Czym jest rozdzielność majątkowa i czy warto ją mieć?

Słowo „intercyza” budzi zazwyczaj niezbyt miłe skojarzenia. Najczęściej wydaje się nam, że jej podpisanie wynika z nieufności między małżonkami, którzy chcą chronić swój majątek przed sobą nawzajem. Tymczasem w praktyce instytucja ta spełnia wiele korzystnych funkcji i niejeden adwokat lub radca prawny doradzają swoim klientom jej zawarcie – zupełnie bez związku z relacjami, panującymi między małżonkami.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Na wstępie warto zaznaczyć, że pojęcie „intercyza” nie jest terminem prawnym. W sensie ustawowym mówimy o małżeńskich ustrojach majątkowych, z których jednym jest właśnie rozdzielność majątkowa. Polega on w swojej podstawie na tym, że przedmioty i środki majątkowe, nabywane przez jednego z małżonków, należą jedynie do niego. Umowa taka może zostać zawarta:

  1. przed zawarciem związku małżeńskiego – wówczas od początku trwania małżeństwa mamy do czynienia z majątkiem osobistym męża i majątkiem osobistym żony; majątek wspólny w ogóle nie powstaje;
  2. po zawarciu małżeństwa – wówczas to, co zostało nabyte przed zawarciem umowy podlega zasadom ogólnym (istnieje więc majątek wspólny), ale środki nabyte później są już dzielone.

Podkreślić należy, że istnieją też możliwości pośrednie pomiędzy wspólnością a rozdzielnością majątkową. Zazwyczaj wymagają one jednak dokładnej analizy ryzyk i korzyści, w związku z czym dobrze jest, aby porady w tej kwestii udzielił prawnik. np. radca prawny. Więcej o samej rozdzielności majątkowej znajdziecie pod adresem kancelariaminsk.pl .

Kiedy warto podpisać intercyzę?

Umowa taka jest korzystna np. gdy jedno z małżonków prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą. Wówczas – wbrew obiegowej opinii – ma ona służyć ochronie drugiego małżonka prze potencjalnymi wierzycielami. W przypadku, gdy mamy wątpliwości, czy taka umowa będzie dla nas korzystna, skonsultujmy to z profesjonalistą. Dobry radca prawny z pewnością dokona analizy naszej sytuacji i podpowie, jaki ustrój majątkowy będzie najlepszy w naszym małżeństwie.