nauczenia się skilli zostało dostosowane do poszczególnych klas.
43. Zmniejszono efekt skille Mental Shield.
44. Backstab może zadać obrażenia bezpośrednio na HP przeciwnika, omijając jego CP.
45. Potwory wymienione poniżej nie będą już poddawały się działaniu skilli typu Dance of Shadow, Stealth i Silent Move. Tyczy się to również umiejętności Lethal Strike oraz innych, które siłą zmieniają cel przeciwnikowi.

Potwory związane z oblężeniami, clan hall’ami i questami, raid monsters (włącznie ze strażnikami) oraz boss monsters (włącznie ze strażnikami).
Potwory w Festival of Darkness i Four Sepulchers, skrzynie ze skarbami oraz moby w przejściu do Frintezz’y. To samo tyczy się niektórych potworów w Dimensional Rift oraz potworów złowionych w jeziorach.

46. Skill Sonic Blaster może być teraz nauczony na 43 poziomie (wcześniej na 40).
47. Skill Double Sonic Slash może być teraz nauczony na 49 poziomie (wcześniej na 46).
48. Efekt Transfer Pain będzie działał tylko wtedy, gdy servitor będzie znajdował się dostatecznie blisko Pana.
49. Re-use time Curse Fear został zredukowany z 20 na 10 sekund.
5.Gatekeepers.
Lokacje teleportów oraz koszty z nimi związane zostały zmienione.
Zmiany dotyczące przenoszenia są następujące:

Przenoszenie się między obszarami wiosek startowych zostało dodane do NPC Newbie Guildsman, aby ułatwić nowym graczom i postaciom poruszania się.
Początkujący gracze mogą od teraz podróżować poprzez Newbie Guide, używając itemów, które otrzymuje się za ukończenie tutorialu.
Obszary teleportacji pomiędzy wioskami zostały zwiększone i usystematyzowane, aby łatwiej przenosić się między terytoriami.
Główna droga została dodana pomiędzy miastami poszczególnych terytoriów.
Oplata za teleportację miasta na obszar łowiecki została zwiększona zależnie od poziomu mobów na tym obszarze i dystansu. Dla przykładu, opłata za przeniesienie się wioski startowej do pobliskich obszarów polowania, jest tańsze niż z innych miast.

Obszary teleportacji zostały zrestartowane, zgodnie z rolą i funkcjami Gatekeeperów
Ordinary Gatekeeper:

Teleporty pomiędzy wioskami.
Teleporty pomiędzy wioskami i obszarami polowań (nie dotyczy teleportów do Seven Signs Dungeons lub obszarów związanych z Seven Signs).

Noblesse Teleport:

Teleport do obszarów łowieckich, do których nie może nas przenieść zwykły Gatekeeper.
Teleport do centrum każdego obszaru polowań, do którego zwykły Gatekeeper też może nas przenieść.

Clan Hall Teleport:

Przeniesienie do obszaru polowania, w którym znajduje się clan hall.
Mniejsze stawki, niż u normalnego Gatekeeper’a.

Seven Signs Priest Teleport
Czas konkurencji: Dawn i Dusk mogą go używać.

Teleport do obszarów, które związane są z Seven Signs oraz do lochów.
Nie możesz przenosić się do zwyczajnych obszarów polowania.

Czas ratyfikacji: Jedynie wygrana grupa może używać teleportów.

Wygrana nacja może używać serwisu teleportacyjnego za niższą cenę, niż podczas okresu konkurencji.
Teleport do obszarów, które związane są z Seven Signs oraz do lochów.
Nie możesz przenosić się do zwyczajnych obszarów polowania.

6. Rune i Schuttgart.
 Nowe obszary polowań zostały dodane do terytorium Rune, obszaru orków i terytorium Schuttgart. Połączy to również obszar krasnali z głównym kontynentem. 
Terytorium Rune
Trzy lochy dodano do Rune Territory.
Pagan Temple
Pagan Temple znajduje się w Rune Township. Niektórzy ze szlacheckiej rodziny w Rune zamienili się w diabelskie Triole, jednych z “4 Kings”. Zbudowali oni tą świątynię na wielkim obszarze, który znajduje się pod Rune Township.
Aby wejść do świątyni musisz być jednym z Pagans lub musisz złożyć ofertę dla Triole. Potwory, które się tu pojawiają mają poziomy od 80 do 87. Są jednymi z najwyższych poziomowo mobów w całym świecie l2.
Stakato Nest
Stakato Nest znajduje się na wschód od Swamp of Screams. W tej podziemnej jaskini rezyduje Stakato Queen (która praktycznie kończy swój żywot) i jej strażnicy. Żyje tutaj elitarny wojownik Stakato Proconsul. Poziomy mobów na tej miejscówce mieszczą się w przedziale 72-80. Prezentują one nowy sposób walki z graczami.

Monastery of Silence
Monastery of Silence zlokalizowane jest na wschód od Valley of Saints i jest to sprzeczność do Pagan Temple. Miejscówka ta została wybudowana przez księży Einhasad’a.
Monastery ma dwa wejścia, można wejść do niego z dwóch stron, ponieważ przylega ono do Goddard i obrzeża Rune. Potwory, które się tu pojawiają mają poziomy od 80 do 87. Są jednymi z najwyższych poziomowo mobów w całym świecie l2.
Terytorium Schuttgart
Sześć nowych obszarów do polowania pojawiło się w Schuttgart Territory.
Frozen Labyrinth
Frozen Labyrinth znajduje się na południe od Schuttgart Castle i jest obszarem podobnym do labiryntu. Struktura uliczek jest bardzo skomplikowana i łączy się z Ice Queen’s Castle. Możesz polować tutaj samemu lub w małej grupie. Potwory mają tu poziomy od 53 do 63.
Den of Evil
Den of Evil znajduje się na południe od Schuttgart Castle. Na tym obszarze Ragna Orcs rozszerzają swoją moc, poprzez używanie diabelskich duchów w asyście Baranka Shamans.
Możesz polować tutaj samemu lub w małych grupach. Poziomy mobów to 40-50.
Plunderous Plains
Plunderous Plains zlokalizowane są na wschód od Schuttgart Castle. Obszar ten był kiedyś bardzo istotnym szlakiem pomiędzy wioską krasnali a Town of Schuttgart. Teraz aleja ta i obszary bezprawia są pełne brygad rzezimieszków, którzy czyhają na kupców. To pole bojowe zawiera moby o poziomach 30-40.
Ice Queen’s Castle
Ice Queen’s Castle znajduje się na południowy wschód od Schuttgart Castle i może zostać osiągnięty poprzez przejście Frozen Labyrinth. Jedynie party złożone z dwóch lub więcej graczy może tam wejść. Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać przy sobie 10 Silver Hemocytes, które mogą być zdobyte z questa.
Ten obszar łowiecki bazuje na koncepcji czasowego ataku i jedynie jedno party na 35 minut może tam wejść. Jeśli RB nie zostanie zaatakowany i pobity w ciągu limitu czasu, party zostanie automatycznie przeniesione na zewnątrz. Potwory wewnątrz mają poziomy 55-60. Restartowanie gry nie jest możliwe, gdy znajdujesz się w środku; gdy serwer padnie, gracze muszą od początku spełnić wszystkie wymagania.
Crypts of Disgrace
Crypts of Disgrace są zlokalizowane na południowy zachód od Schuttgart Castle. Są one częścią przejścia, które prowadzi do Schuttgart Castle z Orc Village. Gracze mogą tutaj polować sami lub w małych grupach. Potwory na tym obszarze mają poziomy od 25 do 32.
Pavel Ruins
Pavel Ruins znajduje się na południe od Town of Schuttgart. Tutaj gigant Pavel studiował pogodowe fenomeny.
Ruiny są pod kontrolą złego krasnala-naukowca, znanego jako Dr. Chaos. Potwory, które mieszkają w tych ruinach mają poziomy od 46 do 54.
7. Potwory.
Potwory z unikatową charakterystyką bitewną zostały dodane zgodnie z poziomem graczy i innymi usprawnieniami gry.
Mogą one mieć następujące nowe umiejętności podczas walki (dotyczy wszystkich obszarów):

