Nawigacja

Artykuły » Patch Notes » Goddess of Destruction

Goddess of Destruction

Wersja Beta Tłumaczenia PN GoD finalna wersja już niedługo

1. Postacie
- Zmiana maksymalnego lvl-u z 85 na 99lvl
- Zmiana podstawowych statystyk ras :

Fighter

Human

Elf

Dark Elf

Orc

Dwarf

Kamael

STR

88

82

92

88

87

88

DEX

55

61

56

50

53

57

CON

82

82

77

87

85

80

INT

39

41

42

37

39

43

WIT

39

38

39

38

37

36

MEN

38

37

35

41

40

37

Mystic

Human

Elf

Dark Elf

Orc

Dwarf

Kamael

STR

38

36

39

40

40

40

DEX

27

32

30

23

24

28

CON

41

38

37

43

42

38

INT

79

74

85

77

82

82

WIT

78

84

77

74

72

78

MEN

78

77

73

84

81

75

- Zmiana bonusów statystyk :

Postawowy

Atrybut

Poprzedni Bonus

Nowy Bonus

STR

P.Atk

P.Atk., P. Critical Damage

DEX

P. Critical Rate, P. Accuracy, P. Evasion, Atk. Spd., Spd., Shield Def. Success Rate

P. Critical Rate, P. Accuracy, P. Evasion, Atk. Spd.

CON

Max HP, HP Regeneration, Weight, Breath, P. Def.

Max HP, HP Regeneration, Weight, Breath, Shield Def. Success Rate, Resistance to Mental Attacks

INT

M. Atk.

M. Atk., M. Critical Damage

WIT

M. Critical Rate, M. Accuracy, M. Evasion, Casting Spd., M. Def.

M. Critical Rate, M. Accuracy, M. Evasion, Casting Spd., M. Def.

MEN

M. Def., Magic Cancel Rate

M. Def., Magic Cancel Rate

- Zmiana wartości takich statystyk jak :
 • Speed – zmiana podstawowej wartości szybkości poruszania się w niektórych klasach i rasach. Nie będzie już zależny od DEX-a.
 • Magical Accuracy (M. Accuracy) – dodatkowa statystyka która określa celność w atakach magicznych.- im większy tym lepszy.
 • Magical Evasion (M. Evasion) – dodatkowa statystyka określająca uniki od magicznych ataków – im większy tym lepszy.
 • Magical Critical Damage (M. Critical Damage) – zmiana w M. Critical Damage z 2.5X obrażeń do 2X obrażeń.
- Zmiana dotycząca Penalty (kary) :
 • na lvl 85 – kara za zabijanie mobów o 3 lvl niższe i więcej.
 • 0 exp-a za zabijanie mobów o 11 lvli wyższych w stosunku do lvl-u postaci.
- Dodanie nowych unikalnych umiejętności dla każdej rasy:
 • Sposób zdobycia – nagroda za wykonanie questa "Awakening".

Rasa

Nazwa Skilla

Bonus

Human

Aim

Zwiększa Accuracy i zmniejsza szansę na otrzymanie ataku krytycznego.

Human

Mental Fortress

Zwiększa M. Def., P. Atk., i M. Attack.

Human

Fitness

Zwiększa regeneracje HP i MP.

Human

Unbind

Usuwa Poison/Bleed/Hold/Stun effects , zwiększa odporności

Elf

Swiftness

Zwiększa Atk. Spd., Casting Spd., Spd. – niemożliwe w trybie ataku

Elf

Water Blessing

Zwiększa Water Atk., Water Resistance, i regeneracje MP.

Elf

Delicacy

Zwiększa P. Critical Rate i M. Critical Rate.

Elf

Prevision

Zwiększa P. Evasion i M. Evasion.

Dark Elf

Dark Presence

Zwiększa STR i INT w nocy.

Dark Elf

Wind Blessing

Zwiększa Wind Atk. i Wind Resistance.

Dark Elf

Life Siphon

Konwertuje otrzymywane obrażenia w celu odnowienia życia.

Dark Elf

Death Vision

Działanie bardzo podobne do Salvation.

Orc

Fire Blessing

Zwiększa Fire Atk. i Fire Resistance.

Orc

Energetic

Zwiększa regeneracje HP.

Orc

Undying Will

Gdy HP spada do danego poziomu stajesz się odporny na ataki.

Orc

Savage

Zwiększa Atk. Spd. i zmniejsza P. Def.

Dwarf

Dexterity

Zwiększa moc ataku skili.

Dwarf

Earth Blessing

Zwiększa Earth Atk., Earth Resistance i P. Def.

Dwarf

Endurance

Odbija ataki psychiczne spowrotem na przeciwnika oraz zwiększa regeneracje HP w każdej sekundzie.

Dwarf

Earth Tremor

Wbija wrogów w ziemię – atak Earth.

Kamael

Battle Instinct

Zwiększa obrażenia podczas PVP i zmniejsza koszt MP skili.

Kamael

Dark Blessing

Zwiększa Dark Atk., Dark Resistance, Silence Resistance i Fear Resistance.

Kamael

Soul Protection

Chroni przed wszelkimi debuffami.

Kamael

Body Reinforcement

Transformuje w ostateczny tryb walki.
2. Proces Awakening ( Przebudzenia ) :
 • Postać po skończeniu 3 profesji i osiągnięciu lvl 85, dostanie widomość od Ancient Giant King Hermuncus (zbudzonego m.in. przez Shilen). – początek questa „Awakening”
 • Postać która posiada "Pact of Righteous Path" item może „obudzić się” u ancient Giant statue znajdującego się w "Reliquary of the Giants".
 • "Pact of Righteous Path" item można otrzymać z questa „Seize Your Destiny" .
 • Do Reliquary of the Giants dostaniesz się od Gatekeeper-a Rachela w Talking Island Village
 • Po „przebudzeniu się” (czyli po wykonaniu powyższych zadań), większość twoich zwykłych skili zostanie zamienione nowymi. Otrzymasz także SP oraz pewną ilość Essence of the Giants.
 • Otrzymasz także skrzynkę, w której znajdować się będzie moc - Ancient Giant heroes Awakens.
 • Postać po ukończeniu całego zadania Awakening (Przebudzenia), otrzyma możliwość „skakania” – niemożliwe w trybie combat.
 • Postać posiadająca "Stone of Destiny" i "Pact of Righteous Path", będzie miała możliwość przemiany na inną klasę, czyli m. in. Tyrr Warrior na Sigel Knight, Othell Rogue, Yul Archer, Feoh Wizard, Iss Enchanter, Wynn Summoner lub Aeore Healer.(Wymagany lvl 85).
 • Nowa 4 profesja – wymagany lvl 85 :

Nazwa Klasy

Ancient Hero

Opis (Historia)

Klasy które mogą się „obudzić”

Sigel Knight

Golden Commander Abelius

Sigel Knight Abelius was an ancient Giant hero with great defense and offense, and also the master of the chain scythe Vethnile and the shield Sabella. The mighty onslaughts he unleashed on his enemies with his beast companion, Golden Lion Kelcion, earned him the title of Golden Commander.

Phoenix Knight, Hell Knight, Eva's Templar, Shillien Templar

Yul Archer

Abyssal Eye Cranigg

Yul Archer Cranigg was an ancient Giant hero who had a third eye. His third eye could see through to the heart of his enemies, enabling him to attack with incredible accuracy and power.

Sagittarius, Moonlight Sentinel, Ghost Sentinel, Trickster

Tyrr Warrior

Tempest Leader Sapyros

Tyrr Warrior Sapyros was a Giant who received the power of wind from Saiha before the outbreak of war between gods and Giants. The mightiest warrior among all Giants, he used his god-given power to summon powerful winds and command lesser races. The winds he summoned are said to be wild and violent, just like their master.

Dreadnought, Duelist, Titan, Grand Khavatari, Maestro, Doombringer

Othell Rogue

Ruthless Assassin Ashagen

Othell Rogue Ashagen was an assassin who shined in the darkness. He was a hero of unparalleled talents, but his ruthless, malicious slaughter of enemies in the quiet of the darkness left him infamous among future generations.

Adventurer, Wind Rider, Ghost Hunter, Fortune Seeker

Feoh Wizard

Silver Sage Soltkrieg

Feoh Wizard Soltkrieg was one of the Seven Giant Sages who taught numerous students with his vast knowledge and great magic. Also known as the Silver Sage, he could transform mana into runes which he carved on to his body in order to draw enormous amounts of mana during battle.

Archmage, Soul Taker, Mystic Muse, Storm Screamer, Soul Hound

Iss Enchanter

Sorcerer of Dawn Leister

Iss Enchanter Leister was said to be the most talented genius in the history of Giants. He was born with great talents, but bloody battles did not interest him as much as sword dances and singing. Fascinated more by the aesthetics of battle than battle itself, he applied it to sorcery and evolved it.

Sword Muse, Spectral Dancer, DoomCryer, Dominator, Hierophant, Judicator

Wynn Summoner

Nabiarov the Dimensionalist

Wynn Summoner Nabiarov was a Giant who could open and close dimensions. He used his power to summon weapons and mercenaries from various dimensions to utilize in battle. It is said that Nabiarov had to give up his eyes to keep the Dimensionalist's power.

Arcana Lord, Elemental Master, Spectral Master

Aeore Healer

Ruler of Light Laksis

Aeore Healer Laksis was a friend of Einhasad, and the holy magic used by the Giant is said to have been taught to him by Einhasad herself. He combined this holy magic with the powers he was born with to create a new kind of power, which was a great help to the Spicula and Methuselah projects.

Cardinal, Eva's Saint, Shillien Saint

3. Nowe Skile po ukończeniu procesu Awakening :
 Tyrr Warrior :

Nazwa Skila

Opis

Superior Weapon Mastery

Zwiększa STR i Atk. Spd., również P. Atk. i Accuracy podczas uzywania sword / blunt weapon /spear. Używając pole – zwiększona ilość atakowanych targetów na raz, z szansą otrzymania Lightning Force podczas critical attacks. Czas działania będzie zależał od STR.

Superior Dual Weapon Mastery

Zwiększa STR a także P. Atk. i Accuracy podczas używania dual swords / fist weapons / two-handed sword / two-handed blunt weapon.

Superior Heavy Armor Mastery

Zwiększa STR a także P. Def. podczas używania heavy armor.

Superior Light Armor Mastery

Zwiększa STR, a także P. Def., Accuracy, Evasion i Spd. oraz jednocześnie zmniejsza Power otrzymywanych critical hits przy używaniu light armor.

Superior Force Mastery

Szansa na zdrejnowanie Force Energy z przeciwnika podczas normal physical attacks i critical hits.

Superior HP Mastery

Zwiększa STR, Max HP, CP, i HP Recovery bonuses, oraz zwiększa HP/MP Recovery bonuses podczas siedzenia. Również zwiększa P. Atk. podczas odpowiedniego poziomu HP.

Superior Spirit Mastery

Zwiększa. STR i odporność na Hold/Sleep/Bleed/Mental/Poison attacks.

Superior Resistance

Zwiększa STR, M. Def. i odporność na 4 główne elementy. Zwiększa M. Def. i elemental Def. – podczas otrzymywanych obrażeń

Armor Destruction

Atakuje przeciwnika i osłabia defense. Również drejnuje Force Energy.

Mega Strike

Im większa ilość Force Energy tym większe obrażenia zadawane przeciwnikowi.

Power Bomber

Wbija wroga w ziemie; im większa ilość Force Energy zostanie zużyta, tym przeciwnik otrzyma więcej obrażeń.

Hurricane Blaster

Atakuje przeciwnika i drenuje Force Energy.

Rain of Fire

Atakuje przeciwnika + Stun + Cancel targetu. Największa siła tego ataku – przy używaniu pole.

Giant Punch

Uderzenie w zimię – zatrzymuje wrogów. Przy użyciu dual swords / two-handed weapons / spears / fist weapons.

Hurricane Rush

Szarża + Stun.

Rolling Thunder

Wir energii zmniejszający HP pobliskich wrogów.

Jump Attack

Atakuje przeciwników skokiem w celu zmniejszenia ich szybkości. Zadane obrażenia na przeciwniku są proporcjonalne do zużytej ilości Force Energy.

Final Force

Natychmiastowo zwraca HP i CP, a także zwiększa HP i CP na określony czas.

Power Provoke

Przyciąga do siebie przeciwnika, zwiększa P. Atk. i Atk. Spd., zmniejszając P. Def.

Lightning Disarm

Disarm na pobliskich wrogów na określony czas, zmniejsza ich P. Atk. i M. Atk.

Berserker Rage

Przyciąga graczy w strefę która: zwiększa odporność na debuffy / Spd. / P. Atk. / Accuracy / Atk. Spd. / Critical Damage. Drejnuje HP z przeciwnika za każdym uderzeniem oraz zwraca graczom HP gdy przeciwnik ginie.

Infinity Strike

Atakuje przeciwnika ogromnym ciosem.

Force of Nature

Maksymalizuje Force Energy.

Reduce Anger

Obniża agresje pobliskich przeciwników.

Giant Barrier

Zwiększa Spd., kasuje wszelkie debuffy, stajesz się odporny na wszelkie ataki, skile, debuffy na określony czas. Może być użyty gdy HP spada do danego poziomu.

Force Charge

Zużywa HP w celu odnowienia Force Energy.

Sonic Star

Atakuje przeciwników błyskawiczną szybkością.

Hurricane Storm

Atak wokół wroga. Mniejsza moc ataku z broni bunt / Fist, zaś największa z broni typu pole.

Brave Spear

Zwiększa atak normalny oraz siłę skili podczas PVP.

Bear Cry

Zwiększa P.Atk. i obrażenia z ataków krytycznych.

Ogre Cry

Zwiększa P.Atk. / P. Def. / M. Def. / Critical Damage i Max HP na określony czas.

Puma Cry

Zwiększa Accuracy i Atk. Spd. na określony czas.

Rabbit Cry

Zwiększa Atk. Spd., Spd., i Evasion na określony czas.

Hawk Cry

Zwiększa Accuracy, Critical Attack Rate i Critical Damage na określony czas.

Spirit of the Hunter

Zwiększa P. Atk. przeciw insects/plants/animals na określony czas.

Spirit of the Slayer

Zwiększa P. Atk. na monsters / magic creatures / Giants / dragons na określony czas..

Power Revival

Odnawia całkowicie HP.
Othell Rogue :
 

Nazwa Skila

Opis

Superior Dagger Mastery

Zwiększa STR, P. Atk., Atk. Spd., i istotne miejsce ataku przy użyciu broni typu dagger. Zwiększona szybkość ponownego użycia skila możliwa dzięki większej ilości STR.

