Interlude

Pierwsza seria Lineage II: Chaotic Throne, Interlude, ma trafi? na Publiczny Server Testowy w marcu i jej test potrwa do pocz?tku kwietnia. Uaktualnienie gry doda nowy obszar, nowe przedmioty, nowe skille i du?o wiecej. Odwiedzi www.lineage2.com aby uzyska? wiecej inforamcji i wiadomo?ci o Interlude w nadchodz?cym tygodniu.

Forum

Je?li macie jakie? pytania lub problem dotycz?cy gry a nie znale?li?cie na nie odpowiedzi na forum to zróbcie nowy topic a nie dopisujecie si? do ju? istniej?cych, bo robicie ba?agan na forum. Moderatorzy.

Servis sie rozwija

Jak wida? strona si? rozwija, co jaki? czas dodajemy nowe artyku?y nie d?ugo pojawi si? par? artyku?ów, które na pewno b?d? wam pomocne w grze. Liczba odwiedzin te? stale ro?nie wiec stonka jest przydatna. Zach?cam do zak?adania k?t masz dzi?ki temu pe?en dost?p do serwisu.

Statystyki itd

Ruszyli?my 3 dni temu i wej?? unikalnych jest na dzie? obecny, 1786 czyli stonka ma dosy? spore zainteresowanie. Co do artyku?ów o Lineage 2 dodajemy wci?? nowe materia?y a istniej?ce jeszcze ulepszamy tak, aby wam jeszcze bardziej pomóc w poszukiwaniu informacji o Lineage 2. Prawdopodobnie nied?ugo pojawi? si? poradniki dla wszystkich klas. Zapraszam do dalszego odwiedzania strony i zak?adania k?t.