Może użyć Healing Potion w środku walki.
Mogą używać przeciwnych skilli, gdy są zbyt często atakowane jakąś umiejętnością.
Mogą przenieść się do gracza, który atakuje ich z daleka.
Mogą podnieść dropnięte itemy z ziemi w pewnych odstępach czasu.
Dodano moby, które mogą używać wiele różnych umiejętności, które bazująca różnych sytuacjach.

Raid Boss
Wzrosły umiejętności Raid Boss’ów oraz nagrody za ich pokonanie.
Tak jak RB, bossy wliczane do rankingu (np. Ant Queen, Core, Orfen i Zaken), również ich strażnicy petryfikują lub blokują magię graczy, którzy ich atakują i mają poziom o 9 większy od nich.
Raid monsters zostały dodane do nowo dodanych w Chronicle 5 obszarów polowań. 
Frintezza
Frintezza , syn Baium of Elmoreden, został dodany jako nowy RB.
Frintezza otrzymał dodatkowe życie od samego diabła i reprezentuje teraz unikalny styl walki, który jest bardzo charakterystyczny w stosunku do pozostałych RB.
Lokacja i wejście
Frintezza rezyduje w ostatnim grobowcu za sekretną ścianą, która połączona jest z Imperial Tomb. Aby tam wejść gracze muszą spełnić wymogi do tego. Trzeba wykonać specjalne zadanie, które zaczyna się u Nameless Spirit w Four Sepulchers.
Minimalnie może wejść tam 4 party; najwięcej natomiast 5. Powinny one być zorganizowane w Command Channel i ich lider musi posiadać Frintezza's Magic Force Field Removal Scroll.
Last Imperial Tomb
Last Imperial Tomb jest zaprojektowane jako długi korytarz i pokój, w którym rezyduje Frintezza. W korytarzu połączonym z pokojem Frintezzy możesz uzyskać wiele itemów, które będą użyteczne podczas bitwy z RB. 
Life Crystals
Nagrody z potworów typu raid zostały zróżnicowane i został dodany nowy proces montażu itemów.
Wiele różnych Life Crystals może zostać otrzymanych poprzez polowanie na raid monsters od poziomu 40 wzwyż. Kryształy te mogą zostać połączone poprzez Adventure Guild lub Adventure Guild Manager, by stworzyć itemy C Grade, B Grade i A Grade (bronie, zbroje, akcesoria do włosów itp.).
Gdy klan, który posiada zamek poluje na potwory typu raid, w pobliskim mieście pojawia się Adventure Guild Manager, który może łączyć itemy A-grade (bronie i zbroje). Certain Life Crystals, które są dropione przez potwory typu raid, mogą zostać zamienione na Life Crystal, które są niezbędne do połączenia broni i zbroi A-grade przez Adventure Guild Manager.
Możesz również wymienić Life Crystal na inne itemy od NPC Adventure Guild.
8.Itemy.
Przedmioty natychmiastowego efektu
Aby zwiększyć efektywność polowania samemu zostały wprowadzone itemy, które dają nam natychmiastowy efekt po ich podniesieniu. Są one dropione jedynie na obszarach ustawionych jako solowe. Gdy polujesz na tych obszarach, są dropione itemy natychmiastowego efektu, np. zwiększające regenerację HP/MP lub P.Atk./M.Atk.
Natychmiastowe efekty są następujące:

Herb of Life : odnawia HP.
Herb of Mana : odnawia MP.
Herb of Strength : natychmiastowo zwiększa P. Atk.
Herb of Magic : natychmiastowo zwiększa M. Atk.

Herbs of Life i Herbs of Mana nie odnawiają HP i MP według jakichś stałych wartości; oddają stały % z całego naszego HP/MP. Herbs of Strength i Herbs of Magic zastępują się z umiejętnościami, które mają podobne efekty i ich czas trwania wynosi 2 minuty.
Itemy natychmiastowego efektu nie mogą być przechowywane w ekwipunku i od razu po podniesieniu dadzą swój efekt.
Jeśli nie podniesiesz itemu przed upływem 15 sekund od czasu wydropienia go przez moba, herb automatycznie zniknie.
Gdy ktoś z party podniesie herb, to efekt będzie działał jedynie na niego, a nie na całe pt. Nie zależy to od rodzaju party.
Demonic Sword Zariche
Broń ta jest rzeźnikiem, Demonic Sword Zariche był używany przez Demon Bremmnon, gdy był on jednym z czterech królów demonów.
Szansa dropu i reguły posiadania

Wszystkie potwory na całym kontynencie mają szansę na wydropienie tego miecza. Jednak w danej chwili jedynie jeden mob może dać nam upragnioną zabawkę.
Jest niemożliwe, abyś dropnął, wymienił lub zniszczył ten item w swoim ekwipunku.
Gdy Zariche pojawia się na świecie, cały glob staje się ciemny na pewien okres czasu, ziemia trzęsie się i dla graczy pojawia się wiadomość systemowa, że demoniczny miecz został odnaleziony.
Gdy gracz podniesie Zariche od razu zostanie oznaczony jako chaotyczny charakter i jego HP, MP i CP zostanie w pełni zregenerowane.
Po otrzymaniu tego itemu Twoja karma wzrasta do maksymalnego poziomu. Dopóki miecz nie opuści właściciela, dopóty będzie posiadał karmę.
Gdy gracz otrzyma Zariche, zostanie on automatycznie założona i nie może być zdjęty.
Zariche znika automatycznie po pewnym okresie czasu ( po tym jak ktoś go podniesie).
Gdy charakter, który posiada Zariche zginie, natychmiastowo miecz znika lub jest wydropiony na ziemię.
Zariche automatycznie opuści swojego posiadacza po pewnym okresie czasu, niezależnie czy będzie zalogowany czy nie.
Gracz, który posiada Zariche będzie otrzymywał na chacie wiadomości, które będą informowały go o czasie, jaki pozostał do wygaśnięcia miecza.