Superior Dual Dagger Mastery

Zwiększa STR , P. Atk. podczas używania broni typu dual daggers.

Superior Light Armor Mastery

Zwiększa STR, P. Def. i Evasion jednocześnie zwiększając odporność na ataki krytyczne przy użyciu zbroi typu light. Szansa na zwiększenie Atk. Spd. / istotnego miejsca ataku podczas omijania ataku wroga.

Superior Movement

Zwiększa STR, regeneracje HP/MP podczas siedzenia. Zwiększa Evasion, Spd., regeneracje HP/MP podczas biegania oraz gdy HP spada poniżej danego poziomu zwiększa Evasion.

Superior Critical Mastery

Zwiększa STR, Critical Damage i Critical Rate.

Superior Spirit Mastery

Zwiększa STR i odporność na ataki typu Hold/Sleep/Bleed/Mental/Poison.

Superior Resistance

Zwiększa STR, M. Def. i odporność na 4 główne elementy. Zwiększa M. Def. i elemental Def. – tymczasowo podczas obrażeń.

Death Time

Zwiększa P. Atk. oraz dodatkowo P. Atk. / Critical Rate / Critical Damage / istotne ataki wroga podczas użycia Shadow Flash.

Blood Stab

Atakuje przeciwnika zza pleców z efektem typu Bleed. Możliwy Half-kill.

Heart Breaker

Potężny atak, zwiększa Spd, możliwy Half-kill.

Chain Blow

Zadaje ogromne obrażenia atakując tylko osobę z efektem Bleed. Możliwy Half-kill.

Reverse

Możliwy Lethal strike i Half-kill.

Dagger Explosion

Eksplozja ostrza broni zadając obrażenia ostrymi odłamkami.

Razor Rain

Atakuje pobliskich wrogów deszczem „ostrzy”.

Dark Paralyze

Spowalnia wroga ostatecznie paraliżując go – atak typu dark.

Shadow Chase

Atak zza pleców, kasuje target oraz zadaje efekt typu Stun.

Shadow Hide

Hide, wszelkie debuffy zostają usunięte, zostaje zmniejszony Spd. a zwiększona regeneracja HP.

Final Ultimate Evasion

Zwiększa Evasion, physical skill Evasion Rate, i odporności na debuffy. Szansa na usunięcie targetu wroga.

Poison Zone

Zatruwa pobliskich przeciwników oraz redukuje ich P. Atk. i Spd. – atak typu Poision.

Cross Counter

Ominięcie wszystkich fizycznych ataków oraz odbicie wszystkich obrażeń spowrotem do przeciwnika.

Shadow Dash

Zwiększa Spd., Evasion i regeneracje HP.

Mischief

Zrzuca target przeciwnikowi i zmniejsza jego Spd.

Mass Trick

Kasuje oraz uniemożliwia targetowanie przeciwnikowi kogokolwiek przez pewien czas.

Shadow Fake Death

Sill typu Fake Death.

Shadow Flash

Obraca przeciwnika plecami do atakującego, kasuje target oraz zadaje efekt typu Stun. Zwiększa critical damage.

Angel of Death

Zwiększa Spd., Evasion, Skill Evasion, Critical Attack Success Rate, i odporność na debuffy, zadaje atak typu Poision Paralyze.

Shadow Illusion

Summonuje sobowtóra – iluzję.

Scorpion Poison

Atak typu poison podczas normalnego ataku, zwiększa podatność na ataki krytyczne.

Throwing Dagger

Wyrzuca broń typu dagger w kierunku przeciwnika oraz zmniejsza jego Spd. o 80 %.

Throwing Sand

Wyrzuca trujący piasek w kierunku przeciwnika w celu jego przyciągnięcia, znacznie zmniejsza jego Accuracy.

Throwing Poison Needle

Wyrzuca w kierunku przeciwnika trującą igłę.

Maximum Critical

Zwiększa siłę ataków krytycznych; głównie zza pleców. Szansa na uzyskanie maksymalnego ataku krytycznego podczas ataku.

Silent Step

Chroni przed atakami potworów, konsumuje MP, zmniejsza P. Def., zwiększa Spd.

Uppercut

Atak wbijający wroga w ziemię.

Shadow Attack

Przebija wroga śmiertelnym ciosem. Możliwy Half-kill.

Plunder

Przyjmuje pozycję z celem.

Kick

Odrzuca cel by wbić go ponownie.
Wynn Summoner :

Nazwa Skila

Opis

Superior Weapon Mastery

Zwiększa INT, P. Atk., M. Atk., Casting Spd., M. Atk., M. Critical Rate, zmniejsza konsumpcję MP skili magicznych. Zwiększa M. Atk. i regenerację MP podczas używania Sigilu. Zmniejszenie czasu ponownego użycia skila w zależności od INT.

Superior Robe Mastery

Zwiększa INT, P. Def. i Casting Spd. podczas używania armoru typu robe.

Superior Magic Mastery

Zwiększa INT, M. Def. i odporność na ataki magiczne. Zwiększa Max MP, regeneracje HP/MP, zmniejsza czas ponownego użycia dla skili magicznych.

Superior Summon Mastery

Zwiększa INT, umożliwia przyzwanie summona na pewną odległość. Zwiększenie ataków summona podczas gdy gracz otrzymuje obrażenia.

Superior Spirit Mastery

Zwiększa INT i odporności na ataki typu Hold/Sleep/Bleed/Mental/Poison.

Superior Resistance

Zwiększa INT, M. Def., i odporność na 4 główne elementy. Zwiększa M. Def. i elemental Def. podczas otrzymywanych obrażeń.

Superior Light Armor Mastery

Zwiększa INT, P. Def. – tylko przy zbroi light.

Summon Cute Bear

Summonuje niedźwiedzia z Fairy Plane.

Summon Saber Tooth Cougar

Summonuje pumę z Beast Plane.

Summon Grim Reaper

Summonuje Grim Reaper z Demon Plane.

Mark of Weakness

Osłabia target zmniejszając jego HP z każdą sekundą oraz zwiększa jego wrażliwość na debuffy.

Mark of Void

Zabiera przeciwnikowi z każdą sekundą HP oraz drejnuje jego energię w celu odnowienia HP/MP.

Mark of Plague

Redukuje HP z każdą sekundą oraz HP które zostaje przywrócone.

Mark of Trick

Redukuje HP z każdą sekundą oraz powoduje niepowodzenie w rzucaniu każdego skila przez przeciwnika.

Convoke

Przywołuje 4 summony, zwiększa M. Atk., zadając duże szkody na cel i pobliskich wrogów.

Strong Will

Konsumuje HP w celu odnowienia MP. Usuwa wszystkie debuffy.

Summon Team Mate

Summonowanie danej osoby z party.

Summon Death Gate

Summon Death Gate powoduje unieruchomienie dookoła wszystkich przeciwników, zadając obrażenia.

Spirit of the Nabiarov

Korzystanie z możliwości Dimensionalist.

Summon Avenging Cubic

Summonuje Avenging Cubic. Usuwa wszystkie debuffy, usuwa buffy przeciwnikowi z możliwością unieruchomienia go.

Final Transfer Pain

Przerzuca część obrażeń na pierwszego przywołanego summona.

Mark Retriever

Użycie Mark of Weakness, Mark of Plague, i Mark of Trick na danym targecie, zadając obrażenia.

Replace

Wymiana miejsc między graczem a danym summonem.

Exile

Wysyła cel do innego wymiaru, zmniejsza odporność na normalne ataki, skile, debuffy, redukuje z każdą sekundą HP.

Summon Barrier

Otrzymanie od summona specjalnej ochrony oraz zwiększenie regeneracji HP.

Dimension Bounding

Unieruchamia cel w powietrzu.

Final Servitor Share

Transferuje z gracza część P. Atk. / P. Def. / M. Atk. / M. Def. / Max HP / Max MP / Critical Rate / Atk. Spd. / Casting Spd. na summona.

Mass Exile

Działanie identyczne do Exile z tą różnicą iż działa obszarowo.

Blessing of Giant

Zwiększenie mocy summona.

Mana Sharing

Konsumuje MP w celu zwrócenia go całemu party.

Mark of Fire

Zwiększenie M. Atk.

Servitor Balance Life

Wyrównuje HP gracza i jego wszystkich summonów.

Servitor Major Heal

Zwraca HP summonowi.

Mass Servitor Magic Shield

Zwiększa M. Def. wszystkim summonom.

Mass Servitor Haste

Zwiększa Atk. Spd. wszystkim summonom o 33%.

Mass Servitor Shield

Zwiększa P. Def. wszystkim summonom.

Mass Servitor Empower

Zwiększa M. Atk. wszystkim summonom.

Mass Servitor Might

Zwiększa P. Atk. wszystkim summonom.

Mass Servitor Wind Walk

Zwiększa Spd. wszystkim summonom.

Mass Servitor Blessing

Usuwa wszystkie debuffy summonom.

Mass Servitor Ultimate Defense

Zwiększa P. Def. i M. Def. wszystkich summonów.
Sigel Knight :

Nazwa Skila

Opis

Superior Sword / Blunt Mastery

Zwiększa STR, P. Atk., wymagany sword / blunt weapon. Zwiększa aggression na danym targecie proporcjonalnie do zadawanych obrażeń. Zmniejszony czas ponownego użycia w zależności od STR.

Superior Heavy Armor Mastery

Zwiększa STR, P. Def i regeneracje MP, redukuje otrzymywane ataki krytyczne – wymagana zbroja typu Heavy. Część otrzymywanych obrażeń jest odbijana spowrotem do atakującego, P. Def, Evasion, zostają zwiększone gdy HP spada do danego poziomu.

Superior Shield Mastery

Zwiększa STR i Shield P. Def. Success Rate.

Superior Magic Resistance

Zwiększa STR, M. Def., elemental Def., podczas otrzymywanych obrażeń.

Superior Trait Resistance

Zwiększa STR i odporność na ataki typu Hold/Sleep/Paralyze/Mental/Poison/Bleed/Shock, szansa na odbicie fizycznych i magicznych ataków spowrotem do przeciwnika.

Last Patience

Szansa na zwiększenie mocy Skili i Shield P. Def podczas otrzymywania obrażeń.

Superior Elemental Mastery

Zwiększa STR oraz odporność na wszystkie elementy.

Gust Blade

Atakuje przeciwnika z przodu – wymagana broń typu sword / bunt.

Chain Galaxy

Atakuje pobliskich wrogów oraz zmniejsza regeneracje HP.

Chain Strike

Przyciąga przeciwnika do gracza.

Chain Hydra

Przyciąga target jak i innym przeciwników przed graczem.

King of Beast

Summonuje Lion of Light zadając ogromne obrażenia na pobliskich wrogów.

Superior Hate

Prowokuje wybrany target oraz wymusza zmianę targetu na ciebie.

Superior Hate Aura

Superior Hate działający obszarowo.

Summon Golden Lion

Summonuje Golden Lion umożliwiający walkę bezpośrednio przy tobie.

Summon Knight Cubic

Summonuje Knight Cubic – usuwa wszelkie debuffy.

Final Ultimate Defense

Zwiększa P. Def. i M. Def.; otrzymywanie obrażeń do ustalonej wartości, odbicie części obrażeń spowrotem do atakującego. Zwiększa odporność na usuwanie bufów.

Noble Sacrifice

Przejmowanie części obrażeń od wybranego członka party.

Protection of Faith

Zwiększa P. Def., M. Def., odporność na debuffy dla całego party oraz przejmuje część obrażeń otrzymywanych przez całe party.

Spike Shield

Odbija część otrzymanych fizycznych ataków spowrotem do wroga.

Ignore Death

HP nie spada poniżej określonej wartości.

Rescue

Przyciąga członka party oraz przejmuje część obrażeń do określonej wartości.

Night Frenzy

Zwiększa P. Def., M. Def., Spd., Accuracy, Atk. Spd. podczas używania broni typu sword / blunt weapon. Zwiększony Critical Rate dla borni sword natomiast Critical Damage dla blunt weapon.

Shield Charge

Atakuje wroga przy użyciu tarczy. Zmniejsza P. Def., P. Evasion, zwiększa P. Critical Damage na danym targecie.

Last Judgment

Atakuje wybrany target oraz mniejsza jego Spd. Wymagany sword / blunt.

Justice Punishment

Atakuje wybrany target oraz zmniejsza jego P. Atk. / M. Attack. Wymagany sword / blunt.

Shield Impact

Atakuje wybrany target z przodu z efektem typu Stun. Wymagana tarcza.

Shield Wave

Atakuje wybrany target z przodu z efektem typu Stun. Wymagana tarcza.

Focus Shield

Umożliwia obrone tarczą we wszystkich kierunkach oraz zwiększa Shield P. Def.

Rage Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., Spd. podczas używania broni typu sword / blunt. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.

Challenge Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., aggression na przeciwników oraz koszt MP skili. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.

Iron Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., P. Def., Shield P. Def., Shield Defense oraz odporność na bronie typu bow/crossbow; redukuje otrzymywane obrażenia krytyczne. Wymagana zbroja typu Heavy. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.

Resist Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., M. Def. i odporność na elementy. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.

Recovery Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., P.Def oraz odporność na debuffy. Zwiększa regeneracje HP. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.

Sigel Force

Zwiększa P. Atk. dla całego party wyłączając klasy Sigel Knights.

Spirit Aura

Zwiększa P. Atk., Atk. Spd., M. Def oraz odporność na debuffy + regeneracja MP. Członkowie party mogą mieć tylko jedną Aurę w tym samym czasie.
Yul Arche :

Nazwa Skila

Opis

Tornado Shot

Atakuje przeciwnika przeszywającym uderzeniem. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Superior Bow / Crossbow Mastery

Zwiększa STR, Atk. Spd. przy użyciu broni typu bow/crossbow. Czas ponownego użycia skila zależy od STR. Zwiększa P. Def., Evasion gdy HP spada do określonego poziomu.

Superior Light Armor Mastery

Zwiększa STR, P. Def., Evasion, regeneracje MP, zmniejsza szansę na otrzymanie krytycznego uderzenia – wymagana zbroja typu Light.

Superior Hawkeye Mastery

Zwiększa zasięg i maksymalną ilość MP oraz zmniejsza koszt skili używając broni typu bow.

Superior Survival Ability

Zwiększa STR, Spd., Weight Limit, aktywuje Survival Movement podczas uderzeń krytycznych przy użyciu broni typu bow/crossbow.

