Nawigacja

Artykuły » Lineage 2 » Appearance Scrolls Stone

Appearance Scrolls Stone

Appearance Scrolls oraz Stone

Appearance Scroll lub Stone służy do graficznej zmian wyglądu zbroji oraz broni wszystkie statystyki oraz bonusy itemu nie zostają zmienione. Możesz używać appearance scrolls R Grade do każdego itemu włączając to R95-Grade oraz R99-Grade. Ale jeśli posiadasz appearance weapon musi być tego samego grade lub niższa tylko wersja R grade stanowi wyjątek od reguły.

Ważne: Niektóre czyność zmieniające status twojej broni mogą anulować appearance. Na przykład jeśli użyjesz appearance scroll na itemie bound możesz enchantować broni i nie anuluje to appearance, ale jeśli użyjesz Unbind Scrolla zresetuje wygląd graficzny wracając do pierwotnego.

Weapon Appearance Scroll

 • Zmienia wygląd graficzny każdej R grade broni
 • Użycie Soul Crystal, Unbind Scroll, lub Blessed Scroll automatycznie resetuje wygląd broni
 • Nie może być użyty na Crused Sword lub Legacy weapons

Emerald Weapon appearance scrolls

 • Zmienia broni (tarcze lub sgil) każdego grade w Emeralk item
 • Potrzebujesz odpowiedniego Emerald appearance scroll oraz odpowiedniej broni
  • Przykład: Emerald Weapon Dagger appearance scroll w połączeniu z Dagger weapon będzie działało ale Emerald Weapon Bow appearance scroll w połączeniu z Crossbow weapon nie będzie działało.
 • Wygląd broni resetowany jest do pozycji wyjściowej w moęcie kiedy: dodamy drugie SA, będziemy zmieniali status broni: Unidentified, Bound, Standard, lub Blessed. Agrumentowanie enchantowanie lub dodawanie elementu artybutu nie wpływa na zresetowanie wyglądu broni.

Monster Weapon appearance stone

 • Zmienia broni jakiegokolwiek grade w broni z potworów.
 • Potrzebujesz odpowiedniej broni i odpowiedniego appearance stone, aby połączyć itemy.
 • W przypadku mieczy raid boss weapon appearance stone działa na miecze fizyczne i magiczne.
 • Wygląd broni resetowany jest do pozycji wyjściowej w momencie, kiedy: dodamy drugie SA, będziemy zmieniali status broni: Unidentified, Bound, Standard, lub Blessed. Agrumentowanie enchantowanie lub dodawanie elementu atrybutu nie wpływa na zresetowanie wyglądu broni.

Armor appearance scrolls

 • Zmienia itemy armory wliczając w to rękawice, buty, spodnie, napierśnik, oraz shiled
 • R grade appearance scroll mogą być wykorzystane do zmiany wyglądy graficznego tylko w dwu częsciowe zestawy czyli nie możesz zmieniać ich np w Doom Heavy Armor. Powodem jest że wszystkie armory R grade są armorami dwu cześciowymi.
 • Kamaele mogą zmieniać graficznie armory tylko w typ lekki

 

Sposoby na zdobycie appearance scrolls and stone

Appearance Scroll Armor oraz Weapon jak zdobyć?

R grade Scroll: Modify Weapon (R-grade) oraz Scroll: Modify Armor (R-grade) możemy zdobyć poprzez farmienie zewnętrzych Klan Halli: Devastated Castle, Fortress of the Dead oraz Fortress of Resistance wypadać on będzie z Raid Bossów które się tam znajdują, Lidia von Hellmann, Bloody Lord Nurka, Gustav, mamy 50% szanse na to że wypadnie jeden albo drugi scroll. Scrolle poniżej R grade dostępne są głownie z eventów lub z L2store.