Wojny i party
Poniższe efekty będą działały na gracza dzierżącego rękojeść Zariche podczas PvP, wojen klanowych i party.

Gracz posiadający Zariche nie może atakować innych, którzy mają od niego mniej niż 20 poziomów lub więcej. Działa to też w drugą stronę, i gracze który mają więcej niż 21 poziomów więcej od Zariche, nie mogą zaatakować posiadacza miecza.
Gdy uderzysz graczy (nie licząc magicznych i fizycznych skilli), nie wliczając w to Hero, poziom ich CP natychmiastowo spadnie do 0.
Gdy Hero uderzy gracza (nie licząc skilli fizycznych i magicznych), który posiada Zariche, CP posiadacza miecza zmaleje do 0.
Kary z PK takie jak utrata punktów doświadczenia, dropienie itemów, zwiększania się karmy itp., nie będą dotyczyły żadnej ze stron, jeśli gracz posiadający Zariche jest zamieszany w tą walkę.
Gracz posiadający Zariche nie może przyjąć zaproszenia do party od innych graczy.
Jeśli gracz podniesie Zariche, gdy jest w party, automatycznie zostanie z niego usunięty.
Gracz noszący Zariche nie może używać listy oczekujących na party oraz Command Channel.
Gracz posiadający Zariche nie może rzucać oraz dostawać buffów i nie może zostać uleczony lub leczyć. Jednak może używać na sobie leczenia i buffów.
Gracz władający Zariche może przyzywać pety/servitory, ale nie może na nich jeździć.

Olympiada i Hero

Gracz władający Zariche nie może wziąć udziału w olimpiadzie.
Gdy Hero posiada Zariche, umiejętności bohaterów mogą być nadal używane.

Umiejętności i żywotność

Gdy gracz dzierżący Zariche zabije innego, skróci tak życie miecza, lecz umiejętności bitewne wzrosną.
Zariche powoduje to, że gracz go posiadający rozpoznaje wszystkich związanych z oblężeniem jako wrogów.
Jeśli gracz posługujący się Zariche zginie, a umiejętności jego miecza wzrosły, miecz zostanie wydropiony, ale jego umiejętności wrócą do normalnych.

Bonusy z setów zbroi
Dodatkowe efekty zadziałają, gdy skompletujesz części zbroi zenchantowane na +6 i powyżej. Każdy item musi być na +6 i wyżej, by nowy efekt zaczął działać.
Bonus różni się od typu zbroi i jej grade’u.
Adventurer’s Guide Book
Dodano Adventurer’s Guide Book, która zawiera informacje o zadaniach, obszary łowieckie, RB, obszary itp.
Punkty za RB i ranking mogą być sprawdzone w oknie informacji o raidach. Punkty Raid są liczone w miesięcznych cyklach, gdy zakończy się cykl, punkty są zerowane.
Nowy konkurs zaczyna się pierwszego dnia każdego miesiąca o 5 rano. Poprzedni ranking będzie wyświetlany jeszcze przez tydzień, po tym czasie wyświetli się bieżący ranking miesięczny.
Książkę tą można kupić w Grocery Store w każdym mieście. 
Nowe itemy
Bronie
Dodano bronie od D do A Grade.


Typ itemu
Nazwa itemu,
P. Atk/M. Atk
Grade
Liczba kryształów
Specjalna umiejętność (kryształ)


Dwuręczne miecze
Titan Sword
96 / 47
D
2545
 
 
 


Pa’agrian Sword
169 / 76
C
1720
Focus
(czerwony)
Health
(zielony)
Critical Drain
(niebieski)


Guardian Sword
236 / 99
B
1746
Health
(zielony)
Critical Drain
(czerwony)
Critical Bleed
(niebieski)


Infernal Master
259 / 107
A
1464
Focus
(niebieski)
Critical Damage
(zielony)
Haste
(czerwony)


Miecz
Priest’s Sword
32 / 35
D
743
 
 
 


Sword of Magic Fog
63 / 63
D
2545

Mysterious Sword
85 / 81
C
916
Acumen
(czerwony)
Magic Power
(Green)
Magic Weakness
(niebieski)


Ecliptic Sword
125 / 111
C
2452
Greater Empower
(czerwony)
Magic Power
(zielony)
Magic Silence
(niebieski)


Wizard’s Tear
155 / 132
B
1746
Acumen
(czerwony)
Magic Power
(zielony)
Conversion
( niebieski)


Dwuręczne obuchy
Titan Hammer
96 / 47
D
2545
 
 
 


Dwarven Hammer
190 / 83
C
2452
Health
(Green)
Anger
(czerwony)
Critical Bleed
(niebieski)


Karik Horn
169 / 76
C
1720
Focus
(niebieski)
Haste
(zielony)
Critical Drain
(czerwony)


Star Buster 236 / 99
B
1746
Health
(czerwony)
Haste
(zielony)
Rsk. Focus
(niebieski)


Ice Storm Hammer
213 / 91
B
1157
Focus
(czerwony)
Anger
( zielony)
Critical Bleed
(niebieski)


Destroyer Hammer
259 / 107
A
1464
Health
(czerwony)
Haste
(zielony)
Critical Drain
(niebieski)


Doom Crusher
282 / 114
A
2160
Health
(czerwony)
Anger
(zielony)
Rsk. Haste
(niebieski)


Obuchy
Priest’s Mace
63 / 63
D
2545

Ecliptic Axe
125 / 111
C
2452
Conversion
(czerwony)
Magic Power
(zielony)
Magic Hold
(niebieski)


Spell Breaker
140 / 122
B
1157
Acumen
(niebieski)
Magic Mental Shield
(zielony)
Magic Hold
(czerwony)


Kaim Vanul’s Bones
155 / 132
B
1746
Mana Up
(czerwony)
Magic Silence
(zielony)
Conversion
(niebieski)


Spiritual Eye
170 / 143
A
1464
Mana Up
(czerwony)
Magic Poison
(zielony)
Acumen
(niebieski)


Flaming Dragon Skull
186 / 152
A
2160
Acumen
(czerwony)
Magic Power
(zielony)
Magic Silence
(niebieski)