Superior Trait Resistance

Zwiększa STR, odporność na ataki typu Hold/Sleep/Paralyze/Mental/Poison/Bleed/Shock oraz zwraca część magicznych i fizycznych obrażeń spowrotem do wroga.

Superior Critical Arrow

Zwiększa STR, P. Accuracy, Critical Rate, Critical Damage. Zwiększa szansę aktywowania Prominent Skill.

Superior Magic Resistance

Zwiększa STR, M. Def. Zwiększa M. Def. i elemental Def. podczas otrzymywania obrażeń.

Superior Elemental Resistance

Zwiększa STR i odporność na wszystkie elementy.

Bow Strike

Atakuje i obraca tyłem pobliskich wrogów. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Quick Shot

Atakuje wroga z dystansu. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Pin-Point Shot

Atakuje słaby punkt wroga ignorując P. Def. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Impact Shot

Ognista strzała z efektem typu Stun. Szansa na zdjęcie targetu. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Recoil Shot

Ognista strzała obracająca przeciwnika. Szansa na zdjęcie targetów przeciwnikom. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Multiple Arrows

Atakuje salwą strzał z dużego dystansu przeciwników. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Heavy Arrow Rain

Deszcz strzał na pobliskich wrogów. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Quick Evasion

Natychmiastowe oddalenie się.

Quick Charge

Natychmiastowe przybliżenie się.

Lure Shot

Przyciąga uwagę wroga.

Shift Shot

Transferuje aggression pobliskich przeciwników do innego członka party.

Support Fire

Atakuje target w wybranym zasięgu.

Starshell

Płonąca gwiazda, wyłapuje wrogów z ukrycia (hide) lub zastawia pułapkę. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Remote Control

Sterowanie pułapką w celu ustawienia jej w określonym miejscu.

Confusion Decoy

Summonuje decoya który rozprasza przeciwnika stając się jego pierwszym targetem.

Summon Thunder Hawk

Summonuje Thunder Hawka.

Final Ultimate Evasion

Zwiększa Evasion, physical skill Evasion Rate, odporność na debuffy. Szansa na zdjęcie przeciwnikowi targetu podczas otrzymywania obrażeń.

Quick Fire

Zwiększa Atk. Spd., P. Atk. podczas używania broni typu bow/crossbow.

Mind Eyes

Zwieksza Accuracy, Critical Rate, Critical Damage.

Camouflage

Komponuje się z otoczeniem, w celu ukrycia się (hide) i przemieszczenia ze zmniejszoną szybkością.

Flash

Zwiększa Spd., zdejmuje target pobliskim wrogom i chroni przed ich atakiem.

Yul Force

Zwiększa Casting Spd., zwiększa regenerację MP dla całego party.

Slow Shot

Atakuje przeciwnika spowalniając go. Spd. Wymagana broń typu bow/crossbow.

Time Bomb

Wyrzuca na wroga bombę, wybuchającą po pewnym okresie czasu zadając obrażenia. Zmniejsza Accuracy.

Frost Trap

Tworzy mrożącą pułapkę zmniejszając Spd. / Atk. Spd. / Casting Spd.

Gravity Trap

Tworzy grawitacyjną pułapkę unieruchamiając wroga.

Lock On

Obniża odporność na broń typu bow/crossbow i M. Def. przeciwnika.

Multiple Lock On

Obniża odporność na broń typu bow/crossbow, M. Def. przeciwnika i pobliskich wrogów. Dany target eksploduje zadając mu ogromne obrażenia.

Siege Fire Stance

Zwiększa P. Atk., skill power, Accuracy, Critical Damage, kosztem Atk. Spd., Spd. podczas używania broni typu bow/crossbow.

Rapid Fire Stance

Zwiększa Atk. Spd. i Spd. kosztem czasu ponownego użycia skila, Accuracy, P. Atk. Zwiększa Accuracy podczas zadawania obrażeń.

Snipe Stance

Zwiększa Accuracy, zasięg, Critical Rate, kosztem Atk. Spd., Spd. podczas używania broni typu bow/crossbow. Daje dodatkowe efekty przy użyciu skila Pint-Point Shot.
Aeore Healer :

Nazwa Skila

Opis

Superior Magic Weapon Mastery

Zwiększa INT, M. Atk., P. Atk. Zmniejszenie czasu ponownego użycia skili w zależności od INT postaci.

Superior Armor Mastery

Zwiększa INT, P. Def., regenerację HP/MP podczas używania zbroji typu robe lub light.

Superior Sigil Mastery

Zwiększa INT, regenerację MP, zmniejsza czas ponownego użycia skila podczas używania Sigilu.

Superior Casting Mastery

Zwiększa INT, maksymalne MP, Casting Spd., zmniejsza koszt MP skili magicznych.

Superior Anti Magic

Zwiększa INT, M. Def., szansa na zwiększenie M. Def. oraz Elemental Def. podczas otrzymywania obrażeń.

Superior Elemental Protection

Zwiększa INT i odporność na 4 główne żywioły.

Superior Trait Resistance

Zwiększa INT i odporność na ataki typu Hold/Sleep/Paralyze/Mental/Poison/Bleed/Shock oraz zwraca fizyczne i magiczne ataki spowrotem do wroga.

Crystal Form

Nieruchomy kryształ, który przyjmuje wszystkie ataki i debuffy wroga, podczas trwania tego skila zostaje zwiększona regeneracja HP/MP co każdą sekundę.

Dark Force

Zadaje obrażenia na cel ze zwiększonym M. Atk., z szansą na odepchnięcie wroga.

Sustain

Zmniejsza czas ponownego użycia skila.

Fairy of Life

Summonuje Fairy, który podąża za celem zwracając mu HP.

Radiant Heal

Zwraca danej osobie HP ze zwiększonym M. Atk., zwracając mu także CP.

Brilliant Heal

Zwraca HP tobie oraz pobliskim członkom party ze zwiększonym M. Atk., zwracając także CP.

Recharge Heal

Zwraca natychmiastowo danej osobie MP w zależności od jej lvl-u oraz zwiększa regenerację MP w każdej sekundzie.

Balance Heal

Wyrównuje HP każdemu członkowi party i zwiększa regenerację HP w każdej sekundzie.

Radiant Purge

Zdejmuje wszystkie debuffy z danego celu.

Brilliant Purge

Zdejmuje wszystkie debuffy danym celom oraz chroni ich przed debuffami na określony czas.

Dark Blast

Zadaje obrażenia na dany cel ze zwiększonym M. Atk. i zmniejsza jego agresję.

Dark Circle

Zadaje obrażenia na dany cel i pobliskich wrogów ze zwiększonym M. Atk. i zmniejsza ich agresję.

Rebirth

Całkowicie przywraca HP/MP/CP każdemu członkowi party z szansą na zdjęcie debuffów.

Intense Healing

Zwiększa P. Def., M. Def. i zmniejsza czas ponownego uzycia skili.

Summon Tree of Life

Summonuje Tree of Life, które przywraca HP wszystkim członkom party oraz zdejmuje debuffy.

Teleport

Teleportuje przywołany objekt. Skil ten nie może być użyty poza danym zasięgiem.

Summon Rumi

Summonuje Rumi.

Reset

Resetuje czas trwania wszystkich aktywnych nieprawidłowych „stanów” danego celu.

Party Recall

Teleportuje członków party do miasta.

Dark Rain

Zadaje obrażenia na pobliskich wrogów ze zwiększonym M. Atk., i zmniejsza ich agresję.

Progressive Heal

Zwraca najbardziej poważne obrażenia sojuszników wokół danego targetu.

Celestial Protection

Wybrany członek party staje się nieśmiertelny przez pewien okres czasu..

Celestial Party Protection

Całe party staje się nieśmiertelne przez pewien okres czasu.

Dissolve

Zwiększa Spd. oraz usuwa agresję pobliskich wrogów.

Blessed Resurrection

Wskrzesza danego członka party.

Party Resurrection

Wskrzesza wszystkich członków party.

Power of Saha

Zwiększa P.Atk., P. Def. M. Atk., M. Def. na wybranego członka party.

Critical of Saha

Zwiększa P. Critical Rate, P. Critical Damage, M. Critical Rate na wybranego członka party oraz zmniejsza koszt MP skili fizycznych i magicznych.

Force of Saha

Zwiększa Atk. Spd., Casting Spd. na wybranego członka party oraz daje efekt typu Vampiric Rage.

Speed of Saha

Zwiększa P. Accuracy, P. Evasion, M. Evasion, Spd. na wybranego członka party oraz zmniejsza otrzymywane obrażenia krytyczne.

Resistance of Saha

Zwiększa odporność na ataki typu Shock, Poison, Holy, Darkness.

Clarity of Saha

Zmniejsza koszt MP skili.

Aeore Force

Zwiększa M. Atk. dla wszystkich członków party oraz zwiększa P. Atk. dla członków używającyh broni typu bow/crossbow.

Laksis Disc

Zwraca HP pobliskim sojusznikow oraz zadaje obrażenia na wrogów.

Dark Backfire

Zwiększa wrogowi koszt MP skili oraz zmniejsza Casting Spd.

Mark of Rumi

Osłabia przeciwnikowi P. Def., M. Def. oraz konsumuje HP co każdą sekundę.

Fatal Sleep

Zadaje celowi atak typu Sleep oraz po jego przebudzeniu zmniejsza mu Atk. Spd. / Casting Spd. / Spd.

Dark Devour

Zmniejsza efekt leczenia wrogowi.

Frantic Healing

Zwiększa Casting Spd. oraz zmniejsza koszt MP skili.
Iss Enchanter :

Skill Name

Skill Description

Superior Dual Weapon Mastery

Zwiększa P. Atk., M. Atk., Spd. podczas używania broni typu dual swords lub dual blunt weapons, z szansą na zwiększenie mocy skili fizycznych ataków krytycznych podczas atakowania. Czas ponownego użycia skila zależny od STR postaci.

Superior Robe Mastery

Zwiększa P. Def. podczas używania zbroji typu robe.

Superior Light Armor Mastery

Zwiększa P. Def. i regenerację MP podczas używania zbroji typu light.

Superior Heavy Armor Mastery

Zwiększa P. Def. podczas używania zbroji typu heavy.

Superior Anti Magic

Zwiększa INT i M. Def., z szansą na dodatkowe zwiększenie M. Def. i Elemental Def. podczas otrzymywania obrażeń.

Superior HP Boost

Zwiększa INT i Max HP.

Superior MP Boost

Zwiększa INT i Max MP.

Superior HP Recovery

Zwiększa INT i regenerację HP.

Superior Quick Recovery

Zwiększa INT i zmniejsza czas ponownego użycia skili magicznych.

Superior Steal Mana

Szansa na zwracanie MP podczas normalnych ataków wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Superior Resist Attribute

Zwiększa INT i odporność na taki typu Hold/Sleep/Mental/Poison/Blond.

Superior Divine Lore

Zmniejsza koszt MP skili magicznych.

Superior Focus Mind

Zwiększa INT i regenerację MP.

Superior Sixth Sense

Zwiększa INT, Evasion gdy poziom HP jest poniżej danej normy.

Superior Fast Spell Casting

Zwiększa Casting Spd.

Assault Rush

Szarża + Stun. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Death Strike

Atakuje cel ze zwiększonym P. Attack. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Burning Stop

Atakuje cel i pobliskich wrogów ze zwiekszonym P. Atk. oraz obniża P. Def., M. Def., P. Evasion. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Storm Break

Atakuje wroga i pobliskich przeciwników ze zwiększonym P. Atk. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Final Cancel

Szansa na usunięcie buffów z przeciwnika. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Quick Recall

Teleport do miasta.

Angel's Resurrection

Wskrzesza daną osobę.

Healing Melody

Leczy dany target i pobliskich sojuszników, zaczynając od tych z najmniejszą ilością HP.

Restores a target's CP.

Zwiększa P.Atk., P. Def., M. Atk. i M. Def. członka party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Drum Melody

Zwiększa Max MP, regenerację HP, M. Critical Rate, Critical Damage podczas normalnych ataków, P. Atk., P. Def., Atk. Spd., M. Atk., M. Def., Casting Spd., odporność na debuffy i obronę przed atakami krytycznymi członka party. Zmniejsza przeciwnikowi Spd. Podczas gdy członkowie party otrzymują spore obrażenia dostają bonus w postaci zwiększonych ataków krytycznych. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons – dla Iss Enchantera.

Pipe Organ Melody

Zwiększa Max HP, Max MP, Max CP i regeneracje HP członka party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Guitar Melody

Zwiększa P. Critical Rate, P. Critical Damage, M. Critical Rate członka party, zmniejsza koszt MP skili magicznych i fizycznych członków party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Harp Melody

Zwiększa P. Accuracy, P. Evasion, M. Evasion, Spd. of członka party oraz zmniejsza otrzymywane obrażenia krytyczne. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Lute Melody

Zwiększa Atk. Spd., Casting Spd. członka party oraz daje efekt w postaci Vampiric Rage. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Knight's Harmony

Zwiększa P.Atk., P. Def. Shield Defense Rate, Shield P. Def., P. Critical Damage, P. Critical Rate na wybranego członka party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Warrior's Harmony

Zwiększa P.Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd., P. Critical Damage, P. Critical Rate, Spd. na wybranego członka party, kosztem M. Def., P. Def., P. Evasion. członków party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Wizard's Harmony

Zwiększa P.Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd., M. Def., M. Critical Rate, regenerację MP, Spd. na wybranego członka party, kosztem P. Def., P. Evasion, koszt MP skili magicznych i fizycznych, czas ponownego użycia skila – pozostałych członków party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Combat Sonata

Zwiększa Atk. Spd., Casting Spd., Max HP, regenerację MP, Spd. członka party lecz zwiększa koszt MP skili magicznych oraz szansę na utracenie targetu w chili rzucania skila członkom party.

Celerity Sonata

Zwiększa P.Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd., Spd. członka party, lecz zmniejsza P. Def., M. Def., P. Evasion. członkom party. Ponadto daje efekt w postaci Vampiric Rage, a także zwraca obrażenia fizyczne spowrotem do wroga. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Blood Requiem

Efekt w postaci Vampiric Rage dla członka party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Reorganization

Zwiększa P. Def., M. Def., Spd., kosztem P. Atk., M. Attack dla całego party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Angel's Hands

Wybrany członek party staje się odporny na wszelkie debuffy. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Battle Rhapsody

Zwiększa P.Atk., M. Atk., Atk. Spd., Casting Spd. wszystkim członkom party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Crazy Nocturne

Brak czasu ponownego użycia dla skili fizycznych i magicznych dla członka party. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Final Invincibility

Nieśmiertelność dla całego party.