Aden donation system

W przypadku Aden donation system, które znajdują sie w aden i giran możemy kupić Hero's treasure box za kryształy A grade oraz Adene, z których jest szansa na uzyskanie czasowego lub stałego Emerald Weapon Appearance Stones

Emerald Weapon Appearance Stones ograniczone czasowo
Emerald Weapon Appearance Stones bez ograniczenia
 • Emerald Bow (15 days)
 • Emerald Crossbow (15 days)
 • Emerald Dagger (15 days)
 • Emerald Dual Blunt (15 days)
 • Emerald Dual Dagger (15 days)
 • Emerald Dual Sword (15 days)
 • Emerald Fist (15 days)
 • Emerald One-handed Blunt (15 days)
 • Emerald One-handed Magic Blunt (15 days)
 • Emerald Polearm (15 days)
 • Emerald Shield (15 days)
 • Emerald Sigil (15 days)
 • Emerald Sword or Magic Sword (15 days)
 • Emerald Two-handed Blunt (15 days)
 • Emerald Two-handed Magic Blunt (15 days)
 • Emerald Two-handed Sword (15 days)
 • Emerald Bow
 • Emerald Crossbow
 • Emerald Dagger
 • Emerald Dual Blunt
 • Emerald Dual Dagger
 • Emerald Dual Sword
 • Emerald Fist
 • Emerald One-handed Blunt
 • Emerald One-handed Magic Blunt
 • Emerald Polearm
 • Emerald Shield
 • Emerald Sigil
 • Emerald Sword or Magic Sword
 • Emerald Two-handed Blunt
 • Emerald Two-handed Magic Blunt
 • Emerald Two-handed Sword

Raid bossy

Kolejnym sposobem zdobywania jest dropienie temów potrzebnych do zmiany wyglądu broni jest drobienie Appearance Stone z Raid Bossów znajdujących sie na terenach Land of chaos, Carnac Village oraz Predators of the crossroads. Aby użyć klikamy na niego dwukrotnie, aby użyć. Są to wyglądy bronie, które posiadają RB w Lineage 2 np Sword Octavisa albo Staff Satyra

Ikona

Appearance Stone

Ikona
Appearance Stone

Faliraki Hammer.jpg

Faliraki Hammer

Kanadis Bow.jpg

Kanadis Bow

Guillotine Greatsword.jpg

Guillotine Greatsword

Kanadis Hand.jpg

Kanadis Hand

Drakos Daggers.jpg

Drakos Daggers

Sword of the Fallen.jpg

Sword of the Fallen

Drakos Dual Daggers.jpg

Drakos Dual Daggers

Shield of the Fallen.jpg

Shield of the Fallen

Noeti Mimilead Staff .jpg

Noeti Mimilead Staff

Te Gape Dual Sword.jpg

Te Gape Dual Sword

Satyr Staff.jpg

Satyr Staff

Te Bird Axe.jpg

Te Bird Axe

Seknus Sword.jpg

Seknus Sword

Te Bird Dual Blunt.jpg

Te Bird Dual Blunt

Centaur Bow.jpg

Centaur Bow

Te Rise Sword.jpg

Te Rise Sword

Spicula Crossbow.jpg

Spicula Crossbow

Te Rise Shield.jpg

Te Rise Shield

Octavis Sword.jpg

Octavis Sword

Te Carte Axe.jpg

Te Carte Axe

Jak użyć Appearance Stone/Scroll

Znajdź Item dowolnego grade jaki ci się podoba pamiętaj że musi to być ten sam grade lub niższy oraz to że musi być to ten sam typ broni jakiego używa twoja klasa. Użycie spowoduje skopiowanie wyglądu broni, armoru lub nadanie przypisanego z Emerald Weapon Appearance Stones lub Raid Boss Appearance Stone zmieniając wygląd broni oraz armoru.

Przesyłasz tylko wygląd przedmiotów tego samego typu. Na przykład wygląd dual sword może być przeznaczony na inny dual sword i vice versa, oraz ciężki armor może być przeniesiony na inny ciężki armor

 1. Wybierz R grade zbroje lub armor którego wygląd chcesz zmienić.
 2. Wybierz ten sam typ broni lub armoru jaki chcesz zmienić.
 3. Uzykanie odpowiedniego itemy do zmiany wyglądu broni lub zbroji.
 4. Z wszystkich itemów znajdujących się w ekwipunku kliknij na item do zmiany wyglądu itemu.
 5. Przeciągnij item którego wygląd chcesz zmienić docelowo.
 6. Przeciągnij element którego wygląd chcesz zmienić.

 1. Kliknij Start.
 2. Przeczytaj dwa potwierdzenia i upewnij się, że są gotowe do zmiany wyglądu.
 3. Kliknij OK aby potwierdzić zmianę.