Courage Charms
Zostały dodane Courage Charms, które zapobiegają redukcji doświadczenie, po śmierci, w czasie oblężenia.
Itemy te mogą być przechowywane w plecaku i są używane podobnie jak Lucky Charm (dwuklik na nie). Można ich używać zgodnie z poziomem zapisanym na scrollu.
Gdy gracz zginie podczas oblężenia i działa na niego efekt Charm, punkty doświadczenia nie zostaną utracone. Efekt ten działa jedynie, gdy polegniesz na polu bitwy.
Bonus z Courage Charm nie zastępuje się z innymi buffami i jest wrzucany oddzielnie, Trwa około 2 godziny.
Można zakupić je u Trader Ralford w Ivory Tower, blisko Oren Territory. Courage Charms mogą zostać wymienione pomiędzy graczami lub sprzedane w sklepie.
Sety klanowe
Sety klanowe Apella armor mogą zostać kupione poprzez użycie punktów reputacji klanu. Mogą one być noszone tylko przez osoby, które uzyskały tytuł Baron i wyższe.
Członkowie Akademii mogą uzyskać zbroję Clan Oath poprzez wykonanie zadania..
Pełne zbroje są wypisane poniżej:


Typ
D Grade
A Grade


Ciężki set
Clan Oath Plate Armor
Apella Plate Armor


Clan Oath Gauntlet
Apella Gauntlet


Clan Oath Sabaton
Apella Solleret


Clan Oath Great Helm
Apella Great Helm


Lekki set
Clan Oath Brigandine
Apella Brigandine


Clan Oath Leather Gloves
Apella Leather Gloves


Clan Oath Boots
Apella Boots


Clan Oath Helm
Apella Helm


Szata magiczna
Clan Oath Aketon
Apella Doublet


Clan Oath Padded Gloves
Apella Silk Gloves


Clan Oath Shoes
Apella Sandals


Clan Oath Cap
Apella Cap


Akcesoria do włosów
12 nowych akcesoriów zostało dodanych:

Raid Challenger Circlet : Ozdoba dla początkujących Panów RB.
Raid Adventurer Circlet : Ozdoba dla średniozaawansowanych Panów RB
Raid Master Circlet : Zaawansowana ozdoba dla Panów RB.
Ice Fairy Sirra’s Circlet : Można ją otrzymać po pokonaniu Ice Fairy Sirra.
Academy Circlet : można ją otrzymać po ukończeniu Akademii.
Rune Circlet : Symbol z różą. Tylko Lord lub członek klanu posiadający zamek Rune może ją nosić. Sojusznicy nie mogą jej nosić.
Schuttgart Circlet : Symbol z młotem i pochodnią. . Tylko Lord lub członek klanu posiadający zamek Schuttgart może ją nosić. Sojusznicy nie mogą jej nosić.
Party Hat : Ostra czapka. Zużywa dwa sloty.
Feathered Hat : Szeroki kapelusz z piórkiem. Zużywa dwa sloty.
Artisan's Goggles : Wielkie gogle na oczy. Zużywają dwa sloty.
Little Angel Wing : ozdoba w kształcie skrzydełek.
Fairy Antennae : Śliczne antenki z dołączonymi gwiazdkami.  

Recepty
Recepty na nowe bronie Chronicle 5 zostały dodane.
Recepty na poniższe itemy A Grade od teraz dropią z mobów:

Sealed Dark Crystal Leather Mail (60%) .
Sealed Tallum Leather Mail (60%).
Sealed Nightmare Leather Mail (60%).
Sealed Majestic Leather Mail (60%).
Sealed Dark Crystal Leggings (60%).
Sealed Tallum Tunic (60%).
Sealed Dark Crystal Robe (60%).
Sealed Robe of Nightmare (60%).
Sealed Majestic Robe (60%).
Sealed Tallum Stockings (60%).
Sealed Dark Crystal Shield (60%).
Sealed Shield of Nightmare (60%).
Sealed Dark Crystal Boots (60%).
Sealed Tallum Boots (60%).
Sealed Boots of Nightmare (60%).
Sealed Majestic Boots (60%).
Sealed Dark Crystal Gloves (60%).
Sealed Tallum Gloves (60%).
Sealed Gauntlets of Nightmare (60%).
Sealed Majestic Gauntlets (60%).
Sealed Dark Crystal Breast Plate (60%).
Sealed Tallum Plate Armor (60%).
Sealed Armor of Nightmare (60%).
Sealed Majestic Plate Armor (60%).
Sealed Dark Crystal Gaiters (60%).

9.Łowienie.
Fishing King Championship Tournament Event
Fishing King Championship Tournament event został dodany i daje nagrody osobom, które złapią największą rybę. Event ten uruchamia się w specjalnych godzinach i będzie o tym powiadomienie na chacie. 
Nocne łowienie
Nocne łowienie może być wykonane od północy do 6 rano czasu gry. Można go sprawdzić za pomocą komendy /time.
Luminous Bait jest konieczna do nocnego łowienia i może zostać zakupiona u Fishermen Guild Member. Luminous Bait może być używana jedynie w nocy. Gdy łowisz po nocy i używasz Luminous Bait, ryby bardzo wysokich poziomów mogą połknąć haczyk.
Wysokopoziomowe ryby, w przeciwieństwie od zwykłych, mogą używać zwodniczych skilli. Gdy umiejętności te zostaną użyte, musisz używać na odwrót podrywania skilli Reeling i Pumping, aby zredukować HP ryby.
Zależnie od typu, wysokopoziomowe ryby mogą dać Ci różne „Fish Scale”. Jeśli zbierzesz dostatecznie dużo „Fish Scale” tego samego typu, możesz zanieść je do Fishermen Guild Member, aby otrzymać dodatkowe nagrody.
Zależnie od Twojego poziomu zaawansowania łowienia, typy ryb, które mogą zostać złowione i nagrody za nie będą się różnić. 
Fisherman’s Potions
Dodano nowy item- „Fisherman’s Potion”.
Fisherman’s Potion
Fisherman’s Potion natychmiastowo redukuję poziom mistrzostwa w łowieniu gracza do żądanego poziomu. Może on zostać zakupiony u Fishermen Guild Member.
Jeśli poziom topiona jest większy niż poziom mistrzostwa łowienia gracza, potion nie da swojego efektu.
Bonus każdego z potionów trwa 60 minut.
Potiony do łowienia
Fishing Potion odzyskuje poziom mistrzostwa w łowieniu, który został zmniejszony przez Fisherman’s Potion, z powrotem do nauczonego poziomu.
Fishing Potion może być zakupiony od Fishermen Guild Member.
Fishing Potion może dać efekt, nawet jeśli wcześniej nie używałeś Fisherman’s Potion. Jednak przed jego użyciem zastanów się nad niebezpieczeństwem.
10.Questy.
 Dodano zadania związane z klanami, Boss Monster Frintezza, clan hall’ami, wojnami klanowymi i inne tego typu.
Nowe zadania
Questy związane z reputacją klanową:


Quest
Poziom startowy
Typ
Opis
Start
NPC


The Clan's Reputation
5 pozom klanu
Repeat
Poluj na RB i zdobywaj punkty reputacji klanowej.
Town of Aden
Sir Eric Rodemai


The Clan's Prestige
6 poziom klanu
Repeat
Poluj na RB i zdobywaj punkty reputacji klanowej.
Rune Township
Grand Magister Valdis


Zadania dla członków Akademii:


Quest
Poziom startowy
Type
Opis
Start
NPC


To Lead and Be Led
Członek Akademii z 19 poziomem i sponsorem
One-time
Zadanie to przypisuje nam zbroję D-grade dla członka Akademii.
Town of Gludio
Blacksmith Pinter


The Leader and the Follower
Członek Akademii z 19 poziomem i sponsorem
One-time
Zadanie to przypisuje nam zbroję D-grade dla członka Akademii.
Town of Schuttgart
Head Blacksmith Newyear


Clan Hall Capture Quests:


Quest
Poziom startowy
Type
Opis
Start
NPC


A Grand Plan for Taming Wild Beasts
Poziom 4 klanu
Repeat
Przechadzka po Beast Farm.
Beast Pastures
Messenger


Zadania dające dostęp do Frintezzy:


Quest
Poziom startowy
Typ
Opis
Start
NPC


Last Imperial Prince
74
One-time
Pierwsze zadanie pozwalające na wejście do Frintezzy.
Four Sepulchers
Nameless Spirit


Journey to a Settlement
74
Repeat
Drugie zadanie pozwalające na wejście do Frintezzy.
Four Sepulchers
Nameless Spirit


Runaway Quests:


Quest
Poziom startowy
Typ
Opis
Start
NPC


Runaway Youth
26
Repeat
Losowo pojawiający się NPC zleca to zadanie.
Plunderous Plains
Runaway Youth Ivan


Wild Maiden
36
Repeat
Losowo pojawiający się NPC zleca to zadanie.
Timak Outpost
Wild Maiden Suki


An Aged Ex-Adventurer
46
Repeat
Losowo pojawiający się NPC zleca to zadanie.
Outlaw Forest
Retired Adventurer Tantan


Inne zadania:


Quest
Poziom startowy
Typ
Opis
Start
NPC


Walk of Fate
20
One-time
Quest ten prowadzi Cię do Crypts of Disgrace z Orc Village.
Orc Village
Seer Livina


Ominous News
20
One-time
Zadanie to prowadzi Cię do Crypts of Disgrace z Town of Schuttgart.
Town of Schuttgart
Seer Moira


Grave Robber Annihilation
20
Repeat
Polowanie na terenie Crypts of Disgrace.
Crypts of Disgrace
Karuda


Making the Harvest Grounds Safe
21
Repeat
Poluj na Fellmere Harvest Grounds.
The Village of Gludin
Warehouse Keeper Norman


Ghosts of Batur
23
Repeat
Szamani Batur próbują ustanowić rekord w tym zadaniu na polowanie.
Crypts of Disgrace
Karuda


I’d Rather Be Collecting Fairy Breath
26
Repeat
Spędź trochę czasu na zbieraniu Breath of Sylphs na Windy Hill.
Village of Gludin
Grocer Galatea


Beyond the Hills of Winter
30
One-time
Dostarcz przesyłkę z Dwarven Village do Plunderous Plains.
Dwarven Village
Elder Filaur


A Looter and a Railroad Man
30
Repeat
Z Toba na ogonie, bandyci na pewno się pomylą!
Plunderous Plains
Railroad Worker Obi


Aiding the Floran Village
30
Repeat
Ludzie z Floran wybrali Cię, abyś dla nich polował.
Town of Dion
Maria


The Ocean of Distant Stars
39
One-time
Abey prosi Cię o przysługę.
Plunderous Plains
Railroad Worker Abey


A Broken Dream
39
Repeat
Daj ukojenie duszom podróżników z Sky Wagon Relic.
Sky Wagon Relic
Ghost of a Railroad Engineer


Status of the Beacon Tower
40
One-time
Dostarcz towar z Town of Schuttgart do Den of Evil.
Town of Schuttgart
Seer Moira


Signs of Revolt
40
Repeat
Uzyskaj nagrodę za polowanie na Den of Evil.
Caron's Dungeon
Beacon Tower Manager Torrant


Pavel the Giant
46
One-time
Udaj się z Town of Schuttgart do Pavel Ruins.
Town of Schuttgart
Head Blacksmith Newyear


Influx of Machines
46
Repeat
Poluj na golemy w Pavel Ruins.
Pavel Ruins
Collector Gutenhagen


Resurrection of an Old Butler
49
One-time
Podążaj za historią zagadki z Pavel Ruins.
Pavel Ruins
Collector Yumi


Pavel’s Research
50
One-time
Naucz się o Pavel’u i zatrzymaj maniakalne badania Dr. Chaos.
Archaic Laboratory
Suspicious Stack of Stones


The Other Side of Truth
53
One-time
Wyszukaj sekretu urodzin Ice Queen’s birth.
Ice Merchant Cabin
Rafforty


An Ice Merchant's Dream
53
Repeat
Stwórz kryształ z Ice Shards i udaj się do Ice Queen’s Castle.
Ice Merchant Cabin
Rafforty


In Search of the Nest
66
One-time
Poszukaj Stakato's Nest i spenetruj lochy.
Swamp of Screams
Mercenary Captain Pierce


The Zero Hour
66
Repeat
Polowanie na Stakato.
Swamp of Screams
Mercenary Kahman


The Truth Beyond the Gate
73
Repeat
Otrzymaj wejściówki i poświęć się w Pagan Temple.
Rune Township
Priest Eliyah


Through the Gate Once More
73
Repeat
Stań się poganinem. Wtedy uzyskaj wejście do Pagan Temple jako jeden z nich.
Rune Township
Priest Flauron


Seekers of the Holy Grail
73
Repeat
Zniszcz poganów w Pagan Temple.
Rune Township
High Priest Innocentin


Guardians of the Holy Grail
73
Repeat
Splugaw mnichów w Monastery of Silence.
Rune Township
Priest Dominic


Zmiany związane z istniejącymi questami
Sposób w jaki NPC mają rozmieszczone nad sobą wykrzykniki, które informują o rodzaju zadania, został zmieniony.
Wcześniej: Wykrzykniki używane do ukazania niskopoziomowych zadań widzą nawet gracze wysokopoziomowi, zależnie od wymaganego poziomu.
Teraz: Wykrzyknik od teraz będzie pojawiał się nad NPC, które dają zadanie pasującego do naszego poziomu.
Generalnie pomarańczowe wykrzykniki będą pokazywały zadania, których wymagania spełniamy, ale zadanie które będą dotyczyły klanu, petów etc będą zaznaczane turkusowymi wykrzyknikami.
Wykrzykniki nad zadaniami są przedstawione na dwa sposoby:

Pomarańczowy wykrzyknik: zwykłe zadanie, quest na profę itp.
Turkusowy wykrzyknik: zadanie klanowe, zadanie na peta etc.

Zadanie poniżej zostały zmienione pod względem zawartości i nagród:
Gather the Flames

NPC, który rozpoczyna to zadanie został dodany (poprzedni również rozdaje nagrody). Blacksmith Hilda w Town of Goddard może teraz zlecić ten quest.
Gracze mogą teraz wybierać i otrzymać recepty na bronie S-grade od podróżującego NPC Rooney the Blacksmith of Wind w Forge of the Gods. (istniejący NPC, Vulcan, od teraz nagradza receptami S-grade).

Enhance Your Weapon

Dodano RB, które mogą naładować kryształ z poziomu 11 na 12.
Dodane potwory to: Beast Lord Behemoth, Roaring Skylancer, Meanas Anor, Eilhalder von Hellmann, Crokian Padisha Sobekk i Antharas Priest Cloe.
W porównaniu do poprzedniej metody ładowania kryształów, obecnie tylko jeden członke party może uzyskać naładowany kryształ.
Dodano RB, które mogą załadować kryształ na poziom 13. Dodany RB to Scarlet van Halisha. W porównaniu do powyższych zasad tutaj zachodzi różnica. Otóż potwór ten może naładować kryształ dla całego party, które ostatnie go uderzyło.

Coins of Magic

Dodano listę potworów, które dropią monety.
Zadanie to zmieniono na typu party; dzięki temu wszyscy członkowie party, którzy zaczęli ten quest mogą otrzymać zadanie.

Fate's Whisper

Nowe bronie B-Grade zostały dodane do listy itemów, które można tradować z NPC (Guardian Sword, Wizard’s Tear, Star Buster, Kaim Vanul’s Bones).
Dodano jako nagrody bronie A-Grade (Spiritual Eye, Infernal Master, Destroyer Hammer).

Kail's Magic Coin

Recepty na bronie A-Grade zostały dodane do listy nagród. Nowo dodane recepty w Chronicle 5 to:

Recipe: Flaming Dragon Skull (60%),
Recipe: Doom Crusher (60%),
Recipe: Infernal Master (60%),
Recipe: Spritual Eye (60%),
Recipe: Destroyer Hammer (60%).
Stolen Dignity

Materiały na bronie A-Grade zostały dodane do listy nagród. Nowo dodane materiały do Chronicle 5 to:

Infernal Master Blade,
Spiritual Eye Piece,
Flaming Dragon Skull Piece,
Doom Crusher Head,
Destroyer Hammer Piece.
Zadanie na pierwszą profesję dla orków i krasnali

Schuttgart Territory zostało dodane jako część pierwszego zadania profesyjnego dla orków i krasnali.

Eggs and Specialty Liquor Deliveries

NPc rozdający nagrody zostali zmienieni.

Egg Delivery : The Town of Goddard’s Brewer Valentine.
Specialty Liquor Delivery: The Town of Goddard’s Warehouse Keeper Lietta.
11. Interfejs.
Kupno i wymiana itemów
Ulepszono funkcję kupna i wymiany itemów.
Od teraz wyświetla się Nick i nazwa klanu gracza, z którym dokonujemy wymiany, to samo ze sklepami ustawianymi na rynku..
Gdy potwierdzasz wymianę, okno handlu będzie dezaktywowane, aby ukazać formę wymiany i nie móc jej zmienić na samym końcu.
Kolor liter i wartość w „Manufacturing Cost” jest wyświetlana w oknie Dwarf Manufacture, aby jasno pokazać wartość do handlu.
Przy umieszczaniu itemu w oknie handlu można od teraz zobaczyć wagę przedmiotu w prawym górnym rogu tego okna.
Kompas
Ulepszono funkcję kompasu. Twoja obecna pozycja od teraz jest wyświetlana w kolorze.
Kolor kompasu, zależny od obszaru, jest poniższy:

Szary: ogólne obszary, zakazane tereny (Seven Signs, Four Sepulchers)
Niebieski: strefa pokoju.
Czerwony: strefa zmian (potężne buffy lub debuffy są tutaj narzucane na graczy).
Pomarańczowy: strefa oblężenia.
Zielony: PvP Arena.  

Okno skrótów
Funkcja zablokowania okna skrótów została dodana. Gdy okno to jest zablokowana nie możesz dodawać, przenosić i usuwać skrótów.
Ustawienie to może zostać zmienione przez kliknięcie ikony, która znajduje się dole paska skrótów.
Interfejs Multiparty Command
Wymagania do stworzenia Command Channel zostały zmienione, tak aby członek klanu nie będący liderem mógł stworzyć go, gdy działa skill „Clan Imperium”.
Funkcja która przenosi wszystkich członków CC, w tym samym czasie, gdy wejdą do obszaru, w którym znajduje się RB, została dodana.
W strefie bossów (Antharas, Valakas, Baium), party którego członkiem jest lider CC, będzie miało pierwszeństwo do podniesienia skilli z ziemi przez określony czas.
Wymagania do pierwszeństwa są następujące:

Antharas – Gdy przenosi się lider z CC złożonym z 255 graczy lub więcej.
Valakas - Gdy przenosi się lider z CC złożonym z 99 graczy lub więcej.
Baium - Gdy przenosi się lider z CC złożonym z 54 graczy lub więcej i budzi imperatora.

Party Matching
Powiększył się rozmiar okna związanego z pokojem party.
Rozwinęło się okno listy gracze, dodano „szept” i funkcję zapraszania do party.
Inne zmiany
Cała ilość danego itemu może zostać teraz przeniesiona do okna wymiany poprzez przytrzymanie klawisza Alt i przeniesienia ich, w tym samym czasie.
Ogłoszenia będą od teraz wyświetlane w oknie wiadomości systemowych.
Do okna akcji dodano opcję „Find Private Store”.
Typ peta jest wyświetlany w oknie celu, w informacjach szczegółowych.
Problem z ulepszonymi itemami, które nie wyświetlały się w oknie statusu peta został rozwiązany.
Ulepszono opcję ustawiania skrótów pod pada.
Ulepszono system, który pokazuje wskazówki dotyczące itemy i sposoby jak go użyć.
Slot na pelerynę został usunięty z okna ekwipunku, zamiast tego pojawiły się 2 sloty na akcesoria do włosów.
Okno wskrzeszania nie będzie już znikało, gdy pojawi się, a Ty naciśniesz Enter.
Czas plądrowania nagród z RB został zwiększony z 15 sekund na 5 minut. Wcześniej nie można było podnieść żadnych itemów, gdy było się w formie walki, przez 5 minut.
12. Zamki i Clan Hall’e.
Zamek Rune i Schuttgart.
Rune Castle i Schuttgart Castle zostały odpowiednio dodane do Rune Territory i Schuttgart Territory.
Rune Castle jest jak królewski zamek w Aden Castle i otrzymuje hołd z Goddard Castle i Schuttgart Castle.
Nowe clan hall’e w Rune i Schuttgart
7 kontraktowych clan hall’i zostało dodanych do Rune Township i 4 takie same do Town of Schuttgart.
Clan hall’e w Rune są typu A-grade, natomiast w Schuttgart typu B-grade.
 
