Jak można uzyskać kredyt studencki?

Młodzi ludzie wchodząc w dorosłe życie nie mają przed sobą łatwego zadania. Rozpoczynając studia w innym mieście zmuszeni są do korzystania z pomocy rodziców lub zaciągnięcia kredytu studenckiego. Trudno jest bowiem pogodzić pracę zawodową z codziennymi zajęciami na uczelni. Na szczęście, kredyt dla studenta to jeden z bardziej opłacalnych produktów bankowych, jakie są dziś w ofercie. Najczęściej można liczyć na niskie oprocentowanie i niewielkie koszty, w porównaniu do tradycyjnych kredytów.

Zabezpieczenie kredytu studenckiego

Ponieważ większość studentów nie posiada stałego źródła dochodu, nie mogą samodzielnie zabezpieczyć spłaty takiego zobowiązania. Najczęściej w takiej sytuacji banki wymagają poręczenia. Wystarczą dwie osoby, które posiadają zdolność kredytową i zgodzą się poręczyć umowę młodego człowieka. Oczywiście, bank dokonuje swojej weryfikacji zanim przyzna kredyt dla studenta. Ważne jest to, czy nikt z wnioskodawców nie ma negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej i innych rejestrach.

Spłata kredytu studenckiego

Spłata takiego kredytu dla studenta rozpoczyna się dopiero po zakończeniu przez niego nauki. Niekiedy bank czeka nawet do dwóch lat i umożliwia młodemu człowiekowi znalezienie źródła dochodu. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu kredytobiorca zostanie skreślony z listy studentów, wówczas rozpoczyna się automatycznie spłata jego zobowiązania i raty stają się wymagalne. Bank informowany jest przez uczelnię lub samego studenta, który nie jest w stanie dostarczyć zaświadczenia, że znajduje się na liście.