Devil's Movement

Chroni całe party przed atakami potworów zmniejszając Spd. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Elemental Protection

Zwiększa odporność na ataki Fire, Water, Wind, Earth.

Divine Protection

Zwiększa odporność na ataki typu Poison, Bleed, Holy, Dark.

Mental Protection

Zwiększa odporność na ataki typu Hold / Sleep / Mental.

Assault Rush

Atakuje wroga ze zwiększonym P. Atk., redukując P. Def., M. Def., P. Evasion. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Shadow Blade

Atakuje wroga ze zwiększonym P. Atk., redukując P. Atk, M. Atk. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Transform

Zmniejsza Spd. oraz czyni go niezdolnym do ataku. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Petrify

Zamienia target w kamień. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Cute Pig

Transformuje ciebie w Cute Pig w celu zwiększenia P. Def., M. Def., Spd. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Polymorph

Zamienia ciebie w kamień, usuwa agresję przeciwników i utrudnia im targetowanie. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.

Chaos Symphony

Zadaje obrażenia na dany cel i pobliskich wrogów oraz zmniejsza ich P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def., Spd. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons..

Final Scourge

Blokuje regenerację HP pobliskim wrogom.

Final Oblivion

Zrzuca target wszystkim przeciwnikom znajdujących się w pobliżu.

Final Suspension

Zwiększa czas ponownego użycia skili fizycznych i magicznych pobliskim wrogom.

Giant Root

Zatrzymuje wroga – atak typu Hold. Wymagana broń typu dual swords lub dual blunt weapons.
Feoh Wizard :

Nazwa Skila

Opis

Superior Weapon Mastery

Zwiększa P. Atk., M. Atk., Casting Spd. Czas ponownego użycia skila zależny od INT postaci.

Superior Robe Mastery

Zwiększa P. Def. podczas uzywania zbroji typu robe.

Superior Anti Magic

Zwiększa INT, M. Def., z szansą na dodatkowe zwiększenie M. Def., elemental Def. podczas otrzymywania obrażeń.

Superior Sigil Mastery

Zwiększa M. Atk. i regenerację MP podczas używania Sigilu.

Superior Wizard Mastery

Zwiększa INT, M. Atk., Casting Spd., M. Critical Rate oraz zmniejsza koszt MP skili.

Superior Resist Attribute

Zwiększa INT odporność na ataki typu Hold/Sleep/Mental/Poison/Blond.

Superior Quick Recovery

Zwiększa INT i zmniejsza czas ponownego użycia skila.

Superior MP Boost

Zwiększa INT i Max MP.

Superior Fast MP Recovery

Zwiększa INT i regenerację MP.

Superior Clear Mind

Zwiększa INT , regenerację MP podczas stania lub chodzenia.

Superior Arcane Lore

Zwiększa INT, M. Atk. i odporność na 4 główne żywioły.

Fire Stance

Dotyczy skili z atakiem Fire.

Water Stance

Dotyczy skili z atakiem Water.

Wind Stance

Dotyczy skili z atakiem Wind.

Earth Stance

Dotyczy skili z atakiem Earth.

Elemental Spike

Zadaje magiczne obrażenia nasycone 4 głównymi rzywiołami. Zmniejsza wrogom odporność na żywioły.

Elemental Crash

Zadaje magiczne obrażenia nasycone 4 głównymi żywiołami, gdzie Fire zadaje atak typu Fear, Water zmniejsza Spd., Wind odpycha przeciwnika, Earth atak typu Hold.

Elemental Destruction

Zadaje magiczne obrażenia nasycone 4 głównymi rzywiołami.

Death Breath

Zmniejsza HP przeciwnikowi.

Death Lord

Atakuje wroga stałymi obrażeniami, absorwując ich część.

Death Howl

Atakuje pobliskich wrogów w celu ich odepchnięcia.

Elemental Blast

Zadaje magiczne obrażenia nasycone 4 głównymi żywiołami na dany cel i pobliskich wrogów.

Elemental Storm

Zadaje magiczne obrażenia nasycone 4 głównymi żywiołami na dany cel i pobliskich wrogów.

Wizard Spirit

Zwiększa M. Atk., M. Critical Rate, P. Def., M. Def., Evasion, zmniejsza koszt MP skili magicznych.

Devil's Way

Atakuje target zmniejszając mu M. Atk., Casting Spd., P. Critical Rate, M. Critical Rate, P. Def., M. Def., Spd., Evasion.

Devil's Final Way

Zadaje obrażenia na dany target i pobliskich wrogów, absorwując część HP. Zmniejsza P. Def., M. Atk., Casting Spd., M. Def., P. Critical Rate, M. Critical Rate, Spd., Accuracy wrogom.

Devil's Hands

Resetuje czas trwania „Mez” na dany target.

Ignore Divinity

Usuwa jeden buff.

Hell Binding

Unosi cel w powietrze i unieruchamia go.

Mass Hell Binding

Unosi wrogów w powietrze i unieruchamia ich.

Death Fear

Atak typu Fear powodując także spowolnienie wroga.

Mass Death Fear

Obszarowy Death Fear.

Magical Evasion

Atakuje pobliskich wrogów zadając atak typu Stun, kasując ich target, podczas teleportowania się w tył.

Magical Charge

Atakuje pobliskich wrogów zadając atak typu Stun, kasując ich target, podczas teleportowania się do przodu.

Shadow Hell

Przeciąga wrogów w dany kierunek.

Air Rider

Zwiększa Spd.

Ultimate Body To Mind

Konsumuje HP w celu zwrócenia MP.

Arcane Barrier

Redukuje otrzymywane obrażenia a ich pozostałą część otrzymuje tracąc MP do wyznaczonej granicy, ponadto część ataków może wrócić spowrotem do przeciwnika.

Hell Road

Zadaje magiczne obrażenia na przeciwniku, wypalając go, z efektem typu Fear.

Hell Gate

Zadaje magiczne obrażenia na pobliskich przeciwnikach, wypalając ich, z efektem typu Fear.

Double Stance

Zwiększa M. Atk., M. Critical Rate, redukuje koszt MP i czas ponownego użycia skili magicznych.

Ultimate Invocation

Kasuje efekty typu Poison/Bleed/Hold/Incapacitated, oraz staje się nieśmiertelny zwracając część HP/MP.
4. Enchantowanie Skili :
 • Po ukończeniu procesu „Awakening” otrzymasz SP oraz pewną ilość Essence of the Giants potrzebych do enchatowania twoich skili.

Przedmiot

Koszt Przedmiotu

Superior Giant's Codex

2 Essence of the Giants

Superior Giant's Codex - Mastery

7 Essence of the Giants

Superior Giant's Codex - Discipline

5 Essence of the Giants

Superior Giant's Codex - Oblivion

3 Essence of the Giants

Mystery Box of the Giants

1 Essence of the Giants
 • Z Mystery Box of the Giants losowo możesz otrzymać jeden z Superior Giant's Codexów. Jest także szansa, że skrzynka będzie pusta.
 • Do enchatowania skili będziesz potrzebował odpowiedni Superior Giant's Codex, Adene, SP.
5. Inne Zmiany :
 • Od teraz skili będziesz mógł się uczyć przez twoje okienko skili.
 • Wśród Przebudzony klas, Wynn Summoners może przywołać wiele swoich sług jednocześnie.
 • Liczba przywoływanych summonów będzie zależeć od punktów pasywnego skila "Superior Summon Mastery."
 • Summony nie będą miały limitu po którym znikają.
 • Niektóre typy potworów będą używać skili groźnych także dla klas innych jak Knights.
 • Będzie widoczny wskaźnik kastowania skili przez przeciwnika (podczas jego targetowania )
 • Ikony skili będą wyłaczone jeżeli gracz w danym momencie nie będzie w stanie mógł ich użyć.
6. Przedmioty :

 • Pojawia się nowy grade zbroji i broni : R grade
 • R grade – dla lvli 85+, R95 – dla lvli 95+, R99 – dla lvli 99+

Grade

Poziom

Broń

Zbroja

R-Grade

85

Requiem

Immortal

R-Grade

90

Apocalypse

Twilight

R95-Grade

95

Spectre

Seraph

R99-Grade

99

Amaranthine

Eternal

 • Nie będzie specjalnych broni dla Kamaeli.
 • Gracz może otrzymać jeden na dzień "Adventurer's Mark" z niektórych instancji. Można go wymienić u „Adventurers' Guildsmen", który pojawia się w tym samych instancjach.

Adventurer's Mark

Exchanged Seal

Adventurer's Mark - Loyalty

Seal of Loyalty

Adventurer's Mark - Pledge

Seal of Pledge

Adventurer's Mark - Sincerity

Seal of Sincerity

Adventurer's Mark - Spirit

Seal of Spirit

· Do kraftu R-Grade dual swords, dual daggers, dual blunt weapons będzie potrzebny low S-Grade one-handed swords, one-handed blunt weapons, daggers.
· Kamael będzie mógł nosić wszystkie rodzaje zbroji R-Grade i wyższych.
 • Wszystkie przedmioty R-Grade i wyżej są pokazywane jako "Unidentified".
 • Przedmioty "Unidentified" mają możliwość wymiany, wyrzucenia lecz nie mogą być enchantowane.
 • Po dwukrotnych kliknięciu na przedmiot "Unidentified" możemy otrzymać go w postaci "Bound," "Standard," lub "Blessed".
 • „Bound” – nie możemy nic z nim zrobić, należy tylko do nas.
 • "Standard" i "Blessed" – możemy wymieniać, sprzedawać itd.
 • "Bound," "Standard" i "Blessed" – ma możliwość SA, agumentacji, enchantu, atrybutu.
 • „Bound” przedmiot można wymienić na „Standard” przy pomocy "Unbind Scrolls". Przy jego wymianie wszystkie jego właściwości zostają zachowane tzn. SA, atrybut itd. (wyłączając agumentację)
 • "Unbind Scrolls" jest dostępny dla gradów R, R95 i R99. Można go zdobyć na :

Nazwa

Miejsce

Unbind Scroll - R-Grade

Istina Warzone

Unbind Scroll - R95-Grade

Octavis Warzone

Unbind Scroll - R99-Grade

Istina Epic Battle, Octavis Epic Battle

 • Brak możliwości PvP dla przedmiotów „Bound”.
Epiki :
 • "Blessed Earring of Antharas" i "Blessed Necklace of Valakas" – R-Grade
 • "Earring of Antharas" i "Necklace of Valakas" można wymienić na Blessed u npc „Rafforty" w Ice Merchant Cabin, przy użyciu Bottle of Antharas' Soul i Bottle of Valakas' Soul. Można je zdobyć zabijając Antharasa i Valakasa.
 • Antharas w instancji nie dropi Bottle of Antharas' Soul.

Przedmiot

Grade

M. Def.

Statystyki

Blessed
Earring of Antharas

R

170

MP +59, resistance to Bleed +50%, Bleed attack rate +50%, increased healing, Vampiric Rage effect, resistances to Stun/Mental attacks +40%, Stun/Mental attack rate +40%, decreased MP cost for physical/magic skills, increased Earth resistance, increased Holy resistance, increased P. Def. and M. Def., CON +3 and MEN +3. The player can use the Cancel Stun skill, and resistance to Stun increases temporarily by 100%. Effects of only one earring apply, even if the player wears two of the same earring.

Blessed
Necklace of Valakas

R

226

HP +625, resistance to Sleep +50%, Sleep attack rate +50%, decreased reuse time for physical/magic skills, P. Atk. +10%, M. Atk. +20%, Wild Magic effect, Damage Shield effect, Fire Def. +30, Dark Def. +20, P. Skill Attack +5%. The player can use the Cancel Hold skill and resistance to Hold increases temporarily by 100%.

Enchatowanie przedmiotów R-Grade i wyższych :
 • W enchatowaniu przedmiotów „Bound” i „Standard” statystyki rosną tak samo.
 • W enchatowaniu przedmiotu „Blessed” statystyki rosną wyżej w stosunku do „Bound” i „Standard”.
 • Dodatkowe bonusy dają przedmioty R-grade i wyższe po enchancie +4 i więcej :

Typ przedmiotu

Bonusy po 4 enchancie

Dagger

Zwiększa P. Critical Damage.

One-handed Sword

Zwiększa P. Accuracy i P. Critical Rate.

Two-Handed Sword

Zwiększa P. Atk.

One-handed Blunt Weapon

Zwiększa P. Critical Damage

Fist Weapon

Zwiększa P. Atk. and Atk. Spd.

Pole

Zwiększa ilość atakowanych targetów.

Bow

Zwiększa siłę ataków fizycznych.

Crossbow

Zwiększa Atk. Spd.

Magical One-handed Sword

Zwiększa M. Critical Rate i M. Accuracy.

Magical One-handed Blunt Weapon

Zwiększa M. Critical Damage i M. Accuracy.

Magical Two-handed Blunt Weapons

Zwiększa M. Atk., M. Critical Damage i Casting Spd.

Dual Sword

Zwiększa P. Atk. i P. Critical Rate.

Dual Dagger

Zwiększa P. Atk. i P. Critical Damage.

Dual Blunt Weapon

Zwiększa P. Atk. i siłę ataków fizycznych.

Upper Heavy Armor

Zwiększa P. Def. i zmniejsza siłę otrzymywanych ataków krytycznych .

Upper Light Armor

Zwiększa P. Evasion, zmniejsza siłę otrzymywanych ataków krytycznych, odporność na fizyczne ataki.

Upper Robe

Zwiększa P. Evasion i odporność na ataki typu mental.
 • Dodatkowo zbroje R-Grade i wyższe posiadają dodatkowe statystyki. Ich punkty zależne są od Gradu i poziomu enchantu.

Element zbroji

Bonusy

Helmet

Zwiększa P. Evasion i M. Evasion.

Upper Armor

Zwiększa P. Atk. i M. Atk.

Lower Armor

Zwiększa P. Critical Rate i M. Critical Rate.

Gloves

Zwiększa P. Accuracy i M. Accuracy.

Boots

Zwiększa Spd.
Statystyki setów R-Grade i wyższych :
 • Zbroje R-Grade, R95, R99 mają po 2 różne sety w każdej kategorii czyli – 2 heavy sets / 2 light sets / 2 robe sets.

Zbroja

Typ

Statystyki

Immortal
Heavy Armor

Attack type

STR +1, Atk. Spd. +3%, P. Critical Damage +209, resistance to Hold +5, HP +463, P. Atk. +155, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. a further +5%, P. Def. +7%

Immortal
Heavy Armor

Defense type

CON +1, HP +463, P. Critical Damage received -3.3%, resistance to Shock + 5, M. Def. +38, P. Def. +77, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. +5%, P. Def. +7%

Immortal
Light Armor

Assassin type

DEX +1, Atk. Spd. +3%, P. Evasion +2.3, resistance to Sleep +5, MP cost of skills -4%, P. Critical Rate +3.3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10
Atk. Spd. +10%, P. Atk. +7%

Immortal
Light Armor

Enhance type

STR +1, P. Atk. +155, MP cost of skills -4%, resistance to Hold +5, HP +463, P. Atk. Spd. +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. a further +7%

Immortal
Robe

Magic type

INT +1, Casting Spd. +15%, MP +185, resistance to Sleep +5, MP Recovery +0.6, M. Critical Rate +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. +15%

Immortal
Robe

Recovery type

WIT +1, Casting Spd. +15%, MP +185, resistance to Shock +5, MP Recovery +0.6, Healing +65, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. +15%

Twilight Heavy Armor

Attack type

STR +2, CON -1, P. Atk. Spd. +3%, P. Critical damage +242, resistance to Hold +7, MP cost of skills -4%, P. Atk. +180, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. a further +5%, P. Def. +7%

Twilight Heavy Armor

Defense type

CON +2, STR -1, HP +487, MP +202, resistance to Shock + 7, M. Def. +44, P. Def. +87, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. +5%, P. Def. a further +7%

Twilight Light Armor

Assassin type

DEX +2, STR -1, Atk. Spd. +3%, Evasion +2.3, resistance to Sleep +7, P. Atk. +180, P. Critical Rate +3.3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. a further +7%

Twilight Light Armor

Enhance type

STR +2, CON -1, P. Atk. +180, resistance to Hold +7, HP +487, P. Critical Damage +242, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Atk. Spd. +10%, P. Def. +7%

Twilight Robe

Magic type

INT +2, MEN -1, Casting Spd. +15%, MP +202, resistance to Sleep + 7, M. Atk. + 184, M. Critical Rate +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. a further +15%

Twilight Robe

Recovery type

WIT +2, MEN -1, Casting Spd. +15%, MP +202, resistance to Shock +7, MP Recovery +0.7, Healing +85, Water/Fire/Earth/Wind resistances +10, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. +15%

Seraph
Heavy Armor

Attack type

STR +3, CON -2, Atk. Spd. +3%, P. Critical Damage +281, resistance to Hold +10, HP +511, P. skill atk. power +6%, P. Atk. +214, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +5%, P. Def. +7%

Seraph
Heavy Armor

Defense type

CON +3, STR -2, HP +511, P. Critical Damage received -3.3%, resistance to Shock +10, P. Critical Damage received -281, M. Def. +50, P. Def. +96, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. +5%, P. Def. 7%

Seraph
Light Armor

Assassin type

DEX +3, STR -2, Atk. Spd. +3%, P. Evasion +2.3, resistance to Sleep +10, MP cost of skills -4%, P. skill Atk. power +6%, P. Critical Rate +3.3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. a further +10%

Seraph
Light Armor

Enhance type

STR +3, CON -2, P. Atk. +214, MP cost of skills -4%, resistance to Hold +10, HP + 511, M. Atk. bonus +20, Atk. Spd. +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. a further +7%

Seraph
Robe

Magic type

INT +3, MEN -2, Casting Spd. +15%, MP +221, resistance to Sleep + 10, M. Atk. +222, increased resistance to Magic Cancel, M. Critical +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. a further +15%

Seraph
Robe

Recovery type

WIT +3, MEN -2, Casting Spd. +15%, MP +221, resistance to Shock +10, MP Recovery +0.8, M. Critical +3%, Healing +89, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. +15%

Eternal
Heavy Armor

Attack type

STR +3, CON -1, Atk. Spd. +3%, P. Critical Damage +298, resistance to Hold +10, HP +521, absorbs 2% of physical damage, P. Atk. +246, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +5%, P. Def. +7%

Eternal
Heavy Armor

Defense type

CON +3, STR -1, HP +511, P. Critical Damage received -3.3%, resistance to Shock +10, P. Healing + 108, M. Def. +54, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, P. Def. +103, Atk. Spd. +5%, P. Def. a further 7%

Eternal
Light Armor

Assassin type

DEX +3, STR -1, Atk. Spd. +3%, P. Evasion +2.3, resistance to Sleep +10, MP cost of skills -4%, absorbs 2% of physical damage, P. Critical Rate +3.3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. +7%

Eternal
Light Armor

Enhance type

STR +3, CON -1, P. Atk. +246, MP cost of skills -4%, resistance to Hold +10, HP +521, P. skill Atk. +6%, Atk. Spd. +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Atk. Spd. a further +10%, P. Atk. a further +7%

Eternal
Robe

Magic type

INT +3, MEN -1, Casting Spd. +15%, MP +228, resistance to Sleep + 10, M. Atk. + 256, M. Critical Damage + 297, M. Critical Rate +3%, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. a further +15%

Eternal
Robe

Recovery type

WIT +3, MEN -1, Casting Spd. +15%, MP +228, resistance to Shock +10, MP Recovery +0.9, M. Atk. bonus +15, Healing +108, Water/Fire/Earth/Wind resistances +15, Casting Spd. a further +10%, M. Atk. a further +15%
System krystalizacji :
 • Po ukończeniu 4 profesji, wszystkie klasy mogą krystalizować przedmioty.
 • Podczas krystalizowania przedmiotów Gradu R i wyższego, oprócz kryształów R-grade jest szansa na otrzymanie :
- R-Grade Enchant Scroll
- Rare Soul Crystal Fragment
- R-Grade item crafting material
 • Dodanie funkcjonalności w interfejsie użytkownika umożliwia sprawdzenie przedmiotów dostępnych po krystalizacji.
Soul Crystals – SA :
 • Istnieją 2 rodzaje kryształów do borni R-Grade i wyższych : Soul Crystal oraz Rare Soul Crystal .

Typ

Rodzaj kryształu

Zwykły

Red/Blue/Green Soul Crystal (R-Grade)

Zwykły

Red/Blue/Green Soul Crystal (R95-Grade)

Zwykły

Red/Blue/Green Soul Crystal (R99-Grade)

Rare

Yellow/Teal/Purple Soul Crystal (R-Grade)

Rare

Yellow/Teal/Purple Soul Crystal (R95-Grade)

Rare

Yellow/Teal/Purple Soul Crystal (R99-Grade)
 • Rare Soul Crystal dodaje dodatkowe bonusy do broni.
 • R-Grade Soul Crystal można zdobyć dzięki odpowiedniej ilości "Adventurer's Marks".
 • Podczas krystalizacji przedmiotów R-Grade i wyższych jest szansa na otrzymanie "Rare Soul Crystal Fragment".
 • 10 "Rare Soul Crystal Fragment" można wymienić na Rare Soul Crystal u Merchant of Mamon.
 • W borni „Bound” nie ma możliwości umieszczenia Rare Soul Crystal.
 • Do umieszczenia SA oprócz kryształu będziesz potrzebował Gemstone - R-Grade, dostępne u Merchant of Mamon.
Kraftowanie :
 • Dwarfy będą mogły kraftować przedmioty R-Grade i wyższe.
 • Każdy po osiągnięciu lvl 85+ i 4 profesji otrzyma Create Common Item Skill Level 10, oraz Dwarfy Create Item Skill Level 11.
 • Wszystkie klasy będą mogły kraftować R-Grade pasy, koszulki, bransolety ( na talizmany ) i elixiry.
 • Tylko Dwarfy będą mogły kraftować R-Grade Soulshots, Spiritshots, Blessed Spiritshots.
 • Możliwość otrzymania recept R-Grade Soulshots, Spiritshots, Blessed Spiritshots u Adventurers' Guildsmen za Seals of Loyalty, Pledge, Sincerity lub Spilit.
 • Mała szansa na otrzymanie przedmiotów "Standard" i "Blessed" poprzez kraft.
 • Materiały takie jak Crafting Solvent oraz Dualsword Craft Stamp - R-Grade potrzebne do draftu przedmiotów R-Grade i wyższych będzie można kupić w Grocery.
Pozostałe zmieny :
 • Vespery od teraz będą gradem S80.
 • Zmiana wszystkich przedmiotów Common na Unidentified.
 • Przedmioty low S-Grade i niższe będą do kupienia w sklepach.
 • Z przedmiotów S-Grade i niższych jako Unidentified otrzymasz „Standard” lub „Bound”.
 • Broń „Bound” gradu od C do S będzie posiadać losowo wybrane SA z trzech możliwych. – po otworzeniu ich jako Unidentified.
 • Możliwość kraftu „Bound” duali D i C- Grade u Blacksmitha.

Duale

Potrzebna broń 1

Potrzebna broń 2

Bound Stormbringer*Stormbringer

Bound Stormbringer - Focus

Bound Stormbringer - Focus

Bound Stormbringer*Shamshir

Bound Stormbringer - Focus

Bound Shamshir - Guidance

Bound Stormbringer*Katana

Bound Stormbringer - Focus

Bound Katana - Focus

Bound Stormbringer*Spirit Sword

Bound Stormbringer - Focus

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Bound Stormbringer*Raid Sword

Bound Stormbringer - Focus

Bound Raid Sword - Focus

Shamshir*Shamshir

Bound Shamshir - Guidance

Bound Shamshir - Guidance

Shamshir*Katana

Bound Shamshir - Guidance

Bound Katana - Focus

Shamshir*Spirit Sword

Bound Shamshir - Guidance

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Shamshir*Raid Sword

Bound Shamshir - Guidance

Bound Raid Sword - Focus

Katana*Katana

Bound Katana - Focus

Bound Katana - Focus

Katana*Spirit Sword

Bound Katana - Focus

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Katana*Raid Sword

Bound Katana - Focus

Bound Raid Sword - Focus

Spirit Sword*Spirit Sword

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Spirit Sword*Raid Sword

Bound Spirit Sword - Crt. Damage

Bound Raid Sword - Focus

Raid Sword*Raid Sword

Bound Raid Sword - Focus

Bound Raid Sword - Focus

 • Pojawienie się nowych talizmanów R-Grade, które będą dostępne u "Adventurer's Guildsman" za "Adventurer's Marks".
 • Bransoleta R-Grade będzie posiadać 5 miejsc.
 • Pojawienie się R-Grade "Stone of Life" i "Accessory-type Stone of Life”.
 • R-gradowe Dye, które będą dostępne u „Suspicious Dye Merchant".
 • Zwiększenie miejsc m. in. w private warehouse.
 • R-gradowe elixiry HP, CP, Many dla lvli 85+.
 • "Elixir of Blessings", do jego użycia wymagana jest 4 profesja, dostępny również z kraftu. Elixir ten daje ci buffy Horn, Drum, Guitar, Pipe Organ, Lute i Harp Melody.
7. Subklasy :

 • NPC Subclass Master „Raina” od teraz będzie znajdować się w Talking Island Village.
 • Gracze będą mogli swobodnie zmieniać swoje Subklasy z wyjątkiem paru miejsc.
 • Podczas zmiany Subklasy będziesz otrzymywał buff " Identity Crisis" na 3 minuty. Uniemożliwia on walkę, używanie skili, przedmiotów. W czasie tego buffa nie można także zmieniać Subklasy.
 • Po aktualizacji klienta każdy otrzyma "Class Change Certificates" zgodnie z ilością wykonanych subklass.
 • W przeciwieństwie do „Subclass Reset", „Class Change Certificate" umożliwia zmianę klasy z zachowaniem obecnego poziomu (subklasy).
 • Jedna z Subklas może zostać zmieniona na Dual Class.
 • Możliwość Dual Class otrzymujemy po wykonaniu questa "Split Destiny".
 • Dual Class także ma dostęp do procesu Awaken.
 • Wszystkie skile certyfikatów Subklas zostaną zresetowane.
 • Nowy NPC Subclass Certifier "Tatum" w Talking Island Village.
 • Zarówno twoja główna klasa jak i subklasa może otrzymać efekty skili certyfikatów.
 • Zmienione Skile certyfikatów Subklas :

Nazwa Skila

Opis

Sub - P. Atk. / M. Atk. – zwiększenie

zwiększenie P. Atk. o 5 i M. Atk. o 10.

Sub - P. Def. / M. Def. – zwiększenie

zwiększenie P. Def. o 15 i M. Def. o 15.

Sub - Atk. Spd. / Casting Spd. – zwiększenie

zwiększenie Atk. Spd. i Casting Spd. o 10.

Sub - Critical Rate - zwiększenie

zwiększenie P. Critical Rate i M. Critical Rate o 1.

Sub - Critical Damage - zwiększenie

zwiększenie physical i magical critical damage o 10.

Sub - Physical Attribute Resistance – zwiększenie

zwiększenie odporności na fizyczne atrybuty o 5.

Sub - Mental Attribute Resistance – zwiększenie

zwiększenie odporności na ataki typu mental o 5.

Sub - Physical Ability - zwiększenie

zwiększenie Max CP o 200, Max HP o 100, and Max MP o 50.

Sub - MP Cost / reuse Time - zmniejszenie

zmniejszenie kosztu MP i czasu ponownego użycia skila by 1%.
8. Klany :
 • Do nabycia skili klanowych będą potrzebne wyłącznie punkty CRP.
 • Możliwość przyjmowania do akademi graczy z lvl poniżej 75 i nieskończoną 3 profesją.
 • Nowe pasywne skile klanowe :

Nazwa Skila

Lvl Klanu

Status

Opis

Clan Elemental Resistance

5

Elder

Zwiększa odporność wszystkich członków klanu na ataki Holy/Dark o 6.

Clan Debuff Control

5

Elder

Zwiększa odporność wszystkich członków klanu na debuffy o 7%.

Clan Muscle Control

5

Elder

Zwiększa odporność wszystkich członków klanu na ataki typu Paralyzing o 16.

Clan Mental Control

5

Elder

Zwiększa odporność wszystkich członków klanu na ataki typu Mental o 16.

Clan Advent

5

Elder

Zwiększa P. Atk. i P. Def. o 3% oraz regenerację HP/MP o 2 po zalogowaniu klan leadera. Wzrasta z lvl 1 na lvl 5 podczas gdy leader cały czas jest w grze.
 • Nowe aktywne skile klanowe :

Nazwa Skila

Lvl Klanu

Status

Opis

Clan Summon

7

Viscount

Przywołuje członków klanu. Wymaga 10 Soul Ores. Konsumuje 900 Individual Fame points.

Clan Guardian

11

Distinguished King

Summonuje Clan Guardian na 3 minuty. Clan Guardian przywraca HP/MP/CP wszystkim członkom klanu w zasięgu 500. Wymaga 100 Soul Ores. Consumes, konsumuje 1,000 Clan Reputation points.

Clan Copy

9

Marquis

Przywołuje klona które jest identyczne do kastujacego. Konsumuje 50 Soul Ores i 1500 Individual Fame points.

Clan Cleanse

9

Marquis

Usuwa wszystkie debuffy z wszystkich pobliskich członków klanu. Konsumuje 50 Soul Ores i 1500 Individual Fame points.

Clan Defense

11

Distinguished King

Nieśmiertelność dla członków klanu. Konsumuje 50 Soul Ores i 1,000 Clan Reputation points.

Clan Friendly

9

Marquis

Zwiększa P. Critical Rate o 3% i M. Critical Rate o 20. Konsumuje 100 Soul Ores i 3,000 Individual Fame points.

Clan Boundary

8

Count

Zwiększa P. Atk. i P. Def. o 3%. Konsumuje 100 Soul Ores i 2400 Individual Fame points.

Clan Prison

10

Duke

Zmniejsza Spd. pobliskim wrogom o 23% na 60 sekund i zapobiega ich ucieczce. Konsumuje 50 Soul Ores i 3,000 Individual Fame points.
Wojny Klanowe :
 • Klan może wypowiedzieć wojne innym 5 klanom.
 • Po wypowiedzeniu wojny zaczynia się 3-dniowy okres przygotowawczy.
 • Wojne można wycofac podczas 3-dniowego okresu przygotowawczego.
 • Strata 100 % doświadczenia podczas śmierci w wojnie.
 • W 3-dniowym okresie ustalane sa pewne zasady między dwoma stronami. Jeżeli gracz zabije innego w czasie tego okresu otrzyma punkty PK natomiast podczas wojny punkty PvP.
 • Możliwość sprawdzania statusu wojny.
 • Wojna trwa przez 3 tygodnie.
 • Po jej zakończeniu zliczane są punkty zabić i śmierci obu stron oraz trwa tygodniowa przerwa do możliwej następnej wojny.
 • Można zadeklarować porażkę po tygodniu trwania wojny.
9. Olimpiada :
 • Wymagany lvl 85+, nobless, ukończony quest Awaken.
 • Od teraz mecze będą odbywac się tylko w piątki, soboty, niedziele.
 • Rozkład meczy w ciągu miesiąca :

Tydzień

Typ meczu

Tydzień 1

1vs1 Match

Tydzień 2

1vs1 Match

Tydzień 3

1vs1 Match

Tydzień 4 (5)

1vs1 Class Match

 • Mecze 3 vs 3 zostały usunięte.
 • Maksymalnie będzie można rozegrać 50 meczy w ciągu 1 tygodnia.
 • Odpowiednie dobieranie przeciwników.
 • Buffy dostępne u Olympiad Manager : Horn Melody, Drum Melody, Pipe Organ Melody, Guitar Melody, Harp Melody, Lute Melody, Knight's Harmony, Warrior's Harmony, Wizard's Harmony.
 • U Olympiad Managera będą dostępne przedmioty R-Grade i wyższe, 4 rodzaje Giant’s Codexów.
 • Możliwość zamiany Olimpiad Tokenów na Individual Fame points u Olimpiad Managera.
 • Za quest "Olympiad Starter" od teraz będziesz otrzymywał:
1 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chest – za udział w 3 meczach.
2 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chests i 6,000 Individual Fame points – za udział w 5 meczach.
2 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chests i 10,000 Individual Fame points – za udział w 10 meczach.
 • Za quest „Olympiad Undefeated" od teraz będziesz otrzymywał :
1 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chest – za 2 kolejno wygrane mecze.
3 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chests i 10,000 Individual Fame points – za 5 kolejno wygranych meczy.
6 Awakened Hero's Olympiad Treasure Chests i 20,000 Individual Fame points – za 10 kolejno wygranych meczy.
 • Z Awakened Hero's Olympiad Treasure Chests możesz otrzymać :
Olympiad Tokeny
Superior Giant's Codexy
Elixir of Life / Mental Strength / CP - R-Grade, Warrior's Quick Healing Potion
Olympiad Guardian's Accessory
 • Maksymalnie Hero graczy będzie 8.
 • Wydłużenie czasu trwania statusu Hero.
 • Bronie Hero typu R- Grade :

Nazwa broni

Typ broni

Infinity Shaper

Dagger

Infinity Cutter

Sword

Infinity Slasher

Two-Handed Sword

Infinity Avenger

Blunt

Infinity Fighter

Fist

Infinity Stormer

Spear

Infinity Thrower

Bow

Infinity Shooter

Crossbow

Infinity Buster

Magical Sword

Infinity Caster

Magical Blunt

Infinity Retributer

Magical Two-Handed Blunt

Infinity Dual Sword

Dual Sword

Infinity Dual Dagger

Dual Dagger

Infinity Dual Blunt

Dual Blunt

 • Opcje :
Zwiększa Max HP, MP, CP
Zwiększa Atk. Spd. i Casting Spd.
Zwiększa Casting Spd. for magical weapons.
Zwiększa P. Critical Rate.
Zwiększa PvP damage.
 • Za status Hero klan otrzymuje 5,000 klanowych punktów reputacji.
 • Peleryny :

Nazwa

Ranking

Hero's Cloak

I miejsce w Klasie

Cloak of Honor

II i III miejsce w Klasie

 • Opcje :
Zwiększa Max HP, CP.
Zwiększa P. Def. i M. Def.
10. Auction House :
 • Sprzedawanie przedmiotów przez graczy w specjalnym „Domu handlowym”, gdzie nie mósisz być online.
11. Vitality System :
 • Punkty Vitality są resetowane co każdy maintance.
 • Gracze mogą otrzymać 300 % Exp i SP za punkty Vitality.
 • Raid Bosy nie będą już odnawiać Vitality.
 • Vitality nie będzie się już odnawiać w Peace Zonie oraz gdy jesteś wylogowany.
 • Brak Vitality herbów z dropu.
 • Zostanie usunięty Nevit's Blessing system.
 • NPC Priest of Blessing nie będzie się już pojawiał.
 • Nevit's Advent Blessing zostanie usunięty.
12. Fame
 • Maksymalnie gracz będzie mógł posiadać 20,000,000 punktów fame.
 • Od teraz zostanie zwiększona liczba przyznawanych punktów fame o 10 razy.
 • U Territory Manager będą dostępne przedmioty R – Grade.
 • U Fortress Support Unit Captain będą dostępne m.in. dye i talizmany R – Grade.
 • U Reputation Manager pojawią się enchanty weapon i armor R – grade, Greater Elixiry HP, CP, Many -R-Grade.
 • Za zdjęcie 1 punktu PK będziesz potrzebował 500,000 punktów fame.
 • 1 CRP będzie równy 10,000 fame.
 • Członkowie klanu biorąc udział w Siegach, TW będą otrzymywać 1 CRP na 5 minut.
13. Seven Signs :
 • Wszystkie katakumby i nekropolia zostaną zamknięte.
 • W związku z tym poprawiona zostanie maksymalna stawka podatku zamku – 15 %.
 • Wszystko co miało związek z Seven Signs już go mieć nie będzie.
 • Brak możliwości wejścia do Festival of Darkness i Dimensional Gap.
 • Blacksmith of Mammon i Merchant of Mamon będą losowo przemieszczać się w 11 miastach.
 • "Dusk Priestess" i "Priest of Dawn" zostaną zastąpieni "Priest of Mamon”.
 • Wszystko co było dostępne dzięki Ancient Adenie zostanie zastąpione zwykłą Adeną.
 • Raidbosy Anakim/Lilith zostaną usunięte.
 • Scrolls of Ancient Magic będą dropić ze zwykłych potworów.
14. Hunting Zones, Raid Bosy :
Talking Island Village :
 • Zmieniona lokalizacja wszystkich NPC i pojawienie się nowych.
 • Zmiana potworów w pobliżu Talking Island Village.
 • Pojawienie się muzeum z możliwością sprawdzenia osiągów graczy i ich najlepszych wyników na serwerze.
 • Podział miasta na różne strefy niezbędne dla graczy – zostanie rozbudowane.
 • Nowy środek transportu – Kookaru – umożliwiający sprawne poruszanie się po mieście.
- Ye Sagira Ruins
 • Zalecany lvl 1-20.
 • Miejsce podzielone na 5 stref levelowych.
 • Możliwość walki z pomocnikiem - "Combat Assistant".
- Labyrinth of Belis
  • Zalecany lvl 19 +.
  • Labirynt ten jest częścią questa na 1 profesję.
- Harnak Underground Ruins
 • Zalecany lvl 85 – 90, w party.
 • Miejsce to podzielone jest na wiele komnat i pomieszczeń, gdzie zabijając odpowiednie potwory otrzymujesz specjalne buffy czy też przywołujesz Raid Bossa.
 • „Quest Zone System” – rozpoczyna się zaraz po wejściu party, zliczane są odpowiednie punkty podczas farmienia za które można otrzymać nagrodę.
Obszary Dark Elven Village :
 
- Altar of Evil
 • Zalecany lvl 85 – 87, solo exp.
 • Potwory będą silniejsze nocą.
 • Raid Bos "Stygian Queen", pojawiający się tylko nocą.
- Bloody Swampland
 • Zalecany lvl 87-90, solo exp.
- Windmill Hill, Ruins of Agony, Ruins of Despair, Wastelands
 • Zalecany lvl 20-40, solo exp.
 • Zmienione lokalizacje potworów
 • Questy
 • Raid Bosy "Rose" i "Thorn" na Wastelands.
Cruma Tower :
 • Zalecany lvl 40-55, party exp.
 • Potwory także z lvl 50 – 55.
 • Pojawienie się 2 specjalnych potworów : "Accencio" i "Malicio".
Tower of Insolence :
 • Zalecany lvl 60-75, party exp.
 • Nowe areny oraz potwory.
 • Po zabiciu Vladimir’s Defender istnieje szansa na pojawieni się samego Vladimira.
 • Po zabiciu Lalouise Defender istnieje szansa na pojawienie się samego Laloouisa.
 • Raid Bos „Byron” pojawiający się na 5 poziomie.
 • Kiedy na 6-8 poziomie zostanie zabity Kenneth Bastion istnieje szansa na pojawienie się Frenzied Kenneth.
 • Raid Bos Heaven's Palace Sniper Captain na poziomie 9.
 • Na poziomie 10-12 pojawia się raz na godzine Emperor of Heaven's Palace i Heaven's Palace Goddess.
Seed of Annihilation :
 • Zalecany lvl 85-90, party exp.
 • Lepiej dostosowany poziom mobów.
 • Brak buffów Efficacy of Strength, Efficacy of Wisdom i Efficacy of Agality.
Seed of Annihilation - Battle in the Nursery :
 • Zalecany lvl 85-89, solo exp.
 • Instancja typu dungeon z godzinną przerwą do rozpoczęcia go ponownie.
Istna :
 • Zalecany lvl91-99.
 • Instancja typu dungeon z Raid Bosem.
 • Wejście dla 7 - 35 graczy u npc "Remir" w Seed of Annihilation.
 • Możliwa walka w 2 poziomach Normal Battle i Epic Battle.
Teredor :
 • Zalecany lvl 85-90.
 • Instancja typu dungeon z Raid Bosem dla 7-osobowego party.
 • Wejście od npc "Filaur" w Schuttgart Castle Town.
Altar of Shilen :
 • Zalecany lvl95-99, party dungeon.
 • Wejście dla 7-osobowego party.
Crystal Caverns :
 • Zalecany lvl 97-99, party dungeon.
 • Wejście dla 7-osobowego party z Crystal Caverns Admission Portal w Crystal Oracle.
 • W zależności od dnia tygodnia dostępne będą "Emerald Square", "Steam Corridor" lub "Coral Garden". W każdej z opcji gracze muszą wykonać odpowiednie zadanie.