Wild Beast Reserve
Wild Beast Reserve jest obszarem położonym na północy Beast Farm i podobnym do systemu walki zastosowanym w Bandit Stronghold; jest to ukryta lokacja. Klan musi mieć 4 lub wyższy poziom by w nim uczestniczyć.
Jedynie 5 pierwszych klanów, które pierwsze się zapiszą może rywalizować o tą lokację. Najpierw trzeba przejść kwalifikacje (A Grand Plan for Taming Wild Beasts) i porozmawiać z NPC na wejściu do Wild Beast Reserve.
Zadanie „ A Grand Plan for Taming Wild Beasts” może zostać wykonane do godziny przed rozpoczęciem wojny o clan hall.
Członkowie klanu, którzy chcą uczestniczyć w tej zabawie muszą zarejestrować się poprzez związanego z tym NPC; maksymalnie 18 osób może w tym uczestniczyć.
Gdy gracz umrze podczas walki o clan hall, on/ona zostanie wskrzeszony w punkcie restartu i musi powrócić na teren walki poprzez Gatekeeper’a, który jest w tym obszarze.
Są tutaj potwory, które można znaleźć tylko w Wild Beast Reserve i są one łatwiejsze do oswojenia niż te na Beast Farm. 
Fortress of the Dead
Fortress of the Dead znajduje się na południowy wschód od Rune Township i jest ukrytą kryjówką podobną do Devastated Castle clan hall.Jest ot jeden z wyższych Grade clan halli.
W walce o niego może uczestniczyć klan o poziomie 4 i wyższymi.
Rejestracja na oblężenie jest otwarta na 2 godziny przed bitwą i jest to zapisane u NPC, który stoi przed CH.
Reguły walki są takie same jak o Devastated Castle. Oblężenie trwa godzinę i wygrywa je klan, który zabije najwięcej przeciwników, Lidia von Hellmann obejmuje wtedy CH. Jeśli strażnicy Lidia von Hellmann, Alfred von Hellmann i Giselle von Hellmann zostają pokonani, wojna o clan hall będzie prostsza.
Oblężenie kończy się, gdy pobijesz Lidia von Hellmann; tak jak w Devastated Castle, jeśli nie ma klanu, który zabił odpowiedniego NPC, clan hall pozostaje pod kontrolą NPC do kolejnego czasu oblężenia.
Klan, który zwycięży bitwę zostanie automatycznie zapisany do obrony CH.
Lider klanu, który posiada ten CH może latać na Wyvernie. 
Rainbow Springs Chateau
Rainbow Springs Chateau zlokalizowany jest na obszarze Hot Springs. Nowy styl oblężenia został tutaj zaimplementowany; różni się on od poprzednich stylów walki o CH.
Aby uzyskać ten clan hall musisz wygrać w mini grę. Tylko klan z poziomem 3 i wyższymi może uczestniczyć w tej zabawie. Maksymalnie 4 klany mogą uczestniczyć i uczestników może być 5 lub więcej w party.
Jak uczestniczyć?
Lider posiadający „Rainbow Springs Clan Hall War Decree” może zarejestrować się do gry poprzez odpowiedniego NPC, maksymalnie godzinę przed rozpoczęciem gry. 4 klany, które posiadają największą liczbę Rainbow Springs Clan Hall War Decrees zostaną wybrane, aby wziąć udział w grze, a liderzy zostaną o tym powiadomienie na chacie.
Rainbow Springs Clan Hall War Decrees może być zdobyty poprzez łowienie na obszarze Hot Springs od strony Goddard. Jednak musisz używać Hot Springs Bait, by ryba zaczęła brać.
Jeżeli zapisany klan zażąda własnego rozwiązania w połowie czasu, w którym będzie oczekiwał na rozpoczęcie gry, jego rejestracja zostanie automatycznie usunięta. Jednak certyfikaty nie powrócą w tym czasie do właścicieli.
Zapisany klan może zrezygnować pojedynku podczas czasu na rejestrację. Jeżeli to się stanie, klan otrzyma z powrotem tylko połowę oddanych certyfikatów.
Klan, który posiada Rainbow Springs Chateau jest automatycznie rejestrowany do następnej potyczki. W takiej sytuacji tylko 3 klany z największą liczbą Rainbow Springs Clan Hall War Decrees zostaną wybrane do uczestnictwa w grze.
Metoda walki
Bitwa o Rainbow Springs Chateau odbywa się na zachodniej arenie Rainbow Springs.
Po tym jak klany zostały wybrane do uczestnictwa, rozpoczyna się godzinna gra, 58 minut na zabawę, 2 minuty na dokończenie.
Zarejestrowane klany muszą zorganizować jedno party z przynajmniej 5 członkami, z liderem klanu na czele. Party musi udać się na arenę zanim oblężenie się zacznie. Można to wykonać poprzez Caretaker. Otoczenie areny jest typem Peaceful Zone.
Uczestniczące klany wchodzą na arenę z innych klatek i poprzez Caretaker.
Po wejściu na arenę wszystkie buffy zostaną usunięte i przywołane pety/servitor znikną i nie będą mogły zostać ponownie przywołane.
Po rozpoczęciu gry na środku areny pojawią się pojawią się Hot Springs Yeti i Hot Springs Gourd oraz losowo skrzynie ze skarbami.
Hot Springs Yeti wygłasza zasady gry i pomaga graczom.
Wszystkie wiadomości od Hot Springs Yeti mogą zostać pozbierane i wymienione na cenne itemy z Hot Springs items. Wymiana tekstu lub itemów Hot Springs jest tylko możliwe dla lidera i członków klanu.
Uczestnicy mogą otworzyć pojawiające się skrzynie skarbów i uzyskać z nich przepustki tekstowe. Itemy tekstowe nie mogą zostać wymienione; aby przekazać je drugiemu graczowi, należy je dropnąć, a potem podnieść.
Treasure Chests mogą zostać uszkodzone jedynie gołymi rękami, jednak Mimics mogą zostać zaatakowane przez P. Atk i M. Atk.
Jeśli używasz Hot Springs Nectar, może pojawić się w pewnych odstępach czasu Enraged Yeti i przerwać grę. Enraged Yeti może być zaatakowany przez P. Atk. and M. Atk.
Itemy z Hot Springs mogą zostać użyte po stargetowaniu Hot Springs Yeti i mogą zredukować HP dyni, rzucić debuff na inne drużyny, zmienić dynię lub odnowić jej HP.
Drużyna, która pierwsza zniszczy Hot Springs Gourd, wygrywa grę. Wszyscy uczestnicy zostaną przeniesieni na zewnątrz areny z 2 minutowym opóźnieniem.
Na końcu gry pojawi się NPC i oczyści arenę przez podniesienie wszystkich dropniętych itemów.
Gra trwa nadal, nawet jeśli serwer zostanie wyłączony w połowie mini-gry.
13. Zmiany do oblężeń zamków.
Obleganie zamku w Rune
RB związany z oblężeniem, Benom, został dodany do zamku w Rune do podziemnego koloseum.
Benom pojawia się w lochach zamku 24 godziny przed rozpoczęciem zmagań o zamek.
Jeśli broniąca strona nie pokona Benoma przed rozpoczęciem oblężenia, pojawi się on podczas walki i będzie losowo atakował obie spierające się strony. Zdarzy się to, gdy 2 lub więcej Life Control Towers zostanie zniszczonych..
Inne zmiany
W związku z dodaniem zamków w Rune i Schuttgart, 5 oblężeń jednocześnie może być odbyte.
Funkcje zarządzania zamkiem są od teraz możliwe jedynie podczas trwania fazy rywalizacje w Seven Signs.
14.Seven Signs.
Gdy gracz ze strony wygranej próbuje ponownie zapisać się do te samej grupy, kamyki które oddał zostaną mu zwrócone w postaci Ancient Adena. Wykonując to, nawet jeśli gracz wygrany dołączy do tej samej grupy po raz kolejny, to oddanie kamienie nie sumują się i przepadają, jeśli ich nie odbierzesz.
Podczas fazy rozliczenia, pokonana strona i gracze, którzy nie przyłączyli się ponownie mogą wejść do Dimensional Rift poprzez Gate Keeper Ziggurat przy wejściu do lochów Seven Signs. Musi zostać zapłacona pewna ilość Adeny.
Jeśli masz zajęte 80% ekwipunku lub jego wagi i będziesz próbował przyłączyć się do którejś ze stron, dostęp zostanie Ci odmówiony. Musisz pozbyć się przeciążenia i wtedy dokonać zapisu.
15.Manor.
W związku z dodaniem zamku w Rune i Schuttgart, system manora został zaimplementowany na obszar Rune, orków i krasnali.
16.Pety i servitory.
Poprzednio, gdy Pan servitora znajdował się od niego w dużej odległości, gdy mob został zabity, doświadczenie dostawał i Pan i członek party. Ten problem został teraz rozwiązany.
Problem z karą do doświadczenia dla członków party został zmieniony i jest zależny od różnicy poziomów między graczami.
Drastycznie zmienione umiejętności niektórych servitorów Ich moc bitewna jest podobna do tej w Chronicle 4.
Gdy inni gracze będą namierzać serwitora, od teraz zobaczą jego pasek HP.
Gdy servitor atakuje gracza, dostaje on stałą karę do zadawanych obrażeń(P. Atk./ M. Atk.). (kara ta nie jest wliczana podczas polowania na moby).
Zmieniono konsumpcję Beast Soulshots przez niektóre servitory.
Servitor nie może być odwołany podczas walki (w Chronicle 4 nie można było go przyzywać, ale można było odsyłać).
Podczas jazdy na Strider’ze efekt potionów i scrolli nie będzie już znikał.
Trzy możliwe do oswojenia potwory zostały dodane do Beast Farm clan hall: Tiny Baby Cougar, Tiny Baby Buffalo, Tiny Baby Kookaburra. Wewnątrz CH można je oswoić za pomocą Golden Spice.
Dodano zbroję Little Harness dla Baby Pet. Little Harness może być założona przez Baby Pets (Baby Cougar, Baby Kookaburra i Baby Buffalo) i może zostać zakupiona od Pet Managers w każdym mieści.
17.Inne zmiany.
Updater gry ma teraz nowy wygląd.
Śnieg lub deszcz może pojawiać się okresowo na terytorium Rune lub Schuttgart. Efekty pogodowe mogą zostać wyłączone w Video Options.
Gdy wkroczysz do strefy „no fly” będąc na Wyvernie, np. do Lair of Valakas, pojawi się ostrzeżenie. Po pewnym czasie zostaniesz automatycznie zabity, jeśli nie opuścisz danego terenu.
W Game Option menu dodano opcje GPU Animation i Overall Sound Mute.
Stare wiadomości (ponad 90 dni) będą automatycznie usuwane podczas restartu serwera. Jednak przywrócone maile w skrzynce odbiorczej nadal pozostaną nieusunięte.
Jeśli gracz zostanie rozłączony z grą (lub zresetuje grę) podczas walki z Antharas, Zaken, Baium, Anakim, Lilith, Valakas lub Frintezza, jego postać zostanie automatycznie przetransportowana do najbliższego miasta. Jeśli rozłączenie gracza wiążę się z crashem serwera, gracz nie zostanie odesłany do miasta, jeśli zaloguje się w ciągu 30 minut.
Poprawki tekstów
Różne zmiany tekstowe zostały poczynione.
Zmiana nazw skilli:

Hate Aura => Aura of Hate.
Focus Sonic => Sonic Focus.
Force Rage => Raging Force.
Focus Force => Focused Force.
Totem Spirit Wolf => Wolf Spirit Totem.
Totem Spirit Bear => Bear Spirit Totem.
Totem Spirit Puma => Puma Spirit Totem.
Totem Spirit Ogre => Ogre Spirit Totem.
Totem Spirit Rabbit => Rabbit Spirit Totem.
Totem Spirit Bison => Bison Spirit Totem.
Totem Spirit of Ogre => Ogre Spirit Totem.

Lokacje:

Plains of Fierce Battle => War-Torn Plains.
Looting Area of Evil Spirits => Evil Hunting Grounds.
Fellemere Harvest Grounds => Fellemere Harvesting Grounds.
The Ascetics Necropolis => Necropolis of Devotion.
The Martyrs Necropolis => Necropolis of Martyrdom.
The Monster Derby Track => Monster Race Track.
The Partisan Hideaway => Fortress of Resistance.
W związku z częstymi prośbami, zmieniono nazwę Prestigious Items Hall na Luxury Shop.

Inne zmiany tekstowe:

Potwór Wild Desperado zwie się od teraz Gigantiops.
Potwór Wild Desperado Cohort zwie się od teraz Young Gigantiops.
Potwór Holy Land Monk zwie się od teraz Hallowed Monk.
Potwór Holy Land Watchman zwie się od teraz Hallowed Watchman.
Potwór Holy Land Seer zwie się od teraz Hallowed Seer.
Potwór Holy Land Overlord zwie się od teraz Overlord of the Holy Lands.
Potwór Holy Land Priest zwie się od teraz Hallowed Priest.
Item Key of Treasure Chest nazywa się teraz Treasure Chest Key.
Item Key of Thief nazywa się teraz called Thief Key.
Specjalna umiejętność (nowy skill w Chronicle 5) Might Mortal nazywa się teraz Mortal Strike.
Item Proof of Blood nazywa się teraz Blood Mark.
Item Proof of Alliance nazywa się teraz Alliance Manifesto.
Item Proof of Aspiration nazywa się teraz Seal of Aspiration.
God Paagrio zadeklarował, że chce być od teraz zwany Pa’agrio.

Źródło: http://lineage2.com Tłumaczył: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia styczeń 07 2011 11:05:36
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.