Zobacz temat

 Drukuj temat
Co na sube? Odpowiedzi na to pytanie.
Nikopol
Ostatnio wiele pytani w³a¶nie o ten problem siê pojawi³o na forum, co mam wybraæ na sube.

Spróbuje rozwik³aæ ten problem a tym samym sprecyzowaæ, co wybieraæ sube.

Wybór suby od wprowadzenia New Main Class Skills zosta³ dla jednych utrudniony a dla jednych u³atwiony.

Czemu takie stwierdzenie, bo wybór suby nie mo¿e byæ ju¿ tylko przypadkiem, ale dobrze przemy¶lan± decyzj±, czemu bo musimy wiedzieæ, jakie dalej nam bonusy na maina tak, aby by³y one przydatnymi rzeczami a nie czym¶ zbêdnym.

Przyk³ad rozwoju postaci na przyk³adzie Elven Eldera, (czyli swoim):
-czemu na sube np nie bêdê bra³, sztyleciarza czy ³ucznika powód bardzo prosty skille, które przejd±, na maina nie przydadz± Long Shot, Evasion, i Critical Chance je¶li na subie mam Helera

-lepszym rozwi±zaniem jest na sube braci:
#SWS - (Bonusy) Boost Mana, Mana Recovery, and Barrier
#Tyranta - (Bonusy) Boost CP, Resist Trait, and Haste too zw³aszcza Boost CP
#Warlock - (Bonusy) Increased HP/MP, Resist Attribute, and Spirit

Uwaga!!! Wybieranie suby musi byæ dostosowane do waszego maina. Wiec dobrze zastanów siê nad wyborem sub klasy jak± chcesz zrobiæ bo bêdzie to mia³o du¿y wp³yw na warunki bojowe twojej postaæ.

Artyku³ który warto przeczytaæ przez wyborem suby http://lineage2-i...cle_id=197

Pomo¿e wam na pewno wybraæ t± w³a¶ciw± sube tak aby wasz main sta³ siê postaci± du¿o bardziej efektywn± na pvp
Edytowane przez madcat_men dnia 27-12-2009 17:32
 
Cless
Wiêc tak, z góry przepraszam, ¿e pytam w tym temacie, nie wiem czy podobny ju¿ istnieje, bo szukanie w 33 stronach jest ciut k³opotliwe. To raz, a dwa, nie potrafie narazie ogarn±æ sytuacji tych wszystkich zmian w L2. SKonczy³em na Interlude i przez dwa lata bawi³em siê w WoW'a. Teraz powrót do przesz³o¶ci... no ale nie na wspominki czas. Mam problem w³asnie z tym systemem skilli.

O co w nich dok³adnie chodzi? Bo jako¶ nie jestem w stanie ich zrozumieæ.

Masz podstawow± klase + suba. Z racji na suba zyskujesz dodatkowe skille do wykupienia wymienione w poradniku. Teraz pytanie mam takie. Czy te zdobywane skille s± tylko dla klasy podstawowej? Nie daj± one nic dla suba? To raz.

Dwa. Z tego co patrzy³em na ten podzia³, to pod niektóre poziomy mo¿na braæ byle jak± klase, a pod nastêpn± ju¿ konretn±? Na przyk³adzie

Warrior
Emergent Abilities - Physical Atk., Physical Def., Magic Atk., Magic Def.
Master Abilities - Attack, Empower, Casting, and Focus
Warrior Abilities - Boost CP, Resist Trait, and Haste


Zaczynam gre gladem. I po tym co? Bo naprawde gubie siê przy tym O.o

Poprosze ³opatologiczne wyja¶nienie je¶li kto¶ bêdzie na tyle mi³y, bo chyba mój mózg cofn±³ siê w rozwoju...

PS: Witam tak w ogóle po d³ugiej nieobecno¶ci Grin!
 
boston

Nikopol napisa³/a:
Ostatnio wiele pytani w³a¶nie o ten problem siê pojawi³o na forum, co mam wybraæ na sube.

Spróbuje rozwik³aæ ten problem a tym samym sprecyzowaæ, co wybieraæ sube.

Wybór suby od wprowadzenia New Main Class Skills zosta³ dla jednych utrudniony a dla jednych u³atwiony.

Czemu takie stwierdzenie, bo wybór suby nie mo¿e byæ ju¿ tylko przypadkiem, ale dobrze przemy¶lan± decyzj±, czemu bo musimy wiedzieæ, jakie dalej nam bonusy na maina tak, aby by³y one przydatnymi rzeczami a nie czym¶ zbêdnym.