Czas

Pon

Wt

Śrd

Czw

Pi

Sob

Nied

6:30 - 18:00

Emerald Square

Coral Garden

Steam Corridor

Emerald Square

Coral Garden

Steam Corridor

Emerald Square

18:00 - 6:30

Steam Corridor

Emerald Square

Coral Garden

Steam Corridor

Emerald Square

Coral Garden

Steam Corridor

Balok :
 • Zalecany lvl 97-99.
 • Instancja typu dungeon z Raid Bosem.
 • Wejście dla 3 party.
 • Dostęp z Crystal Caverns Admission Portal w Crystal Oracle.
The Balthus Knights: Antharas Expedition :
 • Zalecany lvl 95 – 99.
 • Instancja typu dungeon z Raid Bosem.
 • Do instancji można dostać się tylko 1 i 15 dnia każdego miesiąca
 • Wejście dla 14 – 35 graczy.
Antharas, Valakas :
 • Zalecany lvl 99.
 • Raid Boss.
 • Statystyki Antharasa i Valakasa zostały znacznie zwiększone.
Earth Wyrm Trasken :
 • Zalecany lvl 85-99.
 • Raid Boss.
 • Wejście od npc Priest of the Earth "Daichir" w Schuttgart Castle Town, w co drugi piątek, sobotę, niedzielę.
 • Gracze z lvl 95+ mogą wejść grupa 100 osób lub mniejszą, natomiast gracze z lvl 85-94 bez party.
Fortuna :
 • Zalecany lvl90-99, party exp.
 • Instancja typu dungeon.
 • Wejście dla 1 party, od npc Josephina's companion "Izael" w Ancient City of Arcan.
 • Instancja posiada 9 etapów w tym Raid Bosa.
Magmeld :
- Ancient City of Arcan
 • Nowe miasto z nowymi miejscami expienia.
 • Quest w którym gracze mają do wyboru 2 opcje. Związany jest on m. in. z trzesieniami ziemi w tym mieście i innymi zjawiskami.
- Fairy Settlement
 • Zalecany lvl 90 – 94, solo exp.
 • Pojawianie się specjalnych potworów podczas używania Cocoona.
 • Losowo pojawiający się "Wisps", który odnawia HP/MP.
 • Zwiększona siła potworów podczas nocy.
 • "Pan Direm", dropi specjalny przedmiot Kimerian Raid.
- Kimerian Raid
 • Zalecany lvl90-99.
 • Solo instancja typu dungeon.
 • Wejście od npc "Naomi Kasheron" w Ancient City of Arcan.
 • Dostępne dwa poziomy Normal Battle – wymagany "Kimerian's Silver Key" i Epic Battle – wymagany "Kimerian's Gold Key".
- Garden of Genesis
 • Zalecany lvl90-94, party exp.
 • Podzielony na część zwykłą i główną – Ogród z 4 strefami.
 • W części zwykłej pojawia się specjalny potwór – Raid, który poszukuje "Outdoor Gardener" podczas jego atakowania.
 • Raid Boss może zostać przywołany w części Ogrodu w 3 strefach poprzez centralny punkt.
 • W jednej z trzech stref Ogrodu znaduje się "Garden Watcher", zastawiąjący pułapki.
 • Raid Boss "Apherus" znajduje się w centralnej strefie Ogrodu – do jego ataku wymagany jest "Apherus' Key", dostępny z pozostałych stref Ogrodu.
- Prison of Darkness, Spezion
 • Zalecany lvl 90-94, party exp.
 • Instancja typu dungeon.
 • Wymagane 1 party.
 • Gracze z dropu mogą otrzymać "Frightening Memory Fragment" i "Terrifying Memory Fragment".
 • Gdy każdy członek party będzie posiadał "Frightening Memory Fragment” – otrzymujesz możliwość dostania się do specjalnej strefy przy użyciu "Spezion's Headstone" znadującego się w Prison of Darkness.
 • Możliwość spotkania Raid Bosa "Spezion".
 • Gdy każdy członek party będzie posiadał "Terrifying Memory Fragment" otrzyma przepustkę do wzięcia udziału w Spezion Epic Battle przy użyciu "Spezion's Headstone".
- Orbis Temple
 • Zalecany lvl 95-99, party exp.
 • „Quest Zone System” – rozpoczyna się zaraz po wejściu party, zliczane są odpowiednie punkty podczas farmienia za które można otrzymać nagrodę.
 • Gracze będą walczyć w 6 etapach – 30 minut każdy.
 • Możliwość transformacji w "Orbis Curse".
 • 10 typów Raid Bosów pojawiających się w "Chamber of Valor" i "Chamber of Wisdom" na 3 etapie.
- Octavis
 • Zalecany lvl 95-99.
 • Instancja z Raid Bosem.
 • Wejście dla 7-49 graczy, od npc Lydia" znadujacewgo się wewnątrz Orbis Temple.
 • Wybór dwóch poziomów Normal Battle i Epic Battle.
15. Quests :
Talking Island :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Let's Go to the Central Square

1~20

Going to the Square of Talking Island Village

One-Time

[Talking Island Village] Pantheon

Qualifications of the Seeker

1~20

Going to the Training Grounds to receive combat training.

One-Time

[Talking Island Village] Theodore

Searching for the Mysterious Power

1~20

Training after receiving newbie buffs and obtaining a bound weapon.

One-Time

[Talking Island Village] Senon

Going into a Real War, Let's Go to the Training Ground!

1~20

Using soulshots and spiritshots to fight monsters.

One-Time

[Talking Island Village] Ebain

Finding Magister Gallint

1~20

Moving from Basic Training Ground to Admin Office.

One-Time

[Talking Island Village] Senon

Searching for New Power

1~20

Obtaining information about skills from the Race Master.

One-Time

[Talking Island Village] Gallint

Respect Your Elders!

1~20

Moving from Admin Office to the Museum.

One-Time

[Talking Island Village] Gallint

Intruder Who Wants the Book of Giants

1~20

Using skills to fight monsters. Oppotunity to obtain a no-Grade accessory.

One-Time

[Talking Island Village] Pantheon

Request of Sealed Evil Fragments

1~20

Moving from the Museum to Admin Office.

One-Time

[Talking Island Village] Pantheon

Backup Seekers

1~20

Going outside the village. Opportunity to obtain an accessory.

One-Time

[Talking Island Village] Race Master

To the Ye Sagira Ruins

8~20

Going to the Ye Sagira Ruins. Opportunity to obtain no-Grade armor.

One-Time

[Talking Island] Atran

Roles of the Seeker

10~20

Entering the Ye Sagira Ruins.

One-Time

[Ye Sagira Ruins Entrance] Lakcis

Certification of the Seeker

10~20

Eliminating monsters in the Ye Sagira Ruins. Opportunity to obtain no-Grade armor.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Chesha

Request of the Seeker

12~20

Paying respects to a corpse in the Ye Sagira Ruins. Opportunity to obtain no-Grade armor.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Nagel

Obligations of the Seeker

14~25

Collecting items from monsters in the Ye Sagira Ruins. Opportunity to obtain no-Grade armor.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Celin

Seeker Escort

16~25

Escorting an Exploration Dog from the Ye Sagira Ruins to a destination.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Dep

Ruins Status Update

16~25

Traveling from the Ye Sagira Ruins to Admin Office in Talking Island Village.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Sebion

Tough Road

20~40

Traveling from Talking Island Village to the Gludio Castle Town.

One-Time

[Talking Island Village] Race Master

Gludio Territory - Windmill Hill :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Disappeared Sakum

18~40

Going to the Windmill Hill, eradicate monsters and collect items.

One-Time

[Gludio Castle Town] Captain Bathis

Reporting the Status of the Windmill Hill

22~40

Traveling from Windmill Hill to Gludio Castle Town. Opportunity to obtain a D-Grade weapon.

One-Time

[Windmill Hill] Guard Bent

Gludio Territory - Ruins of Agony :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Request to Find Sakum

23~40

Going to the Ruins of Agony and eradicating monsters.

One-Time

[Gludio Castle Town] Captain Bathis

Divided Sakum, Kanilov

27~40

Vanquishing Kanilov in the Ruins of Agony and returning to the Gludio Castle Town. Opportunity to obtain a D-Grade enchant weapon scroll.

One-Time

[Ruins of Agony] Guard Zena

Gludio Territory - Ruins of Despair :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Sakum's Influence

28~40

Going to the Ruins of Despair and eradicating monsters.

One-Time

[Gludio Castle Town] Adventurer Guildsman

Divided Sakum, Poslof

33~40

Vanquishing Poslof in the Ruins of Despair and returning to Gludio Castle Town.

One-Time

[Ruins of Despair] Guard Lef

Gludio Territory – Wastelands :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Sakum's Trace

34~40

Going to the Wastelands to collect items from monsters, then returning to the Gludio Castle Town and reporting to the Race Master.

One-Time

[Gludio Castle Town] Race Master

Monster Uprising

34~40

Eradicating monsters in the Wastelands.

One-Time

[Wastelands] Guard Fred

Dion Territory - Cruma Tower :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Legacy of Cruma Tower

38+

Vanquishing Mertess in Cruma Tower.

One-Time

[Kamaloka] Rieyi

Another Legacy of Cruma Tower

38+

Vanquishing Mertess in Cruma Tower.

Daily

[Kamaloka] Rieyi

Shadow Helper

38+

Eradicating monsters in the Cruma Tower.

Daily

[Cruma Tower] Ridenbag

Aden Territory - Tower of Insolence :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Certification of Value

48+

Eradicating monsters in the Tower of Insolence. Opportunity to obtain a Token of Insolence.

One-Time

[Kamaloka] Rieyi

Recertification of Value

48+

Eradicating monsters in the Tower of Insolence. Opportunity to obtain a Token of Insolence.

Daily

[Kamaloka] Rieyi

Intended Tactic

48+

Eradicating monsters in the Tower of Insolence. Opportunity to receive a reward by collecting items.

Daily

[Tower of Insolence] Ende

Character Growth Phase - Level 40-80

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

How to Stand Up For Yourself

40~49

Eradicating monsters in the Ivory Tower.

One-Time

[Gludio Castle Town] Race Master

Berserk Outlaws

50~54

Eradicating monsters in Outlaw Forest.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

To Not Be Forgotten

55~59

Eradicating monsters in the Forsaken Plains.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

The Oppressor and The Oppressed

60~64

Eradicating monsters in the Forsaken Plains.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Divinity Protector

60~64

Eradicating monsters in the Valley of Saints.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Waiting for the Summer

60~64

Eradicating monsters in the Frozen Labyrinth.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Mysterious Letter

65~69

Eradicating monsters in the Forest of the Dead.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

For the Sacrificed

65~69

Eradicating monsters in the Blazing Swamp.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Plain Mission

65~69

Eradicating monsters in the Garden of Beasts.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Awakened

70~74

Eradicating monsters in the Wall of Argos.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Hot Springs Water

70~74

Eradicating monsters in the Hot Springs.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Be Well

70~74

Eradicating monsters in the Swamp of Screams.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Well-known Secret

75~79

Eradicating monsters in the Wall of Argos.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Wonders of Caring

75~79

Eradicating monsters in the Silent Valley.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

In This Quiet Place

75~79

Eradicating monsters in the Shrine of the Loyalty.

Daily

[Each Town] Adventurer Guide

Talking Island - Harnak Underground Ruins :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Reborn Power of the Giants

85+

Vanquishing Harnak's Wraith.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Sebion

Schuttgart Territory – Teredor :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Monstrosity in the Underground Mine, Teredor

85+

Vanquishing Teredor.

Daily

[Schuttgart Castle Town] Filaur

Precious Research Ingredient

85+

Destroying the eggs in Teredor's Cavern.

Daily

[Teredor's Cavern] Amer

 
Magmeld - Ancient City of Arcan :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Shadow of Horror, Dark Brown Fog

90+

Capturing a Wisp and going to Ancient City of Arcan. Opportunity to obtain an Agathion that allows entry to Ancient City of Arcan.

One-Time

[Hunter's Village] Magmeld Delegation Leader Lada + [Item] Lada's Letter

Unsettling Shadow and Rumors

90+

Collecting information of Josephina in Ancient City of Arcan.

One-Time

[Ancient City of Arcan] Kantarubis

Verge of Light and Darkness

90+

Can be undertaken when vibrations of axis are felt in Ancient City of Arcan. Opportunity to obtain a hair accessory.

One-Time

[Item] Trace of Decaying Darkness

Magmeld - Fairy Settlement :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Unstoppable Void Efforts

90+

Destroying the cocoons in the Fairy Settlement.

One-Time

[Ancient City of Arcan] Fairy Hierarch Naomi Minirede

The Corrupted Leader

90+

Vanquishing Kimerian.

One-Time

[Ancient City of Arcan] Elite Bodyguard Naomi Kasheron

We Are Friends

90+

Helping Fairy Citizens in the Fairy Settlement and carrying out missions. Opportunity to obtain a Writ of Pledge.

Daily

[Ancient City of Arcan] Fairy Citizen

Placing My Small Power

90+

Making a Tree Tonic and delivering it to Elven Hierarch. Opportunity to obtain a Writ of Pledge.

Daily

[Ancient City of Arcan] Hierarch Asterios

Magmeld - Garden of Genesis :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Creation of Twisted Spiral

90+

Learning the background story of the Garden of Genesis.

One-Time

[Garden of Genesis] Selina

Day of Rest Is Over

90+

Learning the background story of the Garden of Genesis.

One-Time

[Garden of Genesis] Selina

Abandoned Creation of Gods

90+

Vanquishing Apherus.

One-Time

[Garden of Genesis] Horpina

Be Lost in the Mysterious Scent

90+

Eradicating monsters in the Garden of Genesis. Opportunity to obtain a Writ of Life.

Daily

[Garden of Genesis] Selina

Suspicious Gardener

90+

Eradicating monsters in the Garden of Genesis. Opportunity to obtain a Writ of Life.

Daily

[Garden of Genesis] Horpina

· Magmeld - Prison of Darkness

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

To the Penal Colony of Betrayer

90+

Going to the Prison of Darkness and learning its background.

One-Time

[Ancient City of Arcan] Chief Slaski

Undecaying Memory of the Past

90+

Vanquishing Spezion.

One-Time

[Prison of Darkness] Opera

· Magmeld - Orbis Temple

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Witch of Orbis

95+

Learning the background story of Orbis Temple.

One-Time

[Prison of Darkness] Opera

Decaying Darkness

95+

Eradicating monsters in Orbis Temple.

One-Time

[Orbis Temple] God's Messenger Lydia

Owner of Hall

95+

Vanquishing Octavis.

One-Time

[Orbis Temple] God's Messenger Lydia

Taxidermied Ancient Heroes

95+

Vanquishing the heroes in Orbis Temple. Opportunity to obtain a Writ of Hero.

Daily

[Orbis Temple] God's Messenger Lydia

· Gracia - Seed of Annihilation

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Mother of Primitiveness, Istina

90+

Hunting and vanquishing Istina.

One-Time

[Seed of Annihilation] Officer Remir

Extreme Challenge: Resurrected Mother of Primitiveness

97+

Hunting and vanquishing Istina.

One-Time

[Seed of Annihilation] Officer Remir

· Schuttgart Territory - Earth Wyrm

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Mother of Monstrosities

40~75

Inspecting the carcass of the Earth Wyrm Trasken and returning.

One-Time

[Schuttgart Castle Town] Priest of the Earth Chichirin

Nightmares of Dwarves

85+

Vanquishing the Earth Wyrm Trasken.

Daily

[Schuttgart Castle Town] Priest of the Earth Daichir

Destroying the Eggs of Trasken

85+

Destroying the eggs of the Earth Wyrm Trasken.

Daily

[Schuttgart Castle Town] Priest of the Earth Daichir

Class Transfer/Dual Class :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Start of Fate

18+

First class transfer quest

Transfer

[Talking Island Village] Race Master

Certification of Fate

38+

Second class transfer quest

Transfer

[Talking Island Village] Race Master

Day of Fate - Human Fate

76+

Third class transfer quest - Human

Transfer

[Aden Castle Town] High Priest Orven

Day of Fate - Elven Fate

76+

Third class transfer quest - Elf

Transfer

[Aden Castle Town] Magister Winonin

Day of Fate - Dark Elven Fate

76+

Third class transfer quest - Dark Elf

Transfer

[Aden Castle Town] Grand Master Oltran

Day of Fate - Orc's Fate

76+

Third class transfer quest - Orc

Transfer

[Aden Castle Town] High Prefect Ladanza

Day of Fate - Dwarf's Fate

76+

Third class transfer quest - Dwarf

Transfer

[Aden Castle Town] Head Blacksmith Ferris

Day of Fate - Kamael's Fate

76+

Third class transfer quest - Kamael

Transfer

[Aden Castle Town] Grand Master Brome

Seize Your Destiny

85+

Fourth class transfer (Awakening) quest

Transfer

[Talking Island Village] Giant's Pawn Selphine

Split Destiny

80+

Dual class quest. Ability to lift the limit on subclass level.

One-Time

[Ye Sagira Ruins] Giant's Pawn Hadel

Clan Academy :

Quest

Level

Description

Type

Starting NPC

Follow Me

40~50

Clan academy quest.

One-Time

[Hunter's Village] Isael Silvershadow

Come to Me

70~75

Clan academy quest.

One-Time

[Aden Castle Town] Head Blacksmith Ferris

Questy usunięte :
 • Letters of Love
 • What Women Want
 • Will the Seal be Broken?
 • Long Live the Pa'agrio Lord
 • Miner's Favor
 • Step into the Future
 • A Trip Begins
 • An Adventure Begins
 • Into the City of Humans
 • Into the World
 • Sword of Solidarity
 • Sea of Spores Fever
 • Spirit of Craftsman
 • Spirit of Mirrors
 • Skirmish with the Orcs
 • Forgotten Truth
 • Merciless Punishment
 • Jumble, Tumble, Diamond Fuss
 • Walk of Fate
 • Beyond the Hills of Winter
 • Cure for Fever
 • Golem Shard
 • Deliver Goods
 • Sacrifice to the Sea
 • Find Sir Windawood
 • Millennium Love
 • Recover Smuggled Goods
 • Seed of Evil
 • Protect the Water Source
 • Nerupa's Request
 • Fruit of the Mother Tree
 • Curse of the Underground Fortress
 • Legacy of the Poet
 • Blood Fiend
 • Shilen's Hunt
 • Mass of Darkness
 • Dwarven Kinship
 • Deliver Supplies
 • Offspring of Nightmares
 • Dangerous Seduction
 • New Horizons
 • Supply Check
 • The Way of the Warrior
 • Iconic Trinity
 • Into the Large Cavern
 • New Recruits
 • Seeds of Chaos
 • The Guard is Busy
 • Need Wolfskins
 • Orc Hunting
 • Collector's Dream
 • Trade with the Ivory Tower
 • Orc Subjugation
 • Keen Claws
 • Bonds of Slavery
 • Pleas of Pixies
 • Wrath of Verdure
 • Traces of Evil
 • Proof of Valor
 • Wrath of Ancestors
 • Invaders of the Holy Land
 • Skirmish with the Werewolves
 • Dark Winged Spies
 • Totem of the Hestui
 • Gatekeeper's Offering
 • Food Chain
 • Head for the Hills!
 • The Few, The Proud, The Brave
 • Muertos Hunting
 • Fabulous Feathers
 • Revenge of the Redbonnet
 • Brigands Sweep
 • The Hidden Veins
 • Covert Business
 • Dreaming of the Skies
 • Tarantula's Spider Silk
 • Gatekeeper's Favor
 • Collect Arrowheads
 • Crystals of Fire and Ice
 • Collect Spores
 • Destroy Plague Carriers
 • Catch the Wind
 • Scent of Death
 • Bones Tell the Future
 • Vanquishing Remnants
 • Hunt of the Black Lion
 • Go Get the Calculator
 • Path of the Warrior
 • Path of the Human Knight
 • Path of the Rogue
 • Path of the Human Wizard
 • Path of the Cleric
 • Path of the Elven Knight
 • Path of the Elven Scout
 • Path of the Elven Wizard
 • Path of the Elven Oracle
 • Path of the Palus Knight
 • Path of the Assassin
 • Path of the Dark Wizard
 • Path of the Shillien Oracle
 • Path of the Orc Raider
 • Path of the Orc Monk
 • Path of the Orc Shaman
 • Path of the Scavenger
 • Path of the Artisan
 • Path of the Trooper
 • Path of the Warder
 • Certified Berserker
 • Certified Soul Breaker
 • Certified Arbalester
 • Trial of the Challenger
 • Trial of Duty
 • Trial of the Seeker
 • Trial of the Scholar
 • Trial of the Pilgrim
 • Trial of the Guildsman
 • Testimony of Trust
 • Testimony of Life
 • Testimony of Fate
 • Testimony of Glory
 • Testimony of Prosperity
 • Test of the Duelist
 • Test of the Champion
 • Test of Sagittarius
 • Test of the Searcher
 • Test of the Healer
 • Test of the Reformer
 • Test of Magus
 • Test of Witchcraft
 • Test of the Summoner
 • Test of the Maestro
 • Test of the Lord
 • Test of the War Spirit
 • Saga of the Doombringer
 • Saga of the Soul Hound
 • Saga of the Trickster
 • Saga of the Phoenix Knight
 • Saga of Eva's Templar
 • Saga of the Sword Muse
 • Saga of the Duelist
 • Saga of the Dreadnought
 • Saga of the Titan
 • Saga of the Grand Khavatari
 • Saga of the Dominator
 • Saga of the Doomcryer
 • Saga of the Adventurer
 • Saga of the Wind Rider
 • Saga of the Ghost Hunter
 • Saga of the Sagittarius
 • Saga of the Moonlight Sentinel
 • Saga of the Ghost Sentinel
 • Saga of the Cardinal
 • Saga of the Hierophant
 • Saga of Eva's Saint
 • Saga of the Archmage
 • Saga of the Mystic Muse
 • Saga of the Storm Screamer
 • Saga of the Arcana Lord
 • Saga of the Elemental Master
 • Saga of the Spectral Master
 • Saga of the Soultaker
 • Saga of the Hell Knight
 • Saga of the Spectral Dancer
 • Saga of the Shillien Templar
 • Saga of the Shillien Saint
 • Saga of the Fortune Seeker
 • Saga of the Maestro
 • To Lead and Be Led
 • The Leader and the Follower
 • Repent Your Sins
 • Yoke of the Past
 • In Search of Fragments of Dimension
 • Into the Dimensional Rift
 • Olympiad Veteran
 • Good Work's Reward
 • To Talking Island
 • Once More In the Arms of the Mother Tree
 • Into the Dark Elven Forest
 • To the Immortal Plateau
 • The Road Home
 • Acts of Evil
16. Kampanie :
 • Kampanie to zwykły quest pomagający wszystkim graczom zwiększyć swoje doświadczenie.
 • Rozpoczęcie kampani ogłaszane jest przez serwer dając graczom możliwość uczestnictwa.
 • W tym celu należy kliknąć przycisk Campaign znajdujący się w mini-mapie.
 • Kiedy cel kampani zostanie osiągnięty każdy z uczestników otrzyma nagrodę.

Nazwa kampani

Dni

Wymagany lvl

Attend the Mourning Service for the Victims

Poniedziałek

40+

Find the Hidden Jewel

Wtorek

75+

Dispose of the Followers of Shilen

Środa

40+

Bring the Antidote

Czwartek

40+

Remove the Curse of Pestilence

Piatek

75+

Destroy the Dark Spirit Demons

Sobota

75+

Bring the Antidote

Niedziela

40+

Destroy Shilen's Creation

2am, 2pm, 8pm / Wt, Pt, Sob, Nied

95+

18. Inne zmiany :
 • Możliwość uzyskania przedmiotów R-Grade i wyższych z aukcji.
 • Zwiększony maksymalny lvl petów do 99.
 • Od teraz gracz posiadający summona może także mieć przywołanego peta.
19. Tymczasowe Clan Halle :
 • Tymczasowe Clan Halle można uzyskać poprzez aukcje.
 • W Aukcjach nie mogą uczestniczyć gracze posiadający już Clan Hall.
 • Każdy gracz może złożyć jedną ofertę na 1 z 3 dostępnych typów Clan Halli.
 • Wynajem Clan Hallu kosztuje od 20 milinów Adeny do 50 milinów Adeny.
 • Wygrani są losowani tak tez możesz otrzymać zwrot Adeny z 10 % stratą.
 • Clan Hall może być używany przez 28 dni.
Zmiany po drugim PTS-ie w Korei :
1. Zmiany w niektórych skilach :

Rasa

Nazwa Skila

Opis

Dark Elf

Acceleration

Zdejmuje wszystkie debuffy i zwiększa Spd. Gracz nie może zostać ztargetowany przez pewien czas.

Kamael

Flying Body Reinforcement

Transformacja w ostateczną latajacą formę.

Orc

Undying Will

Poniżej określonego poziomu HP, stajesz się nieśmiertelny na pewien okres czasu.

Dwarf

Earth Tremor

Unieruchamia pobliskich wrogów na 3 sekundy..

Dwarf

Summon Siege Golem

Summonuje Siege Golema.

Dwarf

Summons Wild Hog Cannon

Summonuje Wild Hog Cannona.

Dwarf

Summon Swoop Cannon

Summonuje Swoop Cannona.
Sigel Knight :
 • Wzmocniono siłę spowolnienia w skilu Jugment.
 • Dodano efekt Shield Reflect Magic do Spike Shield.
 • Dodano Shield Def. we wszystkich kierunkach do Superior Shield Mastery.
 • Dodano Shield Def. do Focus Shield.
Tyrr Warrior :
 • Zamieniono efekt Vampiric Rage w Berserker Rage na większy P.Def.
 • Dodano redukcję obrażeń krytycznych do Puma Cry.
 • Dodano Ignore Shield Defense do skili Power Bomber i Mega Strike.
 • Zwiększono szansę na Lightning Disarm sill.
 • Zmniejszono czas ponownego uzycia skila Force of Nature.
Othell Rogue :
 • Zwiększono szansę na krwawienie w Blood Stab.
 • Zmniejszono czas ponownego użycia skila Scorpion Poison.
 • Zmniejszono czas trwania skili Illusion.
 • Zmniejszono szansę na skancelowanie gracza z Final Ultimate Evasion.
 • Dodano redukcję 50% Shield Def. do Poison Zone.
 • Zmniejszono czas ponownego uzycia skila Plunder.
 • Dodano efekt Short Stealth podczas używania Shadow Illusion.
Yul Archer :
 • Zmniejszono P. Atk. w skilu Quick Fire.
 • Dodano zwiększenie M. Def. o 20% do Final Ultimate Evasion.
Feoh Wizard:
 • Zwiększono czas kastowania skili Elemental Spike, Elemental Cash i Elemental Destruction.
 • Czas ponownego użycia oraz czas trwania skila Arcane Barier zostały zmniejszone.
Iss Enchanter :
 • Usunięto wymaganie broni ze wszystkich skili.
 • Dodano sword, blunt, dual-sword lub dual-blunt jako wymagane do niektórych atakujących skili.
 • Usunięto zwiększenie Spd. z Combat Sonata oraz Celerity Sonata.
 • Zmniejszono czas ponownego uzycia skila Assault Rush.
 • Zmieniono Elemental Protection, Divine Protection i Mental Protection jako party buff.
 • Zmieniono czas ponownego użycia dla skili fizycznych/magicznych – Crazy Nocturne z 100% na 50%.
Wynn Summoner :
 • Zwiększono siłę skila Cougar Jump Attack.
 • Zwiększono P. Def. i M. Def. w Spirit of the Nabiarov.
 • Czas trwania 'Blessing of Giant' został zwiększony.
 • Zwiększono absorbcje HP w skilu Mark of Void.
 • Odporność na bronie typu Bow/Crossbow i M. Def zostały zwiększone.
 • Możliwość przywołania 3 summonów na lvl 85.
Aeore Healer :
 • Zredukowano czas trwania Fatal Sleep oraz jego siłę spowolnienia.
 • Zwiększono czas kastowania Radiant Heal, Brilliant Heal, Recharge Heal, Balance Heal, Dark Blast, Dark Circle, Dark Force i Dark Rain.
 • Dodano Mass Fatal Sleep skil.
 • Dodano redukcje Atk. Spd. do Dark Backfire.
2. Przedmioty :
 • Dynasty Amor może być używany przez wszystkie klasy.
 • Usunięto buff Drum Melody z Potion of Blessing.
 • Zmniejszono efekt atrybutów armoru.
 • Nowe przedmioty z Istna, Octavis Raids lub innych Epic Raids :

Przedmiot

Efekt

Epic Raid

Ring of Istina

Zwiększa accuracy, critical chance i odporność na water.

Istina Raid

Earring of Istina

Zwiększa odporność na takia typu Stun, zwiększa ataki Stun, efekt Vampiric Rage i odporność Wind.

Istina Raid

Necklace of Istina

Odporność Holy, zmniejszenie czasu ponownego użycia skili, reflect damage efekt.

Istina Raid

Belt of Istina

Zwiększa regenerację HP oraz dodaje 6 slotów do inventory.

Istina Epic Raid

Bracelet of Istina

Aktywuje 5 miejsc na talizmany.

Istina Epic Raid

Shirt of Istina

Zwiększa HP.

Istina Epic Raid

Ring of Octavis

Zwiększa Critical damage i odporność Fire.

Octavis Raid

Earring of Octavis

Zwiększa odporność na ataki typu Hold/Sleep, zwiększa siłę ataków Hold/Sleep i odporność na ataki Earth.

Octavis Raid

Necklace of Octavis

Zwiększa odporność na ataki Dark i P. Atk.

Octavis Raid

Belt of Octavis

Zwiększa regenerację MP i weight limit o 13000.

Octavis Epic Raid

Bracelet of Octavis

Aktywuje 5 miejsc na talizmany.

Octavis Epic Raid

Shirt of Octavis

Zwiększa MP.

Octavis Epic Raid

 • Zmienione statystyki niektórych armorów :

Armor

Typ

Zmiany

Immortal/Twilight/Seraph/Eternal

Heavy armor Attack type

Usunięto opcję Atk. Spd.

Immortal/Twilight/Seraph/Eternal

Heavy Armor Defense Type

Usunięto opcję Atk. Spd

Immortal/Twilight/Seraph/Eternal

Light Armor Assassin Type

Redukcja Atk. Spd.

Immortal/Seraph/Eternal

Light Armor Enhance Type

Usunięto opcję Atk. Spd

Twilight

Light Armor Enhance Type

Usunięto opcję Atk. Spd

Immortal/Twilight/Seraph/Eternal

Robe Magic Recovery Type

Usunięto opcję Casting Spd.
3. Hunting Zones :
Seal of Shilen :
 • Zalecany lvl 95- 99, solo exp.
 • Raid bosy Flint i Half.
4. Quests :
 • Questy które zostały usunięte :
 • Illegitimate Child of the Goddess
 • Bird in a Cage
 • That's Bloody Hot!
 • Linnaeus' Special Bait
 • Chest Caught with a Bait of Fire
 • Request from the Farm Owner
 • Sweetest Venom

Źródło lineage2.com Tłumaczył:Wojciech. S