Przeszukaj Lineage2-Info - Twoje kompendium wiedzy o Lineage 2

Szukaj:

Gdzie: Opcje:
Przeszukaj:
 

Sortuj według: 
 

Pokaż: znaków z wyniku

Wyniki wyszukiwania

· 2 newsów spełniających powyższe kryteria
· 0 użytkowników spełniających powyższe kryteria
· 23 artykułów spełniających powyższe kryteria
· 0 zdjęć spełniających powyższe kryteria
· 0 linków spełniających powyższe kryteria
· 0 plików spełniających powyższe kryteria
· 0 pytań i odpowiedzi spełniających powyższe kryteria
· 0 dodatkowych stron spełniających powyższe kryteria
· 127 postów spełniających powyższe kryteria

· Sprecyzuj dokładniej swoje zapytanie. Jest 152 wyników spełniających kryteria wyszukiwania, można wyświetlić tylko 100 pierwszych.

Destroyer New Version

Opisz OLY
1vs1 tyczy siê oly
Albo nie zauwa¿y³em albo nie napisa³e¶ nic o podstawowej broni - DYNA CRUSHER z rsk focus.
nie wiem po co ci rsk focus, pomocny tylko jak jeste¶ na frenzy a ca³y czas na nim nie jeste¶, je¶li uwa¿asz, ¿e moc titana to tylko frenzy to GL.
Health jest du¿o lepszy bo skilli u¿ywasz na pvp nie normal hity.
Na polski przet³umacz efekty dawane przez zbrojê
nie uwa¿am siê za jakiego¶ znawce angielskiego ale uwa¿am, ¿e da siê zrozumieæ co daje dany set...
dodaj elgiê z obrazkami
sorry nie zauwa¿y³em, ju¿ poprawiam

Nie mogê znale¼æ dobrze dzia³aj±cych obrazków dla icarusa, dynasty i wep s84 jak znajdê to zaktualizuje..

Napisane przez Wasyl dnia listopad 20 2010 12:30:55
0 wyników znalezionych w temacie posta, 1 wynik znalezionych w treści posta.

Destroyer New Version

Destroyer (Titan)
Zalety:
-du¿y P.Atk
-du¿o HP/CP
-w miare ma³o kosztowny
-mocne skille
-ma³o kosztowne skille
-dobry w expie
-mocny 1vs1 w "zamkniêtym" terenie
-bardzo dobry na mass pvp

Wady:
-wolny
-ma³y atk speed (w sumie a¿ tak nie przeszkadza)
-P.Def/M.Def sza³u nie robi
-³atwo go na dystans ubiæ


Expienie:
20-30lvl obrze¿a CT (na zewn±trz) lokalizacja nazywa siê Cruma Marshalnd ale mi chodzi o teren na oko³o lokalizacji Cruma Tower TP z Dion
30-40lvl Death Pass (pocz±tek) TP z Giran nazwa z TP to Huridars Private Academy
40-55lvl Cementary TP z Aden nazwa z TP to Seal OF Shilen. Cementary to ten górny teren
55-65lvl u¿ywamy TP z Aden do Seal Of Shilen i schodzimy na dó³
65-68lvl Swamp Of Screams TP z Rune
68-72lvl Wall Of Argos
72-76lvl Hot Springs TP z GodDard
76-78lvl Varka Silenos Barracks TP z GodDard
78-79lvl Ketra Orc Outpost TP z GodDard
79-85lvl Forge OF The Gods TP z GodDard (raczej trzeba party)

Oczywi¶cie s± to moje propozycje, lecz maj±c klan mo¿esz byæ podexpiony lub mo¿ecie expiæ gdzie indziej.
Je¶li chcecie zbieraæ Aciend Adena (a powinni¶cie) powinni¶cie expiæ takrze w katakumbach i nekropoliach takich jak:
Necropolis of Sacrifice: 20~30 lvlowe potwory. Lokalizacja w poludniowych terenach Wasteland.

Pilgrims Necropolis: 30~40 lvlowe potwory. Lokalizacja na poludnie od Partisan`s Hideaway i na pólnoc od Execution Ground.


Worshipers Necropolis: 40~50 lvlowe potwory. Lokalizacja na Alligator Island.

Patriots Necropolis: 50~60 lvlowe potwory. Lokalizacja na wschód od Altar Of Rites i na pólnoc od Gludio.

Devotion Necropolis: 60~70 lvlowe potwory. Lokalizacja na zachód od Altar Of Rites.

Martyrs Necropolis: 60~70 lvlowe potwory. Lokalizacja na pólnoc od Giran Castle.

Saints Necropolis: 70~80 lvlowe potwory. Lokalizacja na pólnocny-zachód od Heine, w poblizu Field of Wishpers.

Dis(***)les Necropolis: 70~80 lvlowe potwory. Lokalizacja przy Devastated Castle na pólnocny-wschód od Aden Castle. Stad zawodnicy moga udac sie do miejsca gdzie jest Anakim lub Lilith w zaleznosci od zdobytej Pieczeci.

Heretics Catacomb: 30~40 lvlowe potwory. Lokalizacja zaraz przy Execution Ground.

Catacomb of the Branded: 40~50 lvlowe potwory. Lokalizacja na pólnoc od Giran Harbor.

Catacomb of the Apostate: 50~60 lvlowe potwory. Lokalizacja w poblizu Plains Of The Lizardmen. Na poludnie od Town of Oren.

Catacomb of the Witch: 60~70 lvlowe potwory. Lokalizacja zaraz kolo Forest of Mirrors.

Catacomb of Dark Omens: 70~80 lvlowe potwory. Lokalizacja na zachód od dark Elven Temple.

Catacomb of the Forbidden Path: 70~80 lvlowe potwory. Lokalizacja na poludnie od Hunters Village

Je¶li jeste¶ nowym graczem w Lineage 2 i nie wiesz co i jak je¶li chodzi o Aciend Adena itp. zapraszam do przeczytania tego http://lineage2-info.pl/articles.php?article_id=54

Sprzêt:
40lvl-52lvl - http://lineage2-info.pl/l2servis/itemy/item_356.jpg Full Plate Set (HP +270
With a Full Plate Shield, shield defense rate +5.24%)
oraz http://www.lineage2.com/images/item_icons/item_6347.jpg Berserker Blade (Focus)
52lvl-61lvl - http://lineage2-info.pl/l2servis/itemy/item_358.jpg Heavy Blue Wolf Set (Speed +7,DEX -2,HP Regeneration +5.24%, STR +3,CON -1)
oraz http://www.lineage2.com/images/item_icons/item_78.jpg Great Sword (Focus)
61lvl-76lvl - http://lineage2-info.pl/l2servis/itemy/item_2382.jpg Heavy Tallum Set (Atk. Spd. +8%
Weight increased plus the point at which a weight penalty is applied +5759
Poison and Bleed Resistance +80%
STR +2
CON -2)
Albo http://lineage2-info.pl/l2servis/itemy/item_2383.jpg Heavy Majestic Set (P. Atk. +4%
Accuracy +3
Stun Resistance +50%
STR +2
Con -2)
oraz http://www.lineage2.com/images/item_icons/item_11052.jpg Infernal Master(Focus)
76lvl-80lvl http://lineage2-info.pl/l2servis/itemy/item_6373.jpg Imperial Crusader Heavy Armor Set (P Def. +8%
Maximum HP +445
Sleep/Hold Probability -70%
DEX -2
STR +2
Probability of Poison/Bleed -80% with Imperial Crusader Shield equipped. )
Oraz http://www.lineage2.com/images/item_icons/item_6606.jpg Heavens Divider (Focus)
80lvl-84lvl - http://lineage2-info.pl/images/item_icons/armor_t100_u_i00.jpg Moirai Cuirass Set (STR +2; CON -2; When equipped: Atk Power +4.26%, Atk. Spd. +4%, Resistance to Damage Magic +2%, Resistance to Stun Atk. +50%, and resistance to fire/water/wind/earth attributes +3. Opens cloak slot.

Moirai Shield

Additionally, shield defense is increased.

P. Def. and MP Regeneration increase when a set item is reinforced by 6 or more )
Co do broni dla mnie najlepszy jest m³ot z tego powodu, ¿e mo¿esz u¿ywaæ hammer crush który jest bardzo pomocny wiêc:
http://lineage2.rochand.com/images/item_icons/weapon_dynasty_crusher_i00.jpg Dynasty Crusher (Health)
lub http://lineage2.rochand.com/images/item_icons/weapon_dynasty_twohand_sword_i00.jpg Dynasty Blade (Focus exp/Health PvP) /http://lineage2.rochand.com/images/item_icons/weapon_icarus_heavy_arms_i00.jpg Icarus Heavy Arms (Focus EXP/Health PvP)
84lvl- http://lineage2-info.pl/images/item_icons/armor_t97_u_i00.jpg Elegia Cuirass Set (STR +3; CON -2; When equipped: P. Atk. +6.59%, Critical rate +12.74, Resistance to bleed/hold/sleep attacks +50%, Resistance to damage magic +2%, Max. HP +550; Resistance to fire/water/wind/earth attributes +5, Steal opponent's HP on attack. Opens cloak slot.

Elegia Shield

Additionally, shield defense is increased.

P. Def. and MP Regeneration increase when a set item is reinforced by 6 or more.)
oraz http://lineage2.rochand.com/images/item_icons/weapon_lavamond_saw_i00.jpg Lava Saw (Focus EXP/Health PvP) albo http://lineage2.rochand.com/images/item_icons/weapon_pereztear_hammer_i00.jpg Contristo Hammer (Health)
Dye - +5STR - DEX

Mass PvP:
naszym celem s± robe i light usery z tego powodu, ¿e w miarê szybko je zabijamy potem zabieramy siê za Heavy. Twoje zadanie jest proste rozpierdalaj co zobaczysz :D.

1vs1 (w tym oly):
Daggery (Plains Walker, Abyss Walker, Treasure Hunter):
odpalamy lionheart, rage i atakujemy ze skilli (doom, hammer crush, armor crush, fatal strike) powinni¶my go ubiæ ale gdy jakim¶ cudem dojdzie nam do 30% odpalamy Guts oraz battle roar, nie powinien d³ugo przeciwnik wytrwaæ.
Wojowniki (Tyrant, Destroyer, Gladiator, Warlord, Maestro, Berserker):
ta sama taktyka co wy¿ej tylko bez rage (zmniejsza p def) gdy przeciwnik dojdzie nam do 30% HP odpalamy gutsa i battle roar (nigdy nie frenzy) gdy jakim¶ cudem przeciwnik przetrwa naszego gutsa i dojdzie nam znów do 30%HP ostatni± desk± ratunku jest frenzy wiêc odpalamy i bijemy :D
Magowie/Buffery (nekromanter, Spell Singer, SPell Hower, Sorcerer, OverLord, WarCrayer, Shilen Saint, Elven Elder, Bishop, Prophet)
tu nie u¿ywamy gutsa, do magów wystarczy podej¶æ i pokoleji walimy gnoja ze skilli .
Co do healerów na nich trzeba liczyæ na stuna inaczej nie wygramy.
Summoner (Phontom Summoner, Elemental Summoner, Warlock):
Bijemy w³a¶ciciela tak± sam± taktyk± ja na wojowników (nie w³±czac rage).

Wygl±da to na ubogie porady pvp, mo¿e i tak jest ale przekonacie siê, ¿e taktyka miêdzy klasami nie ró¿ni siê a¿ tak bardzo

Ma³e porady jeszcze:
-na otwartym terenie nie ganiajcie za wrogiem bo nie dogonicie
-w czasie walki planuj co zrobisz, nie atakuj po kolei skillami tylko my¶l nad nimi przewiduj, czy dany przeciwnik da rade ci zbiæ HP do 30% i b±d¼ gotowy na u¿ycie odpowiednich skilli.

Skille Destroyera http://lineage2.rochand.com/Knowledge/skills.php?race=orc&class=destroyer
Skille Titana http://lineage2.rochand.com/Knowledge/skills.php?race=orc&class=titan

Có¿ nie jest to poradnik marzeñ ale mam nadzieje, ¿e pomogê chocia¿ pocz±tkuj±cym graczom.
Pozdro...

PreFrenzy/Guts- taktyka na to aby u¿yæ frenzy/gutsa przed walk± na oly:
-Dye -6 CON
-pa³ka z BtB (Blessed the body)
-miecz z Conversion
-set Doom Heavy
-broñ z health

Wiêc tak na oly pojawiamy siê w EQ co daje -CON np tallum, IC czy tam co oraz w ³apie trzymamy miecz z Conversion, gdy jeste¶my ju¿ na OLY zak³adamy doom HV set i próbujemy wbiæ z pa³ki BtB (jest szansa, ¿e nie zd±¿ymy BtB wbiæ), gdy wbijemy BtB zak³adamy broñ z Health u¿ywamy skille Over The Body i odpalamy nasze syfy, przebieramy siê w nasz strój bojowy, broñ i go.

Napisane przez Wasyl dnia listopad 19 2010 21:19:12
0 wyników znalezionych w temacie posta, 3 wyników znalezionych w treści posta.

Beetwen FREYA and CT3

Ta gra siê chvjowa robi. Jedyne co mi siê podoba to sprawa z oly. Ale titan z disarmem i rush'em? Jeszcze brakuje, ¿eby dali mu mobilne ud...

Napisane przez Dawidooo dnia czerwiec 27 2010 19:49:11
0 wyników znalezionych w temacie posta, 1 wynik znalezionych w treści posta.

Beetwen FREYA and CT3

tera bêdzie "o kvrwa titan! (***)!" :P

Napisane przez Dawidooo dnia czerwiec 25 2010 10:09:32
0 wyników znalezionych w temacie posta, 1 wynik znalezionych w treści posta.

Beetwen FREYA and CT3

Witam !

Slyszeliscie z pewnoscia o nowym updacie ( FREYA ) ktory ma sie wkrotce pojawic :).
Link nizej opisuje to co sie pojawi w CT3:

http://v3.elliebelly.net/index.php?option=com_kunena&Itemid=55&func=view&catid=15&id=21073&limit=25&limitstart=50

Wyzej zamiescilem oryginaly link ( jak ktos ma ochote sobie cos wiecej na ten temat poczytac zapraszam ) !

Nizej nowe skile jakie dojda w CT3:

Shield Strike
lvl 40
Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight
Attacks the enemy additionally with a shield. A shield must be equipped.

Challenge for Fate
lvl 83
Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Shillien Templar
Challenges the enemies directly in front by arousing their attention. The Tank's own P.Def. and M.Def. is increased by the skill.

Sonic Mastery
lvl 40
Gladiator
Increases during regular attacks with a certain probability the charge level of the Gladiator's Sonic Energy.

Force Mastery
lvl 24
Monk
Increases during regular attacks with a certain probability the charge level of the Monk's resp. Tyrant's Focused Force.

Shooting Blow
lvl 80
Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter
Reduces the target's Movement Speed by throwing a dagger at him, her or it.

Dual Blow
lvl 83
Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter
Attempts to deliver a strong blow against a vulnerable spot of the opponent. A Dual Dagger must be equipped.

Multiple Shot
lvl 82
Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster
Attacks a great number of enemies directly in front. A Bow or Crossbow must be equipped.

Death Stinger
lvl 83
Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster
Launches an arrow aimed to kill. A Bow or Crossbow must be equipped.

Chain Heal
lvl 83
Cardinal, Eva's Saint, Shillien Saint, Dominator
Restores for the target and at most 10 allied people near the target at most 30% HP. The amount of the restored HP is determined by the hurt person with the most damage and will get less the higher the received damage is. 4 Spirit Ore are consumed. MP Cost: 194, range: 900.Mass Cure Poison
lvl 76
Eva's Saint, Shillien Saint
Cures all party members from high grade Poison as well as worsening Poison.

Mass Purify
lvl 76
Shillien Saint
Removes Paralysis and Petrification from all party members, cures all party members from high grade Poison and Bleed as well as worsening Poison and Bleed.

Mass Vitalize
lvl 76
Eva's Saint
Restores the HP of all party members and cures them from high grade Poison and Bleed as well as worsening Poison and Bleed.

Resist Earth
lvl 60
Prophet
Increases for a duration of 20 minutes the resistance against Earth-backed attacks.

Chant of Elemental
lvl 76
Doomcryer
Increases for a duration of 20 minutes the Elemental properties of all party members. probably means only the "natural Elements" Fire, Wind etc., not Holy and Dark]

Whisper of Battle
lvl 60
Swordsinger
Increases for a duration of 2 minutes the Swordsinger's own P.Atk., Power of Critical Hits and Attack Speed.

Deadly Bit
lvl 40
Swordsinger, Blade Dancer
Delivers a strong attack with one's own weapon on the target.

Sharing Ability
lvl 83
Soultaker, Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master
Transfers the abilities of the Summoner on the Servitor.

Dimension Spiral
lvl 40
Necromancer, Warlock, Elemental Summoner, Phantom Summoner
Delivers a strong magical attack on the enemy. On monsters additional damage is applied.

Aura Blast
lvl 81
Soulhound (male and female), Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer
Delivers a non-Elemented attack on the target and the enemies around it, restoring at the same time MP. On monsters additional damage is applied.

Aura Cannon
lvl 83
Soulhound (male and female), Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer
Delivers a non-Elemented attack on the target, restoring at the same time MP. On monsters additional damage is applied.

Arcane Shield
lvl 83
Soulhound (male and female), Archmage, Mystic Muse, Storm Screamer
Reduces for a duration of 10 seconds one's own received damage by 90%, constantly consuming MP during that time.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Te 3 ostanie to nic innego jak skille wziete od kamela :/

http://img443.imageshack.us/img443/453/82107533.jpg
Level: 40
Classes: Warlord, Destoryer, some others
Rush to the enemy.

http://img269.imageshack.us/img269/456/12916418.jpg
Level: 83 (85 for titan)
Classes: Dreadnought, titan, grand kavatari, duelist, spoiler?
By rushing forward the enemy is put into a state of shock for 9 seconds.

http://img641.imageshack.us/img641/313/65346934.jpg
Level: 82 (84 for titan)
Classes: Dreadnought, titan, grand kavatari, spoiler?
5 seconds disarm to the enemy and will not be able to wear a weapon.

POZDRAWIAM i czekam na Wasza opinie !

Napisane przez matrix dnia czerwiec 24 2010 03:38:06
0 wyników znalezionych w temacie posta, 4 wyników znalezionych w treści posta.

Subklasa

Witam
Proszê o pomoc zwi±zan± z subklas± mo¿e ju¿ pisali¶cie je¿eli tak to proszê o linka.
Jak mo¿na na postaci z subklasy zobaczyæ jaki ma lvl i czy mo¿ecie w miarê mo¿liwo¶ci opisaæ szczegó³owo odno¶nie postaci warcrayer subklasa, a moja podstawowa to titan.
Pozdrawiam

Napisane przez osin2 dnia czerwiec 20 2010 14:17:08
0 wyników znalezionych w temacie posta, 1 wynik znalezionych w treści posta.

Fisty, jaki augment

Blitzzzek z SaSceD'em mogê podyskutowaæ bo z jego postów wynika, ¿e ma (chyba) pojêcie o czym mówi ale jak ty wyskakujesz z tekstem, ¿e w heavy masz wiêkszy atk.speed, speed i ³uki wal± mizerny dmg, to albo zmieñ server albo nie wtr±caj siê do dyskusji. Wracaj±c do tematu heavy vs light ja graj±c tyrantem zawsze stawiam na szybko¶æ i kryty ni¿ p. def . Titan teraz z atribute fire ma mocne (***)niêcie ze skilla, ¿aden ogarniêty titan nie odpali frenzy w walce z melee. Frenzy zosta³o os³abiano wiêc na melee w³±czy gutsa, zealota battle roar, rage i jak ci przywali z doom enchantowanego pod fire to odczujesz go.

Napisane przez Dawidooo dnia czerwiec 05 2010 22:03:53
0 wyników znalezionych w temacie posta, 2 wyników znalezionych w treści posta.

Fisty, jaki augment

Na (***) ci agro cz³owieku ad tego jest tank ty nie masz agrowaæ tylko szybko zabijaæ. Jeste¶ widzê ogarniêtym graczem skoro jedziesz w A grade titanów w dynasty. Dziêki light jeste¶ bardziej efektywny heavy daje ci p def, light dziêki mastery daje nie mniejszy p def za to masz lepszy atk speed, speed jeszcze jak atrybut bêdziesz mia³ min. 150 to ju¿ ³adnie trzaskasz.

Napisane przez Dawidooo dnia czerwiec 05 2010 16:57:01
0 wyników znalezionych w temacie posta, 1 wynik znalezionych w treści posta.

Certyfikaty dla Titana

dziekuje;) mniej wiecej tak samo myslalam;)

Napisane przez jelonek dnia czerwiec 01 2010 12:45:10
1 wynik znalezionych w temacie posta, 0 wyników znalezionych w treści posta.

Certyfikaty dla Titana

1.Chance Haste - warrior
2.Celestial Shield - enchanter
3.Passiv Crt.Rate - all class | Spirit - summoner

Napisane przez Khais dnia maj 31 2010 16:49:33
1 wynik znalezionych w temacie posta, 0 wyników znalezionych w treści posta.