Przyk³ad rozwoju postaci na przyk³adzie Elven Eldera, (czyli swoim):
-czemu na sube np nie bêdê bra³, sztyleciarza czy ³ucznika powód bardzo prosty skille, które przejd±, na maina nie przydadz± Long Shot, Evasion, i Critical Chance je¶li na subie mam Helera

-lepszym rozwi±zaniem jest na sube braci:
#SWS - (Bonusy) Boost Mana, Mana Recovery, and Barrier
#Tyranta - (Bonusy) Boost CP, Resist Trait, and Haste too zw³aszcza Boost CP
#Warlock - (Bonusy) Increased HP/MP, Resist Attribute, and Spirit

Uwaga!!! Wybieranie suby musi byæ dostosowane do waszego maina. Wiec dobrze zastanów siê nad wyborem sub klasy jak± chcesz zrobiæ bo bêdzie to mia³o du¿y wp³yw na warunki bojowe twojej postaæ.

Artyku³ który warto przeczytaæ przez wyborem suby http://lineage2-i...cle_id=197

Pomo¿e wam na pewno wybraæ t± w³a¶ciw± sube tak aby wasz main sta³ siê postaci± du¿o bardziej efektywn± na pvp

owczy pêd do robienia 3 sub pod maina nie patrzac na to czym sie lubi grac tylko co lepsze dla mainaSmile otoz mozna usunac sube (ktora sie zrobilo tylko dla certyfikatu) i zrobic np dagera/luka na ee bez zadnych strat w skillach dlatego ze mozna miec skille z 12 sub...Smile
 
Nikopol
No jestem ciekawy czy by¶ robi³ suby i je usuwa³ na offie powodzenia.
 
boston

Nikopol napisa³/a:
No jestem ciekawy czy by¶ robi³ suby i je usuwa³ na offie powodzenia.

predzej bym usuwal suby niz gral postaciami ktorymi bym nie mial ochoty...
robienie suby pod maina ma sens jak i tak lubisz dana klase a nie robienie tylko dla skilla dlatego ze w koncowym rozrachunku sprzet>wszystko a zwlaszcza skille z subSmile
 
1manarmy

No jestem ciekawy czy by¶ robi³ suby i je usuwa³ na offie powodzenia.

Jak ju¿ wybotujesz 85, all skille na +30 porobisz, to czemu nie usuwaæ sub? xD
 
Diabollo
ale to sie przydaje Smile fajnie jak na oli ci zaskoczy celestial Smile
 
Nikopol

1manarmy napisa³/a:
No jestem ciekawy czy by¶ robi³ suby i je usuwa³ na offie powodzenia.

Jak ju¿ wybotujesz 85, all skille na +30 porobisz, to czemu nie usuwaæ sub? xD


Ja mówiê o graniu legit a nie robieniu z siebie pro lamera.

Mam siê domy¶laæ ¿e ty te¿ jeste¶ zwolennikiem zabijania tej gry?
Edytowane przez Nikopol dnia 28-10-2009 07:18
 
Sarken
powodzenia... z tymi +30 skillami na offie (wszystkimi)... Niedo¶æ, ¿e tam trudno o jakikolwiek gc'es to jeszcze zd±¿ysz spaliæ 5 razy na jednym skillu i wiêcej...
 
1manarmy

Ja mówiê o graniu legit a nie robieniu z siebie pro lamera.

Mam siê domy¶laæ ¿e ty te¿ jeste¶ zwolennikiem zabijania tej gry?

Gdybym gral na offie(na razie wole off z wiekszymi ratami- wiadomo o jaki serwer chodzi), to tylko na zasadzie kupic postac/ustawic bota. Exp w l2 przejadl mi sie ze 2 lata temu, musial bym na glowe upasc zeby grajac po 2-3h dziennie grac legit na offie(80 lvl po hmm, 5 latach gry?).

Co do wypowiedzi wyzej- jak masz 85 lvl, to wbic skille na +30 nie jest zadnym problemem, w koncu po cos wymyslili booki do safe enchantu.
 
Kraven
Ja mialem Dark avenger'a dlugo myslalem nad suba i wymyslilem zrobic na hawkeye'a i niezauje wystarczy pomyslec co jest slabym punktom postaci i poprostu wybrac klase ktora rozwiaze problem Pfft i tyle z tej filozofi ^^ p0zdroGrin
 
madcat_men
Na t± chwile graj±c legit doj¶cie do 76 lvl to kwestia 4 miesiêcy, a do 80 lvl to na upartego da siê zrobiæ w ok 8 miesiêcy, wiêc nie pleæ bzdur, ¿e 5 lat potrzeba na 80 lvl... A Twojego podej¶cia to mi siê nawet nie chcê komentowaæ, bo szkoda s³ów...
 
Sarken
sorry za offtop, ale popatrz na Nikopola d³ugo na offie nie gra, a ma juz 78 na mainie...
 
boston

madcat_men napisa³/a:
Na t± chwile graj±c legit doj¶cie do 76 lvl to kwestia 4 miesiêcy, a do 80 lvl to na upartego da siê zrobiæ w ok 8 miesiêcy, wiêc nie pleæ bzdur, ¿e 5 lat potrzeba na 80 lvl... A Twojego podej¶cia to mi siê nawet nie chcê komentowaæ, bo szkoda s³ów...

co z tego skoro aktualnie majac 80 mozesz jedynie pomarzyc o dobrej walce na oli a i w standard pvp nie bedziesz blyszczal

niestety co kronike l2 sklania sie do gry w ktorej trzeba wiecznie farmic to juz nie ta gra co kiedys ze wbiles 78 zalozyles DB i maja lighta na lucznika a on wymiatal...
 
_Zlomiarz_
A kogo byscie polecali na sube dla spoila??
 
Dawidooo
O kur*a na 80lvl nie wymiatasz na oly? Ani na pvp? Jaki by¶ chcia³ 85? Gram SB aktualnie 62lvl ale dam sobie rêkê uci±æ, ¿e na 80lvl dam rade t³uc nie jednego kolesia z 81-85lvl'em. ¯eby wygrywaæ walki trzeba wpierw umieæ graæ.

Jaka suba dla spoila tak? Nie pamiêtam jaka profa to daje ale ja radze:
PVP- Barriera, haste, focus
EXP\SPOIL- MP recovery (spoilowanie), HASTE, focus
Mi by siê z takimi dobrze gra³o.
 
_Zlomiarz_
No wpozo, tylko nawet nie potrzebne MP recovery, bo zanim mobka ubije to mi regnie to stracone mp ;pp
 
madcat_men
Maj±c 80 lvl nic nie znaczysz? To siê grubo mylisz... W l2 nie liczy siê jednostka tylko ca³e PARTY! Tylko na niskich soluje siê, pó¼niej tylko constas... Maj±c 76 lvl trzeba my¶leæ ju¿ o constansie, a maj±c 78 wypada mieæ constans... I wyobra¼ sobie, ¿e maj±c pt na 80 lvl'ach zaczynacie siê liczyæ... Dawidooo z wypowiedzi Bostona wynika, ¿e gra na s³abym privie i wierzy w bajki, ¿e bez 85 lvl vespera +16 kupionego od gm'a i bez skilli na min +20 to jest siê nikim... Hight rate rozpieszcza ludzi i omamia ich... Takim ludziom tylko wydaje siê, ¿e jacy oni to nie s±... Ju¿ spotka³em sporo ludzi przechodz±cych na offa z hight rate'u i z regu³y wytrzymywali do 40 max 50 lvl'u jak im siê pomog³o, a pó¼niej tylko bot, bo wpadali w rozpacz, bo nie chcia³o im siê trochê pracy w³o¿yæ w to... Tylko najlepsze jest to, ¿e oni zawsze wiedz± najlepiej, a jak przychodzi stan±æ do walki to okazuje siê, ¿e nawet we 2 osoby idzie rozwaliæ ca³e ich pt...

Ka¿dy w tych "super" pt ma w pi... programów które graj± za niego a on tylko klika max 3 przyciski, a jak zabierzesz im te programy od autotargetów, uzupe³niania buffa, spamu cp potek i innych gów.... to okazuje siê, ¿e nie wiedz± jak siê gra... Nc-Soft jest sam sobie winien, ¿e dopu¶ci³ do czego¶ takiego, bo to jest pierwszy MMO który nie potrzebuje ¿ywych graczy...

Sorry Boston, ale jestem pewien, ¿e nawet jakby¶ chcia³ graæ legit to nie dasz rady doj¶æ do 50 lvl, bo wymiêkniesz... A znam osobê, która ma 81 lvl, 2 suby na 76 i 77 lvl a trzeci± sube ju¿ chyba z 5 raz praktycznie doci±ga pod 76 lvl i co chwile j± zmienia... Ze spokojem mogê stwierdziæ, ¿e gdyby nie to, ¿e mia³ taki kaprys i zrobi³ tylko 3 suby na 76 lvl, a nie robi³ któr±¶ tam z kolei to mia³by ju¿ min 83 lvl nie u¿ywaj±c NIGDY bota... Wiêc sorry, ale nie opowiadaj bajek które kto¶ Ci kiedy¶ powiadzi³, a Ty w to naiwnie uwierzy³e¶...
 
gala
w 5 lat 80 lvl? to chyba tylko ty i to na ratach x5000 bo jak gram prawie pol roku od 1 - 2 godz dziennie i mam 65 lvl i 49.56%. Ludzie w mniej niz rok wbijaja 80 i nie wyjezdzaj mi z botowaniem bo na ru offie z botem nie pograsz dluzej niz 2 tyg

PS. kumpel z klanu dobija 81 lvl i jest paladynem a ru off stoi chyba od stycznia 2008 i nie gral zraza gdy serwer wstal
Edytowane przez gala dnia 27-12-2009 13:47
 
madcat_men
Na ru off jest trochê inaczej, bo mo¿na mieæ tak¿e to konto premium i do tego vit, wiêc mo¿na mieæ tam szybciej ten lvl, ale to jest tam legalne...
 
Przejdź